Aktuality

2024
Vodohospodářská soustava Povodí Odry musí být stále připravena na povodně i sucho Vodohospodářská soustava Povodí Odry musí být stále připravena na povodně i sucho
19.06.2024

Vodní nádrže na území povodí Odry mají v současnosti své zásobní prostory naplněny. Jejich retenční prostory jsou prázdné a připravené zachytit případné povodňové průtoky. Díky správné manipulaci jsou tedy v současnosti jednotlivé nádrže schopny čelit oběma extrémům – povodním i suchu.

 

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace v odpoledních hodinách Aktuální hydrologická situace v odpoledních hodinách
04.06.2024

Hydrologická situace se postupně zlepšuje. Srážky ustávají a pohybují se na části levostranných a okrajových přítocích Odry do 2 mm od 7 hodin, na pravostranných přítocích do 10 mm a pouze ve střední části povodí Olše (od Jablunkova po Český Těšín) pak i vyšší (nejvíce opět Javorový 25,9 mm). Snížené úhrny srážek a menší velikost zasaženého území má dopad i na pokles průtoků ve vodních tocích.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace v ranních hodinách Aktuální hydrologická situace v ranních hodinách
04.06.2024

Za posledních 24 hodin spadly v oblasti úzkého pásu návětrných svahů Beskyd srážkové úhrny od 90 do 150 mm, přičemž tyto srážky vypadly hlavně během večera a noci. Dle předpovědi by srážky měly během dnešního dopoledne ustávat. Na ostatní části povodí byly srážky cca 50 mm. Z důvodu uvedených srážek došlo na vodních tocích k dosažení II. SPA na řece Olši v Českém Těšíně Balinách a na dalších 10 profilech máme I. SPA. 

Více informací zde
Nepřeceňujte své síly a vodní toky užívejte s rozvahou Nepřeceňujte své síly a vodní toky užívejte s rozvahou
18.04.2024

Vodohospodáři apelují na občany, aby vodní díla využívali vždy za nízkých průtoků, při dobrých teplotních podmínkách vody v řekách, při nízké rychlosti proudící vody, nejlépe za přítomnosti dalších osob. Současně dodržovali zdravotnické zásady a při vstupu do větší hloubky se osmělili.

Více informací zde
Úklid Slezské Harty Úklid Slezské Harty
09.04.2024

Český rybářský svaz Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko spolu se státním podnikem Povodí Odry pořádá každoročně jarní úklid břehů největší a zároveň nejmladší přehrady v našem kraji - Slezské Harty. Díky firmě SMOLO, která sponzorsky poskytla pytle na odpad, velkoobjemové kontejnery a i likvidaci odpadu, se v sobotu 6. 4. 2024 parta 46-ti dobrovolníku mohla pustit do díla. Sraz hlavní skupiny byl v 9 hod. na parkovišti u tělesa hráze. Vzácným účastníkem akce byl nový hejtman MSK Ing. Josef Bělica, který je rybářem a Harta je jeho srdcovou záležitostí. V létě zde chodí tábořit s rodinou. Osobně se zapojil a velice se podivil nad tím, co vše jsou lidé schopní v přírodě zanechat. Pneumatiky, sutiny stavebního materiálu, našla se i kapotáž starého motocyklu, PET obaly, sklo a moře polystyrénu... Překvapením bylo působení bobra. Důkazem byly specificky ohlodané stromy.

Více informací zde
Rekreační sezóna u vody 2024 je před námi, nepřeceňujte své síly a vodní toky užívejte s rozvahou Rekreační sezóna u vody 2024 je před námi, nepřeceňujte své síly a vodní toky užívejte s rozvahou
03.04.2024

Vodohospodáři apelují na občany, aby vodní díla využívali vždy za nízkých průtoků, při dobrých teplotních podmínkách vody v řekách, při nízké rychlosti proudící vody, nejlépe za přítomnosti dalších osob. Současně dodržovali zdravotnické zásady a při vstupu do větší hloubky se osmělili.

Více informací zde
Na prohlídku přehrad v povodí Odry přišlo 5 170 návštěvníků Na prohlídku přehrad v povodí Odry přišlo 5 170 návštěvníků
25.03.2024

V sobotu 23. března navštívilo přehrady Slezskou Hartu, Kružberk, Morávku a Šance celkem 5 170 návštěvníků. Současně v Ostravě na správě státního podniku přišlo na vodohospodářský dispečink a do vodohospodářských laboratoří kolem stovky lidí. Tradičně je velký zájem o vodní dílo Šance, které letos přivítalo 1 270 osob. Největší zájem byl však o Slezskou Hartu a Kružberk na řece Moravici, které si prohlédlo celkem 3200 osob. Někteří současně navštívili rybné hospodářství Povodí Odry pod hrází Kružberka a zakoupili si čerstvou rybu přímo u sádek. Nejvíce se prodával kružberský pstruh. Po dvou letech, kdy probíhala rekonstrukce, byla opět zpřístupněná také přehrada Morávka.

Více informací zde
Světový den vody 2024: zajištění nejcennější suroviny v nejisté době Světový den vody 2024: zajištění nejcennější suroviny v nejisté době
21.03.2024

Voda je jedním ze základních kamenů života. Když má lidská společnost vody nedostatek, vznikají války. Region dílčího povodí Horní Odry má vody dostatek, pečujme tedy o toto vodní bohatství a těšme se z tohoto veřejného blaha,“ říká generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace – březen Aktuální hydrologická situace – březen
13.03.2024

Hydrologická situace je na začátku jara z pohledu vodohospodářů v povodí Odry velice dobrá. Průtoky v tocích se pohybují od 270 do 30 denních vod, což jsou průtoky průměrné až zvýšené, ale pro toto období normální. Všechny vodní nádrže mají své zásobní prostory téměř plné, retenční prostory, které slouží pro zachycení povodní, jsou připravené reagovat na případné větší úhrny srážek. Současně mají nádrže dostatek vody pro zásobování obyvatel i průmyslu pro případ déle trvajícího sucha během léta.

Více informací zde
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo soutěž u příležitosti Světového dne vody Ministerstvo zemědělství vyhlásilo soutěž u příležitosti Světového dne vody
04.03.2024

Soutěž s názvem „VYUŽITÍ VODY PRO MÍR“, je určena pro všechny žáky základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií a pro žáky škol se speciálně vzdělávacími potřebami.

Soutěž by měla přispět k uvědomění si významu a důležitosti sladké vody, její hodnoty a k zamyšlení se nad problémem nedostatku vody a jak je tedy důležité chránit tento nenahraditelný zdroj, který je zásadní pro život celé planety.
Cílem je, aby děti pochopily, že voda je obnovitelný, a přitom omezený přírodní zdroj, se kterým je důležité šetrně hospodařit.

Věříme, že Vás problematika VODY zaujme, vaše škola se připojí a jednotliví žáci budou moci soutěžit o hodnotné ceny.  Informace jsou k dispozici na webu Ministerstva zemědělství:

Soutěž ke Světovému dni vody "VYUŽITÍ VODY PRO MÍR" | eAGRI

Více informací zde
Den otevřených dveří letos na čtyřech nádržích, v laboratořích a dispečinku Den otevřených dveří letos na čtyřech nádržích, v laboratořích a dispečinku
27.02.2024

U příležitosti Světového den vody vodohospodáři z Povodí Odry opět zpřístupní veřejnosti přehrady Slezská Harta, Kružberk, Šance a nově po rekonstrukci  nádrž Morávka. V rámci Dne otevřených dveří bude možné v sobotu 23. března 2024 od 9:00 do 15:00 (poslední vstup 14:30) kromě uvedených vodních děl navštívit také vodohospodářský dispečink a vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí Odry v Ostravě na ulici Varenská č.49.  Rezervace pro zájemce není nutná.

Více informací zde
Nejvýznamnější investiční akce roku 2024 v povodí Odry Nejvýznamnější investiční akce roku 2024 v povodí Odry
30.01.2024

V roce 2024 vodohospodáři plánují investiční akce ve výši cca 439 mil. Kč, z toho 238 mil. Kč z vlastních zdrojů a zbytek z dotací Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a ze spolupráce s OKD a.s. Jedná se o stavby protipovodňové ochrany, revitalizační stavební projekty, odstraňování důlních škod i škod povodňových. Hlavními stavbami jsou ochranné hráze Bohumín – Pudlov nebo modernizace nádrže Baška. Současně se intenzivně věnují přípravě protipovodňových opatření na řece Opavě včetně nádrže Nové Heřminovy.

 

Více informací zde
Nádrž Morávka po rekonstrukci prošla úspěšně kolaudací Nádrž Morávka po rekonstrukci prošla úspěšně kolaudací
25.01.2024

Vodní dílo Morávka na řece Morávce je po rozsáhlé rekonstrukci plně funkční, což vyplývá z vydaného kolaudačního rozhodnutí. V současnosti je ale stále nádrž v režimu mimořádné manipulace, která spočívá v řízené zvýšené hladině nádrže. Rekonstrukce byla zahájena koncem roku 2021 a ukončena v prosinci 2023 s celkovými náklady ve výši cca 150 mil. Kč, přičemž zhruba 70% bylo hrazeno z dotace Ministerstva zemědělství.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace - leden 2024 Aktuální hydrologická situace - leden 2024
03.01.2024

Od nového roku vypadly na území povodí Odry srážky v úhrnu od 5 do 40mm. Nejvíce jich spadlo v Jeseníkách na Rýmařovsku, což je nad kaskádou nádrží Slezská Harta a Kružberk na řece Moravici a v Moravskoslezských Beskydech v prostoru nádrží Šance a Morávka, kde úhrn překročil 20mm. Průtoky v tocích jsou na celém území povodí Odry zvýšené. Obecně občanům žijících v povodí Odry nehrozí povodňové nebezpečí, ale měli by se vyvarovat při těchto zvýšených vodních stavech volnočasovým aktivitám na řekách, které mohou být nebezpečné.

Více informací zde
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012