Aktuality

2022
Kružberský pstruh získal značku „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt“ Kružberský pstruh získal značku „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt“
24.11.2022

Kružberský pstruh získal certifikát regionálního produktu a může tak užívat značku „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt“. Jeho specifikum je odchov ve velice kvalitní vodě z vodárenské nádrže Kružberk. Díky krmení prvotřídním krmivem a také skutečností, že z nádrže Kružberk se dostává do odchovných nádrží také přirozená potrava -  zooplankton, je to ryba s opravdu výjimečným masem.

Více informací zde
Výlov Petrova rybníka u Krnova byl úspěšně proveden Výlov Petrova rybníka u Krnova byl úspěšně proveden
14.11.2022

Vodohospodáři z Povodí Odry obhospodařují celkem 10 rybníků o výměře cca 50 hektarů, z nichž pouze na Petrově rybníku u Krnova chovají z větší části tržní ryby (kapr, amur, tolstolobik a lín). Ostatní rybníky slouží k chovu násad a také pro produkci dravých druhů (štika, candát, bolen, sumec) pro vodárenské nádrže. Výlov Petrova rybníka proběhl začátkem listopadu, kdy bylo vyloveno celkem 38 tun ryb (v roce 2021 to bylo 55 tun), které jsou určeny také na vánoční stůl.

Více informací zde
Prázdnění vodní nádrže Baška bylo úspěšně dokončeno Prázdnění vodní nádrže Baška bylo úspěšně dokončeno
31.10.2022

Povodí Odry ve spolupráci s Českým rybářským svazem a studenty Ostravské univerzity ukončilo prázdnění vodní nádrže Baška, kterou čeká rekonstrukce. Společnými silami se podařilo eliminovat ztráty na rybách a mlžích, jež byli převezeni do vodní nádrže Olešná. Dno nádrže je v současnosti pokryto vrstvou bahna, které může být nebezpečné. Proto žádáme všechny, aby do vypuštěné nádrže nevstupovali.

Více informací zde
Rekonstrukce Žermanického přivaděče – II. etapa byla zahájena Rekonstrukce Žermanického přivaděče – II. etapa byla zahájena
26.10.2022

Byla zahájena rekonstrukce Žermanického přivaděče – jeho II. etapa v km 1,881 až 3,633. Základními účely gravitačního přivaděče od jezu ve Vyšních Lhotách na řece Morávce v říčním km 11,334 do vodního toku Lučina, na kterém je situována údolní nádrž Žermanice, jsou zvýšení protipovodňové ochrany údolí řeky Morávky přes Vyšní Lhoty, Nižní Lhoty, Nošovice, Dobrou se Skalicí a Starým Městem u Frýdku – Místku a řeky Ostravice přes Frýdek – Místek a zlepšení vodní bilance nádrže Žermanice. Celková hodnota stavebních nákladů akce je 165 mil. Kč. Dokončení rekonstrukce vodního díla je plánováno na podzim roku 2023.

Více informací zde
Výstavba ochranné hráze na řece Odře a Orlovské stružce v Bohumíně byla zahájena Výstavba ochranné hráze na řece Odře a Orlovské stružce v Bohumíně byla zahájena
25.10.2022

Začala výstavba ochranných říčních hrází v Bohumíně - Pudlov, jejichž příprava trvala více jak 10 let, zejména díky složitému majetkoprávnímu vypořádání. Celková hodnota stavebních nákladů je zhruba 400 mil. Kč. Předpokládané dokončení vodního díla je plánováno na podzim roku 2025.

Více informací zde
Rekonstrukce vodního díla Baška v současnosti začíná vypuštěním vody z nádrže Rekonstrukce vodního díla Baška v současnosti začíná vypuštěním vody z nádrže
19.10.2022

Po 60 letech provozu vodního díla Baška na potoce Baštice vodohospodáři provedou rekonstrukci bezpečnostního přelivu, který následně umožní bezpečné a spolehlivé převedení extrémních povodní. V současnosti bylo zahájeno prázdnění nádrže včetně odlovu ryb a mlžů. Stavební práce začnou na jaře 2023 s předpokládaným ukončením na konci roku 2024 a celkovými náklady ve výši 120 mil. Kč, které budou z velké části hrazeny z dotačních prostředků ministerstva zemědělství. S plněním nádrže se počítá v roce 2025, bude však záležet na hydrologických podmínkách.

Více informací zde
Hydrologická situace v povodí VD Šance neumožňuje vodohospodářům zajistit zvýšený průtok pro vodáky Hydrologická situace v povodí VD Šance neumožňuje vodohospodářům zajistit zvýšený průtok pro vodáky
14.09.2022

Pro konání vodácké akce „Zamykání Ostravice“ v termínu 24. 9. 2022 vodohospodáři nemohou, vzhledem ke stávající hydrologické situaci v povodí vodního díla Šance, zajistit zvýšený průtok z VD Šance nutný pro uskutečnění sjezdu. Děkujeme za pochopení.  

Více informací zde
Zářijový sjezd řeky Moravice 2022 se může konat Zářijový sjezd řeky Moravice 2022 se může konat
02.09.2022

Vzhledem k aktuálnímu stavu naplněnosti zásobního prostoru nádrží Kružbek a Slezská Harta vodohospodáři souhlasí s uspořádáním zářijového sjezdu řeky Moravice.

Více informací zde
Hydrologická situace v povodí Odry srpen 2022 Hydrologická situace v povodí Odry srpen 2022
31.08.2022

Srážkové úhrny se za poslední týden od 24. 8. do 31. 8. 2022 na většině území ve správě státního podniku Povodí Odry pohybovaly cca od 5 do 70 mm (Kletné 71 mm). Srážky měly přívalový charakter, v některých lokalitách i s hodinovými úhrny 30 až 40 mm a měly rychlý průběh s dopadem hlavně na vodní toky s menším povodím. Všechny významné vodní nádrže státního podniku Povodí Odry mají vysoký stupeň naplnění (80 až 100 %) zásobního objemu.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace na území povodí Odry Aktuální hydrologická situace na území povodí Odry
22.08.2022

Během posledních 3 dnů spadlo na území povodí od cca 40 do 120 mm srážek. Nejvyšší úhrny byly naměřeny v oblasti Rychlebských hor, údolní nivy Odry (Novojičínsko, Ostravsko) a Těšínska.

Více informací zde
Bez vodních nádrží by to nešlo Bez vodních nádrží by to nešlo
28.07.2022

Údolní nádrže zmírňují oba hydrologické extrémy, tj. jak povodně, tak sucho. V současnosti je povodí Odry částečně postiženo půdním suchem, které má tendenci přejít do hydrologického sucha, to znamená nedostatku vody v našich potocích a řekách v Moravskoslezském regionu. Přehrady v období nadbytku vody ji zadržují a v současném suchu významně nalepšují úseky řek pod nimi. Kupříkladu při poslední tropické teplotní epizodě byl odtok z nádrží 3 až 6 krát vyšší než přítok do nich, což zajišťuje kvalitní podmínky pro vodní organismy a rybí společenstvo. Zároveň každou sekundu je dodávána voda z vodárenských nádrží pro pitné účely, jejíž množství se v extrémních vedrech blíží 2 000 litrů a obdobné množství vody je dodáváno pro průmysl a zemědělství.

Více informací zde
Zdroje vody musíme chránit před znečištěním nebo neoprávněným nakládáním Zdroje vody musíme chránit před znečištěním nebo neoprávněným nakládáním
19.07.2022

Kolem zátop vodárenských nádrží Kružberk, Šance a Morávka jsou stanovena ochranná pásma I. a II. stupně a vodohospodáři z Povodí Odry jako správci těchto nádrží pečují o kvalitu vody, monitorují ji a kontrolují činnosti v těchto pásmech za účelem udržení a dosažení dobrého stavu vod, určených pro zásobení obyvatel pitnou vodou.

Více informací zde
25 let po největší přírodní katastrofě 20. století ve střední Evropě 25 let po největší přírodní katastrofě 20. století ve střední Evropě
29.06.2022

Morava a Slezsko se na začátku července 1997 staly dějištěm jedné z největších přírodních katastrof 20. století ve střední Evropě. Na většině toků byly dosaženy dosud nepozorované a nezaznamenané průtokové hodnoty. Povodně si vyžádaly 20 obětí na lidských životech. Bylo zničeno přes 300 domů a kolem 5 500 jich bylo poškozeno. Zdevastováno bylo téměř 500 kilometrů silnic a místních komunikací a také zhruba 100 kilometrů železnic. Škody v povodí Odry dosáhly částky 20 mld. korun. Celkově bylo povodní zasaženo 202 obcí, z toho cca 67% v okresech Bruntál a Jeseník. V letech 1997 – 2004 byly odstraněny škody z této povodně nákladem ve výši 2,1 mld. Kč pomocí 444 stavebních akcí. Od povodně 1997 do současnosti se podařilo vybudovat 100 nových protipovodňových opatření.

Více informací zde
Soustavná obnova hrazení řeky Mohelnice je dokončená Soustavná obnova hrazení řeky Mohelnice je dokončená
14.06.2022

Na řece Mohelnici v obcích Raškovice a Krásná byla dokončena protipovodňová a revitalizační opatření, která zajistí ochranu místní zástavby před velkou vodou a vodní erozí. V rámci stavby bylo obnoveno 20 spádových objektů. Realizace celé úpravy byla rozdělena na celkem 7 etap, kdy práce na první etapě započaly v roce 2015. Poslední etapa byla ukončena v roce 2021 s celkovými stavebními náklady ve výši 91,3 mil. Kč bez DPH, které byly hrazeny z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry a také dotace Moravskoslezského kraje ve výši 9 mil. Kč.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace Aktuální hydrologická situace
10.06.2022

Během 24 hodin od 9. 6. do 10. 6. 2022 vypadly srážky od 5mm do 85 mm. Nejvíce srážek spadlo v oblasti Beskyd a v jeho podhůří na Frýdeckomístecku, nejnižší úhrny srážek jsme zaznamenali na Jesenicku. V současnosti by měla srážková činnost ustávat a nadcházející víkend by měl být beze srážek. Další déšť je dle ČHMÚ avizován na nadcházející pracovní týden, kdy se očekává množství srážek do 20 mm. Průtoky v tocích se pohybují od 180denní vody v Jeseníkách po 30 denní průtok v Beskydech a nejvyšší průtok byl zaznamenán na rozdělovacím objektu na řece Olešné v Místku.

Více informací zde
Informační centrum VD Šance je opět otevřené Informační centrum VD Šance je opět otevřené
02.06.2022

Informační centrum Šance je součástí nové provozní budovy a funguje od června 2019. Srdcem infocentra je moderní multimediální systém pěti dotykových obrazovek. Interaktivní prezentace nabízejí odborné i laické veřejnosti, ale i dětem podrobný a zajímavý soubor informací o vodním díle Šance i vodohospodářské soustavě Povodí Odry. K odbornému výkladu zapáleným zájemcům je k dispozici také osobní průvodce.

Více informací zde
Dubnový sjezd řeky Moravice se uskuteční Dubnový sjezd řeky Moravice se uskuteční
04.04.2022

Vodohospodáři státního podniku Povodí Odry souhlasí s termínem vodáckého sjezdu řeky Moravice v termínu 9. a 10. dubna 2022. Zvýšený průtok 15,0 m3/s od nádrže Kružberk a průtok 2,5 m3/s od jezu Podhradí budou vypouštět v sobotu a neděli od 7:00 do 11:00.

Více informací zde
Jako správce vodních toků i vodních děl v povodí Odry dbáme na bezpečnost Jako správce vodních toků i vodních děl v povodí Odry dbáme na bezpečnost
30.03.2022

Vodohospodáři v povodí Odry se zabývají nejen zajištěním bezpečnosti jednotlivých vodních děl, kdy již provedli modernizaci nádrží Těrlicko, Kružberk, Šance, probíhá rekonstrukce Morávky a připravují modernizaci vodního díla Baška na Baštici, ale také se snaží významným způsobem zajistit bezpečnost pro občany v rámci jejich aktivit kolem vodních toků například při rekreačním využití jezů. Současně apelují na dodržování provozních pokynů v okolí zdrojů pitné vody.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace v povodí Odry - březen Aktuální hydrologická situace v povodí Odry - březen
23.03.2022

Údolní nádrže státního podniku Povodí Odry pracující ve Vodohospodářské soustavě jsou připraveny na letošní sezónu a je zajištěna dodávka vody pro obyvatelstvo, pro průmysl či pro živočišnou výrobu.

Více informací zde
Chraňme podzemní vody je mottem letošního Světového dne vody Chraňme podzemní vody je mottem letošního Světového dne vody
21.03.2022

Světový den vody, který připadá na 22. března, má letos tematické zaměření „Podzemní vody, zviditelnění neviditelného“. Vodohospodáři Povodí Odry i Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava si důležitost podzemních vod jednoznačně uvědomují i přesto, že zásobování vodou v Moravskoslezském kraji tvoří z 88 % odběry povrchové vody a pouze 12 % jako doplňkový zdroj tvoří vody podzemní.

Více informací zde
Snažíme se o zlepšení ekologické funkce vodních toků Snažíme se o zlepšení ekologické funkce vodních toků
07.03.2022

Postupnou změnou společenských vztahů některá vodní díla, úpravy toků, ztratily svůj účel a je možno přistoupit k revitalizacím, případně renaturacím. Jezy a spádové objekty, které slouží nadále zásobování vodou nebo nutným stabilizacím městských tratí, je možno řešit zprůchodněním pro vodní živočichy pomocí rybích přechodů. Významným počinem je například zprůchodnění bystřiny Mohelnice, levostranného přítoku Morávky, kde bylo v letech 2015 – 2021 zprůchodněno 21 spádových stupňů.

Více informací zde
Den otevřených dveří na přehradách v povodí Odry se letos neuskuteční Den otevřených dveří na přehradách v povodí Odry se letos neuskuteční
01.03.2022

Státní podnik Povodí Odry patří mezi subjekty kritické infrastruktury a je velmi důležité zajistit nepřetržitou obsluhu vodních děl.  Proto bylo i letos přijato rozhodnutí, nepořádat den otevřených dveří na vybraných vodních dílech u příležitosti Světového dne vody, vzhledem k možnému šíření covid-19.   Současně vedení podniku rozhodlo o znovuotevření Informačního centra na vodním díle Šance.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace v povodí Odry je dobrá Aktuální hydrologická situace v povodí Odry je dobrá
24.02.2022

Situace na vodních tocích je ovlivněna odtáváním sněhové pokrývky ze středních i vysokých poloh a rovněž vysokým úhrnem srážek v horských oblastech Jeseníků a Beskyd. Srážkové úhrny se za poslední týden pohybovaly na většině území ve správě státního podniku Povodí Odry do 10 mm, v horských oblastech Jeseníků a Beskyd do 50 mm, ojediněle i vyšší.

Více informací zde
Vodohospodáři v povodí Odry vytváří mokřady, tůně i ostrovy v zátopách malých vodních nádrží Vodohospodáři v povodí Odry vytváří mokřady, tůně i ostrovy v zátopách malých vodních nádrží
22.02.2022

Za posledních 10 let byla v povodí Odry doplněna a provedena přírodě blízká opatření u více než 1/3 malých vodních nádrží. Jedná se o vytvoření lokálních biotopů, které poskytují stanoviště pro rozmanité druhy fauny a flóry. Tyto zóny jsou podpořeny výsadbou vhodných druhů vodních rostlin. Současně se tak vytváří místní mikroklima se zásobou vody pro zvěř a další živočichy. V současnosti Povodí Odry připravuje nádrž Stěbořice na toku Velká s rozsáhlým souborem přírodě blízkých opatření a také malé vodní nádrže v Polance nad Odrou na drobných vodních tocích Polančici a Rakovci.

Více informací zde
Štěrkonosné toky vodohospodáři v povodí Odry udržují přírodě blízkým způsobem Štěrkonosné toky vodohospodáři v povodí Odry udržují přírodě blízkým způsobem
09.02.2022

Štěrkonosné toky vyžadují zvláštní údržbu štěrkových a hlinitoštěrkových lavic v průtočných profilech koryt řek. Vodohospodáři usilují, aby provozní zásahy, kterými musí zabezpečit průtočnost těchto vodních toků, byly co nejvíce šetrné k životnímu prostředí. Za posledních 5 let provedlo Povodí Odry údržbu štěrkových lavic ve 29 profilech štěrkonosných toků Ostravice, Olše, Morávky a dalších o celkovém objemu 55 tisíc m3 štěrků za zhruba 18,4 mil. Kč.

Více informací zde
V roce 2021 vodohospodáři Povodí Odry ukončili celkem 8 významných staveb V roce 2021 vodohospodáři Povodí Odry ukončili celkem 8 významných staveb
25.01.2022

Rok 2021 byl pro vodohospodáře z povodí Odry stavebně úspěšný.  Do konce minulého roku se podařilo dokončit 8 velkých staveb a celkově bylo na investiční akce vynaloženo více než 247 mil. Kč. Nejvýznamnější jsou protipovodňová opatření na řece Opavě v Holasovicích, Branicích na polském území pod Krnovem a v prostoru jezu Kunov. Také byla dokončena rekonstrukce jezu v Jablunkově na bystřině Lomná. V rámci protipovodňových opatření a migrační prostupnosti toků byla odstraněna poslední migrační překážka na řece Mohelnici v Beskydech.  V roce 2022 plánuje státní podnik Povodí Odry investice ve výši zhruba 230 mil. Kč.

Více informací zde
Evidence hlášení prostřednictvím systému ISPOP za rok 2021 – upozornění
13.01.2022

Vážení uživatelé vod,

z důvodu přechodu na nový systém ISPOPv2 pro ohlašování za rok 2021 zajišťovaného agenturou CENIA nebude dočasně z důvodu jejich datové nekonzistence ve formulářích dostupná služba zobrazení / přebírání dat o vodoprávních povoleních k místům užívání vod. Konkrétně budou tato pole ve formulářích při ohlašování Odběrů povrchových vod, Odběrů podzemních vod, Vypouštění vod a Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody pro celé ohlašování za rok 2021 prázdná. To ale neznamená, že státní podnik Povodí Odry povolení k nakládání s vodami ve svých databázích pro Váš subjekt neeviduje.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace Aktuální hydrologická situace
05.01.2022

Situace na vodních tocích je ovlivněna oteplením ke konci roku spojeným s významnými dešťovými srážkami a to hlavně v beskydské části povodí. Srážkové úhrny se za poslední 2 týdny od 22. 12. 2021 do 5. 1. 2022 pohybovaly na většině území ve správě Povodí Odry do 40 mm, v horských oblastech Beskyd a Jeseníků pak do 90 mm. Průtoky na tocích se pohybují většinou na úrovni od 30 do 270 denních vod. Závěrovým profilem řeky Odry v Bohumíně nyní protéká 37,3 m3.s-1 vody, což odpovídá průměrnému, 180 dennímu průtoku.

Více informací zde
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012