Aktuality

2023
Poslední možnost letos navštívit Informační centrum na vodním díle Šance Poslední možnost letos navštívit Informační centrum na vodním díle Šance
26.09.2023

V průběhu nadcházejícího víkendu je poslední letošní možnost navštívit Informační centrum na vodním díle Šance na řece Ostravici. Centrum bude naposledy otevřené od 28. 9. (čtvrtek) do 1. 10. 2023 (neděle) a to od 10:00 do 16:00, poté bude provoz ukončen.

Více informací zde
Zářijový vodácký sjezd řeky Moravice proběhne Zářijový vodácký sjezd řeky Moravice proběhne
04.09.2023

Vzhledem k aktuálnímu stavu naplněnosti zásobního prostoru nádrží Kružberk a Slezská Harta vodohospodáři z Povodí Odry souhlasí s uspořádáním zářijového sjezdu Moravice ve dnech 16. a 17. 9. 2023. Zvýšený průtok 13,0 m3/s od nádrže Kružberk a průtok 2,5 m3/s od jezu Podhradí budou vypouštět pro vodácké organizované splutí Moravice v sobotu od 8:00 do 12:00 a v neděli od 7:00 do 11:00.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace – srpen Aktuální hydrologická situace – srpen
03.08.2023

Hydrologická situace v povodí Odry je dobrá. Srážkové úhrny se za posledních 14 dní pohybovaly od 20 mm do 80 mm a měly jak bouřkový, tak plošný charakter. Všechny významné vodní nádrže mají stále vysoký stupeň naplnění zásobního objemu a bez omezení plní své hlavní účely – zásobení obyvatel vodou, zásobení průmyslu provozní vodou, nalepšování průtoků pod přehradami a také zajišťují vhodné podmínky pro rekreační využití.

Více informací zde
Informační centrum na Šancích letos přivítalo již přes 3 tisíce návštěvníků Informační centrum na Šancích letos přivítalo již přes 3 tisíce návštěvníků
27.07.2023

Od letošního května doposud Informační centrum na vodním díle Šance navštívilo více než 3 tisíce návštěvníků.  Ve srovnání s předešlými lety pozorujeme zvyšující se zájem. Informační centrum je v letní sezónu otevřeno od května do září (vždy od čtvrtka, který je přednostně vyhrazen pro plánované exkurze) do neděle a to od 10:00 do 16:00. Po celou otevírací dobu jsou v informačním centru vodohospodářští odborníci připraveni odpovídat na nejrůznější dotazy.

Více informací zde
Přehrady pomáhají v období sucha vodním organismům v tocích Přehrady pomáhají v období sucha vodním organismům v tocích
20.07.2023

Údolní nádrže státního podniku Povodí Odry situované v horských a podhorských oblastech Beskyd a Jeseníků tvoří páteř Vodohospodářské soustavy povodí Odry a v současném letním suchém období nalepšují průtoky vody v tocích pod přehradami. Zároveň vodohospodáři kontrolují hospodaření s vodou na jezech, od kterých se z řek odvádí voda do náhonů k dalšímu hospodaření.

Více informací zde
Připravujeme změnu záplavového území v prostoru Hlučínského jezera Připravujeme změnu záplavového území v prostoru Hlučínského jezera
17.07.2023

Rekonstrukce protipovodňových opatření v prostoru Hlučínského jezera, které byly součástí I.etapy revitalizace byla ukončena. V současné době vodohospodáři připravují k podání příslušnému vodoprávnímu úřadu aktualizaci záplavového území řeky Opavy v prostoru Hlučínského jezera, která reaguje na nyní dokončené protipovodňové opatření a umožní další rozvoj tohoto území.

Více informací zde
Bylo vydáno územní rozhodnutí na Vodní dílo Nové Heřminovy na řece Opavě Bylo vydáno územní rozhodnutí na Vodní dílo Nové Heřminovy na řece Opavě
26.06.2023

Stavební úřad v Bruntálu vydal dne 22. června územní rozhodnutí pro umístění stavby Vodního díla Nové Heřminovy na řece Opavě. Přehrada Nové Heřminovy řeší oba hydrologické extrémy, jak povodně, tak sucho, které jsou prohlubovány klimatickou změnou. Zahájení stavebních prací na přehradní hrázi se předpokládá v roce 2027. „Přehrada je bezpečné a ověřené řešení, které garantuje jak tlumicí efekt na povodňové vlny pro údolí toku Opavy, tak nalepšovací účinek pro zvolenou zabezpečenost odtoku vody z nádrže, a to i pro budoucí generace, které může ohrožovat klimatická změna,“ uvedl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Více informací zde
XXIII. ročník soutěže ve vodním záchranářství Slezská Harta 2023 XXIII. ročník soutěže ve vodním záchranářství Slezská Harta 2023
14.06.2023

Záchrana osob z vodní hladiny, poskytnutí první pomoci, zvládnutí techniky jízdy s motorovým člunem či předávání zkušeností mezi jednotlivými týmy v záchranářské činnosti, to byl základní cíl XXIII. ročníku soutěže ve vodním záchranářství záchranných týmů složek IZS a VZS ČČK, který se konal na Vodním díle Slezská Harta.

Více informací zde
Při opravě nátrže na řece Ostravici jsme našli přírodě blízké řešení Při opravě nátrže na řece Ostravici jsme našli přírodě blízké řešení
09.06.2023

Můžeme jednoznačně konstatovat, že jsou zde vytvořené podmínky pro vysokou biodiverzitu území a zároveň došlo k zabezpečení nátrže. Díky tomu se již nyní vykytuje, u pravého břehu řeky Ostravice na pomezí Hrabové a Vratimova několik druhů ptáků jako je kulík říční, pisík obecný, vodouš kropenatý, kachna divoká, morčák velký, konipas bílý i horský a další.

Více informací zde
Zahajujeme provoz Informačního centra VD Šance Zahajujeme provoz Informačního centra VD Šance
04.05.2023

Dnes 4. května 2023 v 10:00 zahájíme provoz Informačního centra na vodním díle Šance. Pro zájemce bude informační centrum přístupné až do konce září 2023 a to každý týden od čtvrtku do neděle od 10:00 do 16:00. Více na webových stránkách Povodí Odry, www.pod.cz – Infocentrum Šance: https://infocentrumsance.pod.cz/

Více informací zde
Průtoky v řece Moravici budou příznivé pro vodáky Průtoky v řece Moravici budou příznivé pro vodáky
26.04.2023

Na základě aktuální hydrologické situace a 100% naplněnosti vodních děl budou vodohospodáři z Povodí Odry zvyšovat od středy 26. 4. 2023 odtok z kaskády nádrží Slezská Harta - Kružberk tak, že v Moravici od Podhradí bude průtok okolo 13 m3/s, který vydrží minimálně do 1. 5. 2023.

 

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace – duben Aktuální hydrologická situace – duben
13.04.2023

Před nástupem letního období je hydrologická situace na území povodí Odry velmi dobrá. Vodní díla budou k 1. květnu prakticky na svých zásobních hladinách, což je dobrý start pro nadcházející období, kdy lze předpokládat menší množství srážek. Sněhová pokrývka z horských oblastí téměř odtála a v současnosti na průtoky v tocích, které se pohybují převážně od 180 do 330 denních vod, mají vliv jen srážky, jejichž úhrny se pohybovaly v posledních 14 dnech od 15 do 20 mm, v horských oblastech Beskyd a Jeseníků v rozmezí 20 až 50 mm srážek s maximem 60 mm na Ovčárně.

Více informací zde
Ostražitost kolem vodních toků je důležitá Ostražitost kolem vodních toků je důležitá
06.04.2023

Volnočasové aktivity v přírodě mohou být při nepozornosti a risku velmi nebezpečné. Pokud je však vodní dílo užíváno s rozvahou, je bezpečné. Vodohospodáři apelují na občany v období, kdy vstupujeme do koupací rekreační sezóny 2023, aby vodní díla využívali za nízkých průtoků, při dobrých teplotních podmínkách vody v řekách, při nízké rychlosti proudící vody, nejlépe za přítomnosti dalších osob, při dodržování zdravotnických zásad a při vstupu do větší hloubky se osmělili.

Více informací zde
Provedli jsme kontrolu zabezpečení jezů Provedli jsme kontrolu zabezpečení jezů
04.04.2023

Proběhly jarní prohlídky zabezpečenosti vybraných jezů bezpečnostními prvky. V současné době je informačními cedulemi a záchrannými házecími prostředky včetně bodu záchrany vybaveno 26 spádových objektů. Chybějící části vybavení, o které jsme přišli díky vandalismu, byly doplněny. Každoročně na nové vybavení a doplnění chybějícího vynakládáme nemalé finanční prostředky v řádu statisíců korun, abychom přispěli k větší bezpečnosti na vodních tocích, nad rámec našich zákonných povinností.

Více informací zde
Na prohlídku přehrad v povodí Odry přišlo 6 860 návštěvníků Na prohlídku přehrad v povodí Odry přišlo 6 860 návštěvníků
27.03.2023

Po tříleté pauze tuto sobotu 25. března navštívilo přehrady Slezskou Hartu, Kružberk a Šance celkem 6 860 návštěvníků. Současně v Ostravě na správě státního podniku přišlo na vodohospodářský dispečink a do vodohospodářských laboratoří dalších 116 lidí. Tradičně je velký zájem o vodní dílo Šance, které letos 1560 osob. Přes lávku do odběrné věže jich prošlo 925, tam byl přístup limitován prostupností lávky. V injekční chodbě museli sestoupit po 380 schodech do nejnižšího místa a po 420 pak vystoupat zpět do pravého zavázání hráze. Velký zájem byl i o Slezskou Hartu a Kružberk na řece Moravici, které si prohlédlo zhruba 5 300 osob. Někteří (cca 300 osob) současně navštívili rybné hospodářství Povodí Odry pod hrází Kružberka a zakoupili si čerstvou rybu přímo u sádek. Největší zájem byl o kružberského pstruha.

Více informací zde
Prohlédněte si vodní dílo Šance po rekonstrukci v sobotu 25. 3. 2023 Prohlédněte si vodní dílo Šance po rekonstrukci v sobotu 25. 3. 2023
24.03.2023

Po příchodu do areálu si prohlédnete korunu hráze, vejdete do injekční chodby s náhledem do drenážní šachtice a do odvodňovací chodby a prohlédnete si strojovnu vtokového objektu. Směr prohlídky bude vyznačen šipkami. Po trase prohlídky budou rozmístěný informační tabule se základními informacemi o VD Šance a jeho jednotlivých objektech. Doplňující informace Vám na požádání sdělí obsluha vodního díla.

Více informací zde
Spolupráce je pro nás vodohospodáře důležitá Spolupráce je pro nás vodohospodáře důležitá
21.03.2023

Světový den vody, který si připomínáme každoročně 22. března, je letos zaměřen na urychlení změn prostřednictvím partnerství a spolupráce. Voda v surové podobě patří nám všem a je potřeba toto přírodní bohatství společně chránit. Musí to však fungovat i obráceně, společným úsilím bychom měli také chránit sami sebe proti extrémním projevům klimatu, jako jsou přívalové povodně, nebo naopak dlouhotrvající období bez dešťových či sněhových srážek. Díky intenzivnější spolupráci našich společností je i nadále zabezpečenost dodávek vody pro pitné účely i průmysl v celém regionu prakticky stoprocentní a jeho obyvatelé mohou plně využívat naše vodní bohatství.

Více informací zde
Navštivte v rámci dne otevřených dveří v sobotu 25. 3. 2023 Slezskou Hartu Navštivte v rámci dne otevřených dveří v sobotu 25. 3. 2023 Slezskou Hartu
16.03.2023

Délka prohlídky je přibližně 1 hodina. Prohlídka začíná v odběrném objektu. Odtud pokračuje po schodišti vedle skluzu, nebo po silnici k vodní elektrárně. Po ukončení prohlídky elektrárny nástup před vstupem do přístupové štoly. Odtud průchod přístupovou a injekční štolou tělesem hráze nahoru k pravobřežnímu vstupu. Zde končí prohlídka vodního díla, k parkovišti je to cca 100 metrů. Méně zdatní návštěvníci si zvolí prohlídku dle svého uvážení.

Více informací zde
V rámci dne otevřených dveří můžete navštívit rybné hospodářství na Kružberku V rámci dne otevřených dveří můžete navštívit rybné hospodářství na Kružberku
14.03.2023

Prohlídka vodního díla Kružberk s výkladem trvá přibližně 30 minut. Prohlídky probíhají ve skupinách cca po 40 osobách. Začátek prohlídky je na levé straně hráze, kde návštěvníky navedou informační tabulky. Vše začíná prohlídkou strojovny spodních výpustí, procházkou injekční štolou, prohlídkou elektrárny a na závěr, po opuštění tělesa hráze, je možné navštívit sádky účelového rybného hospodářství pod hrází s možností zakoupení čerstvých ryb.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace v povodí Odry Aktuální hydrologická situace v povodí Odry
23.02.2023

Teplé počasí v předjaří způsobilo tání sněhu z nejvyšších poloh. Pro vodohospodáře je to příznivá situace, protože se téměř všechny přehrady ve správě státního podniku Povodí Odry doplnily vodou. To znamená předpoklad, že bude dostatek vody jak ve vodních tocích, tak pro výrobu pitné vody a vody pro průmyslové subjekty Moravskoslezského kraje. Podle hydrologických informací z ČHMÚ nepředpokládáme žádnou zimní povodeň.

 

Více informací zde
Vodohospodáři z Povodí Odry letos zpřístupní tři přehrady, laboratoře a dispečink Vodohospodáři z Povodí Odry letos zpřístupní tři přehrady, laboratoře a dispečink
07.02.2023

U příležitosti Světového den vody vodohospodáři z Povodí Odry zpřístupní veřejnosti přehrady Slezská Harta, Kružberk a Šance. V rámci Dne otevřených dveří bude možné v sobotu 25. března 2023 od 9:00 do 15:00 (poslední vstup 14:30) kromě uvedených vodních děl navštívit také vodohospodářský dispečink a vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí Odry v Ostravě na ulici Varenská č. 49. Rezervace není možná.

Více informací zde
Rok 2023 bude patřit v rámci investic ke stavebně nejnáročnějším Rok 2023 bude patřit v rámci investic ke stavebně nejnáročnějším
02.02.2023

Vodohospodáři plánují pro rok 2023 investice ve výši zhruba 900 mil. Kč, z toho 318 mil. bude hrazeno z vlastních zdrojů Povodí Odry, přibližně 556 mil. Kč z dotačních prostředků Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí a na odstraňování důlních škod přispěje firma OKD a.s. kolem 24 mil. Kč. Současně plánují opravy v celkové výši necelých 146 mil. Kč financované hlavně z vlastních zdrojů podniku. Nejvýznamnějšími stavbami, které byly zahájeny v minulém období a budou dokončeny v tomto roce, jsou rekonstrukce vodního díla Morávka, Žermanický přivaděč II. etapa a hráze v ústí Ropičanky a Sadového potoka v Českém Těšíně.

Více informací zde
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012