Aktuality

2017
13.07.2017 Vodácký sjezd Moravice se červenci uskuteční

Vzhledem k aktuálnímu stavu naplněnosti zásobních prostorů kaskády nádrží Kružberk a Slezská Harta a charakteru počasí v uplynulém týdnu oznamujeme, že se uskuteční červencový vodácký sjezd Moravice v termínu od 22. do 23. 7. 2017. Dohodnutý průtok se bude vypouštět v sobotu i v neděli v době od 8:00 do 12:00 hodin a to 2,0 m3/s z přehrady Kružberk a průtok 7,5 m3/s provozem hydrocentrály HC1 v Podhradí.

Více informací zde
20.06.2017 Připravujeme řešení jak ochránit občany v blízkosti řeky Petrůvky

Letošní jarní povodneň opět potvrdila nutnost protipovodňových úprav na řece Petrůvce, která by ochránila zástavbu v rozsáhlém území obce Petrovice u Karviné, místní části Závada. Vodohospdáři připravují soubor souvisejících objektů s předpokládanými náklady ve výši 55 mil. Kč s termínem realizace po roce 2019.

Více informací zde
08.06.2017 Ministr zemědělství navštíví Nové Heřminovy

Ministr zemědělství Marian Jurečka navštíví v pátek 9. června v odpoledních hodinách obec Nové Heřminovy na Bruntálsku za doprovodu generálního ředitele státního podniku Povodí Odry Jiřího Pagáče.

Více informací zde
01.06.2017 Letní červnová Moravice se pojede

Vodácká organizovaná akce "Letní červnová Moravice" se ve dnech 10. a 11. 6. 2017 uskuteční. Povodí Odry bude od VD Kružberk vypouštět po oba dny od 8:00 do 12:00 hodin množství 1,9 m3/s + 7,5 m3/s od Podhradí. Mimo uvedenou dobu budeme vypouštět podle aktuální hydrologické situace.

Více informací zde
30.05.2017 Způsob přípravy, projektování i plánovaný rozvoj kolem přehrady Nové Heřminovy je zcela odlišný od Slezské Harty

Od výstavby poslední a nejmladší přehrady v České republice Slezské Harty uplyne letos 20 let. Způsob přípravy, projektování i plánování rozvoje kolem navržené přehrady Nové Heřminovy je zcela odlišný. Odlišnosti jsou nejen v účelu, velikosti a hlavně způsobu realizace, ekologie a finanční podpory rozvoje kolem přehrady. mnohdy jsou tyto dvě přehrady srovnávány, rozdíly jsou však velké.

Více informací zde
22.05.2017 Přehrada Nové Heřminovy bude mít nové ekologické prvky

Protipovodňová opatření na horní Opavě, která zahrnují výstavbu vodního díla Nové Heřminovy budou fungovat společně jako celek a obsahují jednak technická opatření a také přírodě blízké úpravy pro zlepšení ekologické kvality stavu vodních toků. Celkové náklady na realizaci ekologických opatření na řece Opavě jsou ve výši 1,9 miliardy Kč. Přehrada Nové Heřminovy bude obsahovat samostatné ekologické prvky, které do současnosti v České republice nebyly realizovány. Jedná se o migrační prospustnost pro živočichy, umožnění přirozeného transportu sedimentů a nová říční delta.

Více informací zde
19.05.2017 Odtěžování nánosů z přehrady Olešná bylo ukončeno

Těžba sedimentů z vodního díla Olešná byla ukončena podle plánu 30. dubna 2017. Celkem bylo odtěženo a odvezeno 195 tisíc m3 sedimentů s náklady ve výši 49,5 mil. Kč. Poté probíhala likvidace a odvoz vnitrostaveništních komunikací. Napouštění začalo  10. května, kdy délka naplnění přehrady bude záležet na klimatických podmínkách. Předpokládáme, že se na maximální zaplnění nádrže v průběhu letošní rekreační sezony nedostaneme.

Více informací zde
16.05.2017 Letošní jarní povodeň upozornila na nebezpečí velké vody

Po několika letech se v povodí Odry vyskytla od 27. dubna do 1. května opět povodňová situace. Zvýšené hladiny toků postihly celé povodí. Průtoky dosáhly úrovně jedno až dvouletých vod, mimořádně tzv. pětileté povodně. I. stupně povodňové aktivity bylo dosaženo na více než 25 místech, II. SPA bylo dosaženo na 6 místech, III. SPA na dvou místech - na Polančici v Polance nad Odrou a na Opavě v Držkovicích. K zaplavení některých nemovistí došlo pouze v Petrovicích u Karviné na řece Petrůvce. Vodohospodáři evidují na patnácti místech na majetku státního podniku Povodí Odry škody přesahující 10 mil. Kč.

Více informací zde
04.05.2017 Májový sjezd řeky Moravice 20. a 21. května 2017 bude

Hydrologická situace umožňuje vodohospodářům vypouštění vody z vodního díla Kružberk. To znamená, že "Májový sjezd" řeky Moravice ve dnech 20.  a 21. května 2017, který pořádá OKČT Moravská Ostrava a Campanula vodáci, z.s. bude podpořen vypouštěním z přehrady Kružberk v sobotu od 7:00 do 12:00 hodin a v neděli od 7:00 do 11:00 hodin s průtokem 13 m3/s.

Více informací zde
24.04.2017 Stavební práce na nejvyšší sypané hrázi suché nádrže v Moravskoslezském kraji začínají

Výstavba nejvyšší sypané hráze suché nádrže Jelení, která je součástí protipovodňových opatření realizovaných na horní Opavě a zajistí ochranu proti povodním v obci Karlovice a přispívá k ochraně Široké Nivy a Nových Heřminov se dostala do další fáze. Finanční náklady na až 16 m vysokou hráz, která bude zaplacena z dotace MZe „Prevence před povodněmi III, se předpokládají ve výši 150 mil. Kč. Stavební práce by měly být ukončeny na podzim roku 2018.

Více informací zde
20.04.2017 Rozsáhlá rekonstrukce přehrady Šance pokračuje

Převedení extrémních povodní to je důvod rozsáhle rekonstrukce vodního díla Šance na řece Ostravici, která byla zahájena v září 2015 s ukončením v červenci 2018. Celkové náklady na rekonstrukční práce se předpokládají ve výši 438,5 miliónů korun. Přehrada tak bude po rekonstrukci schopna utlumit až 10x větší povodeň než byla v roce 1997.

Více informací zde
12.04.2017 Pro výběr nejvhodnější varianty protipovodňové ochrany na horní Opavě bylo zpracováno kolem stovky studií

Vláda na jaře roku 2008 rozhodla na základě odborných posudků o realizaci menší, nikoliv větší nádrže Nové Heřminovy. Důvodem bylo hlavně zachování stejnojmenné obce, a to i přesto, že varianta s větší nádrží umožňovala vyšší ochranu před povodněmi, suchem a byla levnější. Schválené řešení je komplexním protipovodňovým systémem jak s opatřeními technickými tak s opatřeními přírodního charakteru.  Vládní návrh nejen, že zachoval obec Nové Heřminovy a nabídl ji kompenzace za zásah do jejího území, ale také podporuje její další rozvoj. Obec Nové Heřminovy nadále odmítá údolní nádrž s tím, že postačí pouze rozšířená koryta řek a omezit prostor pro vodu v Krnově a dalších sídlech pouze zdmi a valy. Podle obce prý nebyla vyhodnocena správně studie Ing.Čermáka a Ing. Králové CSc., která toto řešení navrhovala.

Více informací zde
24.03.2017 Dubnové vodácké sjezdy Moravice a Ostravice nebudou

Vzhledem k aktuálnímu stavu stavebních prací na vodním díle Šance v rámci její probíhající rekonstrukce nemůžou vodohospodáři souhlasit s uspořádáním dubnového sjezdu Ostravice v termínu od 1. do 2. 4. 2017.

Více informací zde
23.03.2017 Prodej ryb před Velikonocemi

Upravili jsme otevírací dobu prodeje ryb před Velikonocemi.

Více informací zde
14.03.2017 Získejte slevu na rozbor vody

V rámci oslav Světového dne vody, který připadá na 22. března, připravil státní podnik Povodí Odry kromě dne otevřených dveří na vodních dílech také dárek ve formě 35% slevy na 1 rozbor vody ze studny, bazénu nebo domovní ČOV, určený pro nekomerční účely.

Více informací zde
2016
2015
2014
2013
2012