Aktuality

2023
Na prohlídku přehrad v povodí Odry přišlo 6 860 návštěvníků Na prohlídku přehrad v povodí Odry přišlo 6 860 návštěvníků
27.03.2023

Po tříleté pauze tuto sobotu 25. března navštívilo přehrady Slezskou Hartu, Kružberk a Šance celkem 6 860 návštěvníků. Současně v Ostravě na správě státního podniku přišlo na vodohospodářský dispečink a do vodohospodářských laboratoří dalších 116 lidí. Tradičně je velký zájem o vodní dílo Šance, které letos 1560 osob. Přes lávku do odběrné věže jich prošlo 925, tam byl přístup limitován prostupností lávky. V injekční chodbě museli sestoupit po 380 schodech do nejnižšího místa a po 420 pak vystoupat zpět do pravého zavázání hráze. Velký zájem byl i o Slezskou Hartu a Kružberk na řece Moravici, které si prohlédlo zhruba 5 300 osob. Někteří (cca 300 osob) současně navštívili rybné hospodářství Povodí Odry pod hrází Kružberka a zakoupili si čerstvou rybu přímo u sádek. Největší zájem byl o kružberského pstruha.

Více informací zde
Prohlédněte si vodní dílo Šance po rekonstrukci v sobotu 25. 3. 2023 Prohlédněte si vodní dílo Šance po rekonstrukci v sobotu 25. 3. 2023
24.03.2023

Po příchodu do areálu si prohlédnete korunu hráze, vejdete do injekční chodby s náhledem do drenážní šachtice a do odvodňovací chodby a prohlédnete si strojovnu vtokového objektu. Směr prohlídky bude vyznačen šipkami. Po trase prohlídky budou rozmístěný informační tabule se základními informacemi o VD Šance a jeho jednotlivých objektech. Doplňující informace Vám na požádání sdělí obsluha vodního díla.

Více informací zde
Spolupráce je pro nás vodohospodáře důležitá Spolupráce je pro nás vodohospodáře důležitá
21.03.2023

Světový den vody, který si připomínáme každoročně 22. března, je letos zaměřen na urychlení změn prostřednictvím partnerství a spolupráce. Voda v surové podobě patří nám všem a je potřeba toto přírodní bohatství společně chránit. Musí to však fungovat i obráceně, společným úsilím bychom měli také chránit sami sebe proti extrémním projevům klimatu, jako jsou přívalové povodně, nebo naopak dlouhotrvající období bez dešťových či sněhových srážek. Díky intenzivnější spolupráci našich společností je i nadále zabezpečenost dodávek vody pro pitné účely i průmysl v celém regionu prakticky stoprocentní a jeho obyvatelé mohou plně využívat naše vodní bohatství.

Více informací zde
Navštivte v rámci dne otevřených dveří v sobotu 25. 3. 2023 Slezskou Hartu Navštivte v rámci dne otevřených dveří v sobotu 25. 3. 2023 Slezskou Hartu
16.03.2023

Délka prohlídky je přibližně 1 hodina. Prohlídka začíná v odběrném objektu. Odtud pokračuje po schodišti vedle skluzu, nebo po silnici k vodní elektrárně. Po ukončení prohlídky elektrárny nástup před vstupem do přístupové štoly. Odtud průchod přístupovou a injekční štolou tělesem hráze nahoru k pravobřežnímu vstupu. Zde končí prohlídka vodního díla, k parkovišti je to cca 100 metrů. Méně zdatní návštěvníci si zvolí prohlídku dle svého uvážení.

Více informací zde
V rámci dne otevřených dveří můžete navštívit rybné hospodářství na Kružberku V rámci dne otevřených dveří můžete navštívit rybné hospodářství na Kružberku
14.03.2023

Prohlídka vodního díla Kružberk s výkladem trvá přibližně 30 minut. Prohlídky probíhají ve skupinách cca po 40 osobách. Začátek prohlídky je na levé straně hráze, kde návštěvníky navedou informační tabulky. Vše začíná prohlídkou strojovny spodních výpustí, procházkou injekční štolou, prohlídkou elektrárny a na závěr, po opuštění tělesa hráze, je možné navštívit sádky účelového rybného hospodářství pod hrází s možností zakoupení čerstvých ryb.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace v povodí Odry Aktuální hydrologická situace v povodí Odry
23.02.2023

Teplé počasí v předjaří způsobilo tání sněhu z nejvyšších poloh. Pro vodohospodáře je to příznivá situace, protože se téměř všechny přehrady ve správě státního podniku Povodí Odry doplnily vodou. To znamená předpoklad, že bude dostatek vody jak ve vodních tocích, tak pro výrobu pitné vody a vody pro průmyslové subjekty Moravskoslezského kraje. Podle hydrologických informací z ČHMÚ nepředpokládáme žádnou zimní povodeň.

 

Více informací zde
Vodohospodáři z Povodí Odry letos zpřístupní tři přehrady, laboratoře a dispečink Vodohospodáři z Povodí Odry letos zpřístupní tři přehrady, laboratoře a dispečink
07.02.2023

U příležitosti Světového den vody vodohospodáři z Povodí Odry zpřístupní veřejnosti přehrady Slezská Harta, Kružberk a Šance. V rámci Dne otevřených dveří bude možné v sobotu 25. března 2023 od 9:00 do 15:00 (poslední vstup 14:30) kromě uvedených vodních děl navštívit také vodohospodářský dispečink a vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí Odry v Ostravě na ulici Varenská č. 49. Rezervace není možná.

Více informací zde
Rok 2023 bude patřit v rámci investic ke stavebně nejnáročnějším Rok 2023 bude patřit v rámci investic ke stavebně nejnáročnějším
02.02.2023

Vodohospodáři plánují pro rok 2023 investice ve výši zhruba 900 mil. Kč, z toho 318 mil. bude hrazeno z vlastních zdrojů Povodí Odry, přibližně 556 mil. Kč z dotačních prostředků Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí a na odstraňování důlních škod přispěje firma OKD a.s. kolem 24 mil. Kč. Současně plánují opravy v celkové výši necelých 146 mil. Kč financované hlavně z vlastních zdrojů podniku. Nejvýznamnějšími stavbami, které byly zahájeny v minulém období a budou dokončeny v tomto roce, jsou rekonstrukce vodního díla Morávka, Žermanický přivaděč II. etapa a hráze v ústí Ropičanky a Sadového potoka v Českém Těšíně.

Více informací zde
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012