Aktuality

2018
Světový den vody připadá na 22. března

Světový den vody připadá na 22. března

20.03.2018

Tradice oslav Světového dne vody začala v roce 1993, kdy Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásila 22. březen dnem vody. 

Více informací zde
Projekt protipovodňových opatření na horní Opavě má nové webové stránky a nový zpravodaj

Projekt protipovodňových opatření na horní Opavě má nové webové stránky a nový zpravodaj

13.03.2018

Projekt protipovodňových opatření na horní Opavě, kde patří připravovaná přehrada Nové Heřminovy má nové webové stránky a státní podnik Povodí Odry začal vydávat nový zpravodaj „VODOHOSPODÁŘI INFORMUJÍ, který bude distribuován do obcí a měst na horním toku řeky Opavy. Našim cílem je poskytnout co nejvíce informací o probíhajících přípravách a realizaci celého souboru staveb na horní Opavě.


Více informací zde
Tání sněhu je pozvolné, koryta řek jsou bez ledu

Tání sněhu je pozvolné, koryta řek jsou bez ledu

12.03.2018

Na území povodí Odry v současnosti neevidujeme žádné problémy v souvislosti s táním sněhu. Můžeme konstatovat, že sníh z nižších poloh již odtál a ve vyšších polohách je množství sněhu, které při pozvolném odtávání pojmou naše přehrady, které jsou na jarní tání předpuštěny. To znamená, že rozhodující prostory pro zachycení vody z tajícího sněhu jsou na vodních dílech připraveny k využití. Během víkendu došlo k uvolnění ledů v tocích a ty již odpluly. Tvorba ledových nápěchů v korytech řek již tedy  není pro území spravované státním podnikem Povodí Odry z hlediska povodňové ochrany výrazným rizikem.

Více informací zde
Bobr evropský žije v povodí Odry už mnoho let

Bobr evropský žije v povodí Odry už mnoho let

08.03.2018

Návrat bobra evropského a jeho výskyt v našem povodí už mnoho let nikoho nepřekvapuje. Bobr nás udivil svou adaptabilitou a snahou osídlovat z našeho pohledu i velmi nevhodné lokality. K zamyšlení stojí místa, kde bobr ještě není, ne kde je. Pouze v lidském vnímání světa provádí bobr nekalou činnost a bohužel ohrožuje nejen civilizační vymoženosti, ale i sebe. S bobrem máme své mnohaleté zkušenosti. Od roku 2013 je platný Program péče o bobra evropského v České republice, který byl zpracován MŽP a republiku rozdělil do zón podle významnosti území pro jeho ochranu.

Více informací zde
Mimořádná manipulace na Vodním díle Slezská Harta byla ukončena

Mimořádná manipulace na Vodním díle Slezská Harta byla ukončena

07.03.2018

Dne 26. února 2018 bylo na Vodním díle Slezská Harta dosaženo kóty maximální zimní zásobní hladiny (tj. 496,00 m n. m.) dle platného Manipulačního řádu této nádrže, čímž byla ukončena povolená mimořádná manipulace na tomto vodním díle.

Více informací zde
Letos se některé přehrady pro veřejnost otevřou v sobotu 24. března

Letos se některé přehrady pro veřejnost otevřou v sobotu 24. března

05.02.2018

Světový den vody v letošním roce vodohospodáři v povodí Odry oslaví tradičně Dnem otevřených dveří na vodních dílech Slezská Harta, Kružberk a Morávka, také na vodohospodářském dispečinku a vodohospodářských laboratořích státního podniku Povodí Odry v Ostravě na ulici Varenská č. 49 a to v sobotu 24. března 2018 v době od 9:00 do 15:00 (poslední vstup je ve 14:30 hodin).

Více informací zde
Vodohospodáři plánují v roce 2018 proinvestovat 435 miliónů korun

Vodohospodáři plánují v roce 2018 proinvestovat 435 miliónů korun

19.01.2018

Vodohospodáři v povodí Odry plánují celkové investice do vodních toků a vodních děl pro rok 2018 ve výši zhruba 435 mil. Kč, z nichž 252 mil. Kč bude hrazeno z dotací a programového financování Ministerstva zemědělství. Velkou část financí ve výši 180 mil. Kč zajišťuje státní podnik Povodí Odry z vlastních zdrojů. Největší investice budou v oblasti podpory prevence před povodněmi. Dalšími drobnými zdroji financování budou územní rozpočty jednotlivých měst a obcí. Zvláštní kapitolou jsou peníze ze státního rozpočtu určené vládním usnesením na přípravu a realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě, kde patří zejména výstavba přehrady Nové Heřminovy. Na běžnou údržbu a opravy vodních děl půjde z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry v letošním roce zhruba 103 mil. Kč.

Více informací zde
Mimořádná manipulace na Vodním díle Slezská Harta

Mimořádná manipulace na Vodním díle Slezská Harta

11.01.2018

Zvýšená hladina vody na vodním díle Slezská Harta je zapříčiněna povolenou mimořádnou manipulací na základě vydaného rozhodnutí odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 13. 12. 2017 s č. j. MSK 162564/2017. 

Více informací zde
2017
2016
2015
2014
2013
2012