Aktuální hydrologická situace 14. 10. 2020 14:00

Aktualita

14.10.2020
Aktuální hydrologická situace 14. 10. 2020 14:00

Srážky pomalu ustávají, od 7 hodiny ranní byly úhrny srážek do 15 mm. Nejvyšší úhrny spadly v Jeseníkách v povodí Bělé a v Beskydech v povodí Jičínky. Průtoky na vodních tocích se pohybují v rozmezí 1 až 5 letých vod na větších tocích a na menších tocích i vyšších četností (Sezina v Bravanticích – 50 letý, Opavice v Městě Alberechticích a Porubka ve Vřesině 10 letý).

Jsou dosaženy 3. SPA na Odře v Odrách, na Bílovce v Bílovci a Velkých Albrechticích, na Sezině v Bravanticích, Polančici v Polance, na Krasovce v Radimi a na Opavě v Držkovicích. 2. SPA je dosažen na Osoblaze v Osoblaze, na Opavici v Městě Albrechticích a v Krnově, na Moravici v Podhradí a Brance, na Opavě v Opavě a v Děhylově, na Porubce ve Vřesině, na Odře v Bartošovicích, ve Svinově a v Bohumíně, na Jičínce v Novém Jičíně. Dále máme více než 20 dosažení 1. SPA.

Dle našich informací prozatím nejsou nutné evakuace obyvatel, případně jsou evakuace prováděny z preventivních důvodů.

Na významných nádržích dochází k plnění retenčních prostor.

Během dne by se situace měla postupně zlepšovat a to s ohledem na předpokládané menší srážky (do 20 mm) během dnešního dne, a které by během zítřejšího dne měly ustávat. Postupně od pramenných oblastí již dochází k poklesu hladin. Páteřní toky by měly kulminovat během dne.

K postupnému vzestupu hladin bude docházet na dolních tocích Opavy a Odry s předpokladem, že kulminace se bude pohybovat mezi 2. a 3. SPA. Výraznější škody na zástavbě nejsou hlášeny. Je zaplavena řada zahrad, sklepů a silnic zejména povrchovou vodou, protože povodí je již zcela nasycené.

Na vodních dílech plníme retenční prostory a transformujeme povodňové přítoky dle platných manipulačních řádů.