Aktuality

2018
Dostavěli jsme suchou nádrž Loděnice Dostavěli jsme suchou nádrž Loděnice
11.12.2018

V rámci protipovodňových opatření na horní Opavě byla v prosinci letošního roku ukončena výstavba menšího suchého poldru Loděnice za necelých 33 mil. Kč. Má ochránit obec Holasovice a místní část Loděnice před účinky povodní na toku Lipinka, a to až do úrovně stoleté vody. Stavební práce na hrázi suché nádrže, která je vysoká 5,4m a dlouhá 286m, začaly v březnu 2017. 

Více informací zde
Provádíme kontroly odběrů povrchových vod u lyžařských areálů
04.12.2018

Vodohospodáři začali s kontrolami skiareálů, kteří odebírají vodu na zasněžování z vodních toků. Jednou z hlavních podmínek při odběru vody je dodržování stanoveného minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku pod odběrem. To znamená, že v případě minimálního průtoku tekoucího v řece nemusí zbývat voda pro odběr vody, například pro umělé zasněžování lyžařských areálů.

Více informací zde
Rekonstrukce vodního díla Šance byla ukončena Rekonstrukce vodního díla Šance byla ukončena
06.11.2018

Hráz vodního díla Šance na řece Ostravici je svojí výškou 65m spolu s hrází nádrže Slezská Harta nejvyšší hrází v našem regionu a patří k nejvyšším v ČR. Poprvé od svého dokončení v roce 1969 prošla celkovou rekonstrukcí, která zajistí její bezpečnost a spolehlivý provoz. Stavební činnost představovala široký okruh prací, zaměřených na zvýšení kapacity objektů pro převádění povodní, na zvýšení koruny a stability hráze a těsnění jejího podloží, na monitoring veličin nutných pro provoz i vyhodnocení stavu vodního díla. Významnou částí byly masivní zemní práce na sesuvu Řečica vedoucí  ke zvýšení jeho stability. Rekonstrukce byla zahájena v září 2015, trvala 3 roky a stála téměř půl miliardy korun. Projektantem rekonstrukce byla akciová společnost AQUATIS, zhotovitelem prací na rekonstrukci vodního díla byla akciová společnost OHL ŽS.

Více informací zde
Výlov Petrova rybníka u Krnova se odkládá
05.11.2018

Z důvodu teplého počasí se výlov Petrova rybníka posouvá.

Více informací zde
Změna prodejní doby Změna prodejní doby
25.09.2018

Z důvodu státního svátku (pátek 28. 9.) bude prodej ryb v prodejně Opava, Kolofíkovo nábřeží 54 probíhat ve čtvrtek 27. 9. 2018 od 9,00 do 17,00 hod.

Více informací zde
Rybářské závody na Petrově rybníce v Krnově Rybářské závody na Petrově rybníce v Krnově
24.09.2018

Povodí Odry, státní podnik pořádá 13. 10. 2018 tradiční rybářské závody v lovu ryb na Petrově rybníce v Krnově. Prezentace účastníků je od 7,00 - 8,00 hod. na sádkách u Petrova rybníka. Vlastní závod probíhá od 8,00 do 14,00 hod. na velkém Petrově rybníce, který je chovný a v současné době je nasazen cca 60 tunami tržních ryb.

Více informací zde
Upozorňujeme na zvýšený průtok v řece Moravici Upozorňujeme na zvýšený průtok v řece Moravici
10.09.2018

V souladu s „Kalendářem vodáckých akcí MS kraje pro rok 2018“, proběhne organizovaná vodácká akce „Zamykání Moravice“. Z požadovaných termínů budeme vypouštět pouze v sobotu 22. 9. 2018. Z důvodu odstávky Hydrocentrály v Podhradí, budeme požadované množství 13 m3 /s  vypouštět od VD Kružberk od 08:00 do 13:00 hod.

Více informací zde
Sucho a povodně, dvě strany jedné mince Sucho a povodně, dvě strany jedné mince
31.08.2018

Letošní sucho nabývá na síle opět i v našem regionu. Řeky a potoky na horní Opavě, Odře a horní Moravici dosahují letošních minim, některé menší toky vyschly. Pracovníci Povodí Odry provádějí kontroly odběratelů vody a vyžadují ponechání stanoveného množství vody v řece. Údolní nádrže jsou v dobré kondici díky povodňové červencové situaci, která je doplnila a jsou schopny spolehlivě plnit svoje funkce v zásobování vodou i nadlepšování průtoků v řekách. Prokazují tak, že i v době střídajících se extrémů dokážou zabezpečit vodu pro člověka i přírodu. Změna podnebí nás ale staví do nových podmínek.

Více informací zde
Zbytky krunýřů v řekách v tomto období, jsou většinou způsobeny svlékáním raků Zbytky krunýřů v řekách v tomto období, jsou většinou způsobeny svlékáním raků
28.08.2018

Jelikož letní období je provázeno intenzivním svlékáním raků během jejich růstu, na dně Morávky lze v současnosti nalézt prázdné krunýře a jejich zbytky. Tyto zbytky jsou někdy považovány za raky uhynulé a vzbuzují oprávněné obavy. Je však potěšující, že rakům se v letním období daří dobře, rostou a mají potřebu měnit své schránky.

Více informací zde
Pro vodáky vodu do Moravice pustit nemůžeme Pro vodáky vodu do Moravice pustit nemůžeme
06.08.2018

Od poloviny července se hydrologické podmínky v povodí Moravice nezlepšily. Naopak se stále více prohlubují negativní dopady aktuálního suchého období a to nejen v povodí řeky Moravice, kde jsou v současnosti zaznamenávány extrémně nízké průtoky vody. Naší prioritou je zajišťovat pokud možno dobrou kvalitu vody v nádrži Kružberk pro zásobování úpravny vody v Podhradí. Z těchto důvodů oznamujeme, že s uspořádáním srpnového sjezdu ve dnech 18. a 19. 8. 2018 nemůžeme souhlasit.

Více informací zde
Vodní dílo Šance bylo bezpečné po celou dobu rekonstrukce Vodní dílo Šance bylo bezpečné po celou dobu rekonstrukce
25.07.2018

Po dobu rekonstrukce vodního díla Šance byla bezpečnost přehrady zajištěna zejména sníženou hladinou na polovinu objemu. Vytvořil se tak prostor pro zachycení povodní. Rovněž byla upravena manipulační pravidla a vodu bylo možné z přehrady dříve a ve větším množství odpouštět.

Více informací zde
Zrušení Letního vodáckého sjezdu na Moravici ve dnech 28. až 29. 7. 2018 Zrušení Letního vodáckého sjezdu na Moravici ve dnech 28. až 29. 7. 2018
16.07.2018

Vzhledem k probíhajícímu suchu nebude Povodí Odry, státní podnik v uvedeném termínu vypouštět vodu nutnou pro konání vodáckého sjezdu.  

Více informací zde
Rekonstrukce Staroměstského stupně na řece Ostravici ve Frýdku-Místku je ukončená Rekonstrukce Staroměstského stupně na řece Ostravici ve Frýdku-Místku je ukončená
27.06.2018

Rekonstrukce Staroměstského stupně na řece Ostravici, známého jako „Staroměstský jez“ umístěný v blízkosti restaurace U splavu („U Žida“) trvala zhruba 1,5 roku a dnes byla slavnostně předána do užívání. Celkové náklady, které byly hrazeny z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry, jsou ve výši necelých 50 mil. Kč. Součástí kompletní rekonstrukce tohoto spádového stupně byla výstavba nového rybího přechodu na pravém břehu. Nové stavební úpravy tak zajišťují nejen migrační prostupnost pro vodní živočichy, ale i nápravu nevyhovujícího stavu objektu včetně stability koryta vodního toku Ostravice.

Více informací zde
Červnový vodácký sjezd řeky Moravice

Červnový vodácký sjezd řeky Moravice
04.06.2018

Vzhledem k aktuálnímu stavu naplněnosti zásobního prostoru nádrží Kružberk a Slezská Harta oznamujeme, že souhlasíme s uspořádáním červnového sjezdu Moravice a to pouze v sobotu 9. 6. 2018. Vzhledem ke skutečnosti, že dne 2. 5. 2018 byla zahájena generální oprava malé vodní elektrárny na Podhradí (majitelem je Czech Hydro s. r. o. s předpokládaným termínem ukončení opravy 30. 9. 2018) a tedy zajištění průtoku 2,5 m3/s přes tuto MVE není možný, budeme vypouštět průtok 9,5 m3/s již od VD Kružberk a to od 6:00 do 10:00 hodin.

Více informací zde
Zástupci měst a obcí na horním toku řeky Opavy požadují protipovodňovou ochranu svých obyvatel Zástupci měst a obcí na horním toku řeky Opavy požadují protipovodňovou ochranu svých obyvatel
24.05.2018

Zástupci měst a obcí diskutovali s vodohospodáři o urychlení realizace protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy. Sešli se v Krnově na jednání a společně apelovali na Vládu ČR, Moravskoslezský kraj a Povodí Odry, aby urychlili proces realizace protipovodňových opatření na horní Opavě. Projekt s variantou malé přehrady, kdy je zachováno 80% obce Nové Heřminovy je dobré kompromisní řešení pro 16 tisíc obyvatel žijících v regionu, kteří mohou být různým způsobem zasaženi povodní.

Více informací zde
Byli jsme na zkušenou v Litomyšli Byli jsme na zkušenou v Litomyšli
18.05.2018

Město Litomyšl v roce 2017 rok a půl od zahájení stavebních prací na projektu s názvem „Dialog mezi řekou a městem“ zpřístupnilo břeh řeky Loučné, kde byl vytvořen příjemný prostor pro trávení volného času v lokalitě Vodní valy. Území se nachází v blízkosti historického centra Litomyšle. Cílem celého projektu bylo navrácení života k řece a podpora rekreační hodnoty území.

Více informací zde
Beseda s občany obce Brantice Beseda s občany obce Brantice
14.05.2018

Ve čtvrtek 3. května 2018 se uskutečnilo v obci Brantice další setkání s občany, které pořádal státní podnik Povodí Odry v rámci realizace projektu protipovodňových opatření na horní Opavě. Vedení Povodí Odry informovalo přítomné o stavu realizace tohoto projektu s tím, že se zaměřili na stavební práce, které se budou odehrávat na území obce Brantice.

Více informací zde
Květnový vodácký sjezd řeky Moravice bude Květnový vodácký sjezd řeky Moravice bude
11.05.2018

Vodohospodáři vzhledem k dobrému stavu naplněnosti zásobního prostoru nádrží Kružberk a Slezská Harta souhlasí s uspořádáním květnového sjezdu řeky Moravice v termínu od 26. do 27. května 2018.

Více informací zde
Suché a teplé jaro bez srážek způsobuje rychlý úbytek vody v povodí Odry Suché a teplé jaro bez srážek způsobuje rychlý úbytek vody v povodí Odry
30.04.2018

Rekordně teplé a na srážky chudé letošní jaro se intenzivně projevuje na průtocích v řekách. Poznat je to hlavně na řekách tekoucích z Beskyd. Průtoky, zde dosahují dokonce historických minim pro toto období, Ostravice a Olše mají 10 až 20% průtoků běžných na přelomu dubna a května. V tocích jesenických je situace lepší a průtoky jsou zde vyšší díky doznívajícímu tání, i tak jde ale jen o 30 až 50% obvyklého průtoku v tomto období. Díky zmíněnému tání jsou nádrže Slezská Harta a Kružberk plné. Na beskydských nádržích Morávka, Žermanice a Těrlicko se již projevují nižší přítoky a jejich hladiny netradičně pro tuto sezónu klesají. V souladu s manipulačními řády bylo nutné omezit i odtok z těchto přehrad. Nádrž Šance má v letošním roce také ještě sníženou hladinu z důvodu dokončované rekonstrukce vodního díla.

Více informací zde
Ministr zemědělství se zajímal o projekt protipovodňové ochrany pro obyvatele žijící na horním toku řeky Opavy Ministr zemědělství se zajímal o projekt protipovodňové ochrany pro obyvatele žijící na horním toku řeky Opavy
26.04.2018

Ve středu 25. dubna 2018 navštívil Ministr zemědělství Jiří Mílek obecní úřad Zátor. Doprovázeli ho náměstci hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová, Jaroslav Kania a generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč společně se starostkou obce Zátor Salome Sýkorovou.

Více informací zde
Rozsáhlá rekonstrukce Staroměstského stupně na řece Ostravici finišuje Rozsáhlá rekonstrukce Staroměstského stupně na řece Ostravici finišuje
23.04.2018

Od března loňského roku probíhá kompletní rekonstrukce spádového stupně na vodním toku Ostravice ve Starém Městě u Frýdku-Místku v říčním kilometru 25,650, známy jako „Staroměstský jez“ umístěný v blízkosti restaurace U splavu („U Žida“). Stavba za bezmála 50 mil. Kč se chýlí do svého finále.

Více informací zde
Odtěžování nánosů na vodních nádržích Bílovec a Bartošovice I úspěšně probíhá Odtěžování nánosů na vodních nádržích Bílovec a Bartošovice I úspěšně probíhá
19.04.2018

Od října loňského roku 2017 probíhají na vodních nádržích (VN) Bílovec a Bartošovice I práce na odtěžování nánosů ze zátopy. Obě tyto akce jsou spolufinancovány z dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ s celkovými náklady ve výši zhruba 8 mil. Kč. 

 

Více informací zde
Přehrada Slezská Harta je v dobrém technickém stavu i po 20 letech od uvedení do provozu     Přehrada Slezská Harta je v dobrém technickém stavu i po 20 letech od uvedení do provozu    
17.04.2018

V průběhu prosince 2017 až února 2018 probíhala manipulace s hladinou v nádrži Slezská Harta, která se způsobem vymyká běžnému provozování přehrady podle platného manipulačního řádu. Při této mimořádné manipulaci byl částečně naplněn retenční (ochranný) prostor v nádrži, který je jinak povoleno plnit pouze za povodně. Rozhodnout o schválení této manipulace proto musel Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Cílem manipulace bylo při postupném řízeném naplnění nádrže ověřit technický stav a bezpečnost přehrady. Tímto způsobem jsme schopni prověřit správnou funkci a spolehlivost mnoha prvků přehrady, jejich těsnost, průběh deformací a chování materiálů při tomto mimořádném zatížení.  Tyto věci nemusí být rozpoznatelné za skutečné povodně, která je krátká a ovlivněná extrémními srážkami, které mohou měření ovlivnit.

Více informací zde
Zástupci Povodí Odry besedovali s občany obce Zátor Zástupci Povodí Odry besedovali s občany obce Zátor
11.04.2018

V úterý 10. dubna 2018 se uskutečnilo v obci Zátor setkání s občany, které pořádal státní podnik Povodí Odry v rámci realizace projektu protipovodňových opatření na horní Opavě. 

Více informací zde
Domy v Raškovicích chrání devět obnovených spádových stupňů na řece Mohelnici Domy v Raškovicích chrání devět obnovených spádových stupňů na řece Mohelnici
09.04.2018

Na ochranu místní zástavby před velkou vodou a vodní erozí (jedná se o 60 rodinných domů a 40 rekreačních chat) státní podnik Povodí Odry v rámci další etapy protipovodňových a revitalizačních opatření na vodním toku Mohelnice v Raškovicích, a to v říčním km 0,648 až 1,067, obnovil dalších pět spádových stupňů. Celkové stavební náklady byly ve výši 19,096 mil. Kč (bez DPH), z toho 3 mil. Kč poskytl ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj.

Více informací zde
Tuto sobotu voda pro vodáky poteče Tuto sobotu voda pro vodáky poteče
04.04.2018

Letošní symbolické odemykání řeky Moravice proběhne o nadcházejícím víkendu a to v sobotu 7. a v neděli 8. dubna.

Více informací zde
Na prohlídku přehrad přišlo 5500 návštěvníků Na prohlídku přehrad přišlo 5500 návštěvníků
26.03.2018

Pěkné počasí přilákalo 5 500 návštěvníků, kteří měli zájem o prohlídku přehrad. Ve srovnání s loňským rokem to bylo o dalších 200 zájemců více. V rámci dne otevřených dveří byly zpřístupněny přehrady Slezská Harta, Kružberk a Morávka. 

Více informací zde
Světový den vody připadá na 22. března Světový den vody připadá na 22. března
20.03.2018

Tradice oslav Světového dne vody začala v roce 1993, kdy Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásila 22. březen dnem vody. 

Více informací zde
Projekt protipovodňových opatření na horní Opavě má nové webové stránky a nový zpravodaj Projekt protipovodňových opatření na horní Opavě má nové webové stránky a nový zpravodaj
13.03.2018

Projekt protipovodňových opatření na horní Opavě, kde patří připravovaná přehrada Nové Heřminovy má nové webové stránky a státní podnik Povodí Odry začal vydávat nový zpravodaj „VODOHOSPODÁŘI INFORMUJÍ, který bude distribuován do obcí a měst na horním toku řeky Opavy. Našim cílem je poskytnout co nejvíce informací o probíhajících přípravách a realizaci celého souboru staveb na horní Opavě.

Více informací zde
Tání sněhu je pozvolné, koryta řek jsou bez ledu Tání sněhu je pozvolné, koryta řek jsou bez ledu
12.03.2018

Na území povodí Odry v současnosti neevidujeme žádné problémy v souvislosti s táním sněhu. Můžeme konstatovat, že sníh z nižších poloh již odtál a ve vyšších polohách je množství sněhu, které při pozvolném odtávání pojmou naše přehrady, které jsou na jarní tání předpuštěny. To znamená, že rozhodující prostory pro zachycení vody z tajícího sněhu jsou na vodních dílech připraveny k využití. Během víkendu došlo k uvolnění ledů v tocích a ty již odpluly. Tvorba ledových nápěchů v korytech řek již tedy  není pro území spravované státním podnikem Povodí Odry z hlediska povodňové ochrany výrazným rizikem.

Více informací zde
Bobr evropský žije v povodí Odry už mnoho let Bobr evropský žije v povodí Odry už mnoho let
08.03.2018

Návrat bobra evropského a jeho výskyt v našem povodí už mnoho let nikoho nepřekvapuje. Bobr nás udivil svou adaptabilitou a snahou osídlovat z našeho pohledu i velmi nevhodné lokality. K zamyšlení stojí místa, kde bobr ještě není, ne kde je. Pouze v lidském vnímání světa provádí bobr nekalou činnost a bohužel ohrožuje nejen civilizační vymoženosti, ale i sebe. S bobrem máme své mnohaleté zkušenosti. Od roku 2013 je platný Program péče o bobra evropského v České republice, který byl zpracován MŽP a republiku rozdělil do zón podle významnosti území pro jeho ochranu.

Více informací zde
Mimořádná manipulace na Vodním díle Slezská Harta byla ukončena Mimořádná manipulace na Vodním díle Slezská Harta byla ukončena
07.03.2018

Dne 26. února 2018 bylo na Vodním díle Slezská Harta dosaženo kóty maximální zimní zásobní hladiny (tj. 496,00 m n. m.) dle platného Manipulačního řádu této nádrže, čímž byla ukončena povolená mimořádná manipulace na tomto vodním díle.

Více informací zde
Letos se některé přehrady pro veřejnost otevřou v sobotu 24. března Letos se některé přehrady pro veřejnost otevřou v sobotu 24. března
05.02.2018

Světový den vody v letošním roce vodohospodáři v povodí Odry oslaví tradičně Dnem otevřených dveří na vodních dílech Slezská Harta, Kružberk a Morávka, také na vodohospodářském dispečinku a vodohospodářských laboratořích státního podniku Povodí Odry v Ostravě na ulici Varenská č. 49 a to v sobotu 24. března 2018 v době od 9:00 do 15:00 (poslední vstup je ve 14:30 hodin).

Více informací zde
Vodohospodáři plánují v roce 2018 proinvestovat 435 miliónů korun Vodohospodáři plánují v roce 2018 proinvestovat 435 miliónů korun
19.01.2018

Vodohospodáři v povodí Odry plánují celkové investice do vodních toků a vodních děl pro rok 2018 ve výši zhruba 435 mil. Kč, z nichž 252 mil. Kč bude hrazeno z dotací a programového financování Ministerstva zemědělství. Velkou část financí ve výši 180 mil. Kč zajišťuje státní podnik Povodí Odry z vlastních zdrojů. Největší investice budou v oblasti podpory prevence před povodněmi. Dalšími drobnými zdroji financování budou územní rozpočty jednotlivých měst a obcí. Zvláštní kapitolou jsou peníze ze státního rozpočtu určené vládním usnesením na přípravu a realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě, kde patří zejména výstavba přehrady Nové Heřminovy. Na běžnou údržbu a opravy vodních děl půjde z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry v letošním roce zhruba 103 mil. Kč.

Více informací zde
Mimořádná manipulace na Vodním díle Slezská Harta Mimořádná manipulace na Vodním díle Slezská Harta
11.01.2018

Zvýšená hladina vody na vodním díle Slezská Harta je zapříčiněna povolenou mimořádnou manipulací na základě vydaného rozhodnutí odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 13. 12. 2017 s č. j. MSK 162564/2017. 

Více informací zde
2017
2016
2015
2014
2013
2012