Aktuality

2019
Letošní oprava přivaděče vody z Vyšních Lhot do nádrže Žermanice začne úpravou terénu Letošní oprava přivaděče vody z Vyšních Lhot do nádrže Žermanice začne úpravou terénu
15.02.2019

Pro letošní rok vodohospodáři plánuji provést 1. etapu opravy „Přivaděče Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto km 0,000 – km 1,881“. Před začátkem stavebních prací, které by měly být zahájeny v dubnu 2019, bude během února a března provedena příprava terénu. Ta spočívá především v kácení dřevin v prostoru, který je nezbytně nutný k provedení udržovacích prací na stávajícím vodním díle.

Více informací zde
S občany Nových Heřminov i ostatních obcí na horní Opavě chceme jejich dotazy řešit individuálními schůzkami S občany Nových Heřminov i ostatních obcí na horní Opavě chceme jejich dotazy řešit individuálními schůzkami
05.02.2019

Dotazy obyvatel Nových Heřminov i ostatních obcí a měst na horní Opavě v rámci celého projektu protipovodňových opatření bude od letošního roku státní podnik Povodí Odry řešit na základě individuálně sjednaných schůzek, které budou zaměřeny na konkrétní dotazy či požadavky. V současnosti se tato alternativa jeví pro jednotlivé tazatele jako pohodlnější a zajímavější. Činnost Informačního centra v Nových Heřminovech pozastavujeme.

 

Více informací zde
Vítkovický jez je opraven Vítkovický jez je opraven
15.01.2019

Nevyhovující technický stav stávajících povrchů jezových polí poškozených při chodu štěrkových splavenin za vyšších průtoků v řece Ostravici byl důvodem rozsáhlé dvouleté opravy vítkovického jezu. V rámci stavby byly instalovány také bezpečnostní prvky pro hasiče včetně informačních tabulí s první pomocí. Vyměněn byl také povrch vozovky cyklostezky na pravém břehu. Celkové náklady stavebních prací činily necelých 27 mil. Kč a byly hrazeny z rozpočtu státního podniku Povodí Odry.

Více informací zde
Sněžení zlepšilo situaci na nádržích v povodí Odry Sněžení zlepšilo situaci na nádržích v povodí Odry
09.01.2019

Sněžení, v nižších polohách déšť a občasné tání zlepšilo situaci na tocích v povodí Odry, a to zejména v Beskydech.  Zvýšené průtoky zlepšily i situaci na nádržích, kde přibylo za poslední měsíc 18 mil. m3 vody, z toho v beskydských nádržích Šance, Morávka, Těrlicko a Žermanice 15 mil. m3.

Více informací zde
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012