Aktuality

2021
Vodohospodáři a rybáři se dohodli na provozování rybolovu na Slezské Hartě Vodohospodáři a rybáři se dohodli na provozování rybolovu na Slezské Hartě
29.03.2021

V srpnu roku 2020 vstoupilo v platnost opatření obecné povahy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve věci změny/rozšíření ochranného pásma II. stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Kružberk o území vodní nádrže Slezská Harta, které má vliv na rybolov.

Více informací zde
Stavební práce na modernizaci vodního díla Morávka budou zahájeny v dubnu 2021. Stavební práce na modernizaci vodního díla Morávka budou zahájeny v dubnu 2021.
23.03.2021

Nejvýznamnější stavební akcí letošního roku bude zahájení modernizace vodní nádrže Morávka na řece Morávce v Beskydech za účelem posílení její bezpečnosti za 147,5 mil. Kč s termínem předpokládaného ukončení na podzim roku 2023. Současně pokračuje příprava a realizace protipovodňových opatření na horní Opavě a rekonstrukce jezu na řece Lomné v Jablunkově. Pozornost je věnována také akcím pro zlepšení životního prostředí.

Více informací zde
Letošní Světový den vody, který připadá na 22. březen, má téma: „Hodnota vody“ Letošní Světový den vody, který připadá na 22. březen, má téma: „Hodnota vody“
17.03.2021

Povodí Odry, státní podnik jako subjekt kritické infrastruktury zajišťuje prostřednictvím Vodohospodářské soustavy povodí Odry, kterou tvoří zejména údolní nádrže o celkové akumulaci kolem 300 mil. m3, i v dnešní složité společenské situaci prakticky se 100 % zabezpečeností dodávku surové vody jak pro výrobu vody pitné, tak pro průmysl, bez které by základní funkce a služby v Moravskoslezském regionu nemohly dále být zajišťovány.

Více informací zde
Vodu z tajícího sněhu na horách využíváme k obměně vody v nádržích Vodu z tajícího sněhu na horách využíváme k obměně vody v nádržích
25.02.2021

Situace na vodních tocích je stále velice dobrá. Během minulého týdne vypadly srážky do 30mm, ještě v podobě sněhu, během uplynulého víkendu vlivem oteplení začalo tání sněhové pokrývky. Současné průtoky se na vodních tocích pohybují v rozmezí 30 až 270 denních vod. Všechny významné vodní nádrže státního podniku Povodí Odry mají vysoký stupeň naplnění od 80 po 100% zásobního prostoru.

Více informací zde
Hydrologická situace na celém území povodí Odry je velice dobrá. Hydrologická situace na celém území povodí Odry je velice dobrá.
15.02.2021

Všechny významné nádrže v povodí Odry mají stupeň naplnění (80 až 100 %) zásobního objemu. V posledních dnech byly uvolněny jak v Beskydech na údolní nádrži Šance, tak v Jeseníkách v rámci kaskády nádrží Kružberk - Slezská Harta na řece Moravici, kolem 1/5 zásobních prostorů pro následné zvýšení průtoků v případě vzestupu teplot a postupného odtávání sněhu z hor, které se však v nejbližších dnech neočekává. 

Více informací zde
Výstavba vodního díla Nové Heřminovy má většinovou podporu municipalit Výstavba vodního díla Nové Heřminovy má většinovou podporu municipalit
10.02.2021

Informační a vzdělávací portál o vodě www.vodarenstvi.cz v souvislosti se zahájením územního řízení na výstavbu vodního díla Nové Heřminovy na horní Opavě na Bruntálsku oslovil zástupce měst a obcí v regionu, jichž by se výstavba vodního díla dotkla, s dotazem na jejich postoje k danému záměru. Po dlouholetých jednáních zaznívají z municipalit vstřícné hlasy k současné variantě záměru.

Více informací zde
Hlavní účel přehrady Nové Heřminovy Hlavní účel přehrady Nové Heřminovy
02.02.2021

Hlavním důvodem výstavby přehrady v Nových Heřminovech je zadržení povodňových průtoků – tzv. transformace povodně. Dalším účelem je zajištění dostatečných průtoků v řece Opavě pro živočichy v době sucha a možná rekreace a sportovní vyžití, které regionu pomůže k ekonomickému rozvoji.

Více informací zde
Územní řízení na výstavbu přehrady Nové Heřminovy bylo zahájeno Územní řízení na výstavbu přehrady Nové Heřminovy bylo zahájeno
27.01.2021

Stavební úřad v Krnově zahájil proces územního řízení na výstavbu vodního díla Nové Heřminovy, které patří do souboru protipovodňových opatření na horní Opavě, o kterých rozhodla svým usnesením Vláda ČR již v roce 2008.

Více informací zde
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012