Aktuality

2020
Upozornění 
26.03.2020

S ohledem na pandemii COVID - 19 v ČR a opatřením přijatým Vládou ČR a opatřením přijatým vedením státního podniku s ohledem na zajištění bezpečnosti chodu a řízení podniku a jeho významných vodních děl, zejména přehrad a pohyblivých jezů a z důvodu, že Povodí Odry, státní podnik je subjektem kritické infrastruktury sdělujeme, že může docházet k výrazně delším lhůtám při vyřizování žádostí, stanovisek a sdělení, která podnik jako správce povodí a správce vodních toků připravuje.

Děkujeme za pochopení.

Více informací zde
Březnová aktuální hydrologická situace v povodí Odry
24.03.2020

Srážkový úhrn se za hydrologický rok 2020 pohybuje od nízkých 115 mm na Hlučínsku
a 190 mm v Rychlebských horách až po vysoké úhrny od 375 do 400 mm v Jeseníkách
a Beskydech. Těmto srážkám odpovídají jarní průtoky ve vodních tocích, které mají hodnotu 45 až 140 % dlouhodobého měsíčního průtokového průměru. Situace na vodních dílech je výborná. Všechny významné nádrže ve správě státního podniku Povodí Odry jsou naplněny.

Více informací zde
Den otevřených dveří na přehradách v povodí Odry se pro letošní rok ruší
05.03.2020

Vedení státního podniku Povodí Odry přijalo preventivní opatření ke snížení šíření nákazy koronavirem COVID-19 a s konečnou platností ruší letošní den otevřených dveří na vodních dílech v povodí Odry, který se měl uskutečnit 21. 3. 2020.

Více informací zde
Petrův rybník v Krnově se začal napouštět Petrův rybník v Krnově se začal napouštět
12.02.2020

Vodohospodáři z Povodí Odry začali napouštět Petrův rybník u Krnova. Ten byl po mimořádném veterinárním opatření zcela vypuštěn a desinfikován.  Po naplnění bude rybník opět zarybněn rybami z vlastní produkce státního podniku Povodí Odry. Do vody se tak přesunou násady kaprů, amurů, tolstolobiků, candátů  a štik.

Více informací zde
Připravujeme úpravu Ludgeřovického potoka Připravujeme úpravu Ludgeřovického potoka
03.02.2020

Koncem roku 2019 vodohospodáři státního podniku Povodí Odry, závodu Frýdek-Místek začali v rámci údržby vodních toků odstraňovat nánosy na Ludgeřovickém potoce v centru obce Ludgeřovice způsobené nejen lokálními srážkami. V letošním roce budou práce pokračovat tak, aby bylo koryto potoka vyčištěno. 

Více informací zde
Obyvatelé Litultovic na Opavsku chrání proti velké vodě nově vybudovaná suchá nádrž Choltický Obyvatelé Litultovic na Opavsku chrání proti velké vodě nově vybudovaná suchá nádrž Choltický
09.01.2020

Snížení povodňových průtoků, omezení odnosu splavenin a ochrana zástavby městyse Litultovice před negativními účinky povodňových průtoků způsobených přívalovými srážkami bylo důvodem výstavby suché nádrže Choltický. Celkový retenční objem nádrže je 96 150 m3 s plochou maximální hladiny 37 500 m2. Celkové stavební náklady činily necelých 37 mil. Kč, z toho dotace z programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi III“, byla ve výši 31,5 mil. Kč.

Více informací zde
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012