Aktuality

2020
Opatření proti šíření Koi herpes virus na Petrově rybníce v Krnově zafungovala Opatření proti šíření Koi herpes virus na Petrově rybníce v Krnově zafungovala
01.12.2020

Vodohospodáři z Povodí Odry budou prodávat ryby na vánoční stůl opět z vlastní produkce. Mimořádná veterinární opatření na Petrově rybníce v Krnově, která byla v loňském roce nařízena a celý Petrův rybník musel byt vypuštěn a desinfikován, byla účinná. Virus se v rybníku letos neobjevil. Předvánoční prodej ryb na Petrově rybníce a dalších prodejnách bude zahájen 15. 12. 2020 a to nejen prodejem kapra, ale i velice kvalitní lososovité ryby.

Více informací zde
Příprava přehrady Nové Heřminovy pokračuje odstraňováním vykoupených objektů Příprava přehrady Nové Heřminovy pokračuje odstraňováním vykoupených objektů
16.10.2020

Probíhá další etapa odstraňování objektů z budoucí zátopy připravovaného vodního díla Nové Heřminovy na řece Opavě. V zátopě budoucí přehrady je aktuálně vykoupeno 98,8% nemovitostí včetně pozemků s celkovými náklady ve výši cca 303 mil. Kč. Zde se nacházelo celkem 55 souborů staveb. Doposud bylo na katastrálním území této obce demolováno 25 staveb (rodinné domy, chaty včetně vedlejších staveb). Nyní bude odstraněno dalších 17 budov, které byly státním podnikem Povodí Odry vykoupeny a u nichž bylo stavebním úřadem vydáno povolení k odstranění stavby. Práce byly zahájeny koncem září a potrvají 2 měsíce.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace 15.10.2020 k 09:00 v povodí Odry Aktuální hydrologická situace 15.10.2020 k 09:00 v povodí Odry
15.10.2020

Regionální nasycenost povodí Odry je stále vysoká až extrémní. Za posledních 24 hodin spadly na území v působnosti našeho podniku srážky v úhrnech od 5 do 25 mm, přičemž maximálních hodnot bylo dosaženo pouze v povodí Bělé a v horních částech povodí pravostranných přítoků Odry (Jičínky, Sedlnice, Lubiny a Čeladénky).

Na základě meteorologické předpovědi ČHMÚ se v následujících 24 hodinách očekávají srážky na celém povodí Odry v úhrnech maximálně do 5 mm. Další srážky jsou pak očekávány od pátečního odpoledne do konce soboty v maximálních úhrnech do 20 mm.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace 14. 10. 2020 14:00 Aktuální hydrologická situace 14. 10. 2020 14:00
14.10.2020

Srážky pomalu ustávají, od 7 hodiny ranní byly úhrny srážek do 15 mm. Nejvyšší úhrny spadly v Jeseníkách v povodí Bělé a v Beskydech v povodí Jičínky. Průtoky na vodních tocích se pohybují v rozmezí 1 až 5 letých vod na větších tocích a na menších tocích i vyšších četností (Sezina v Bravanticích – 50 letý, Opavice v Městě Alberechticích a Porubka ve Vřesině 10 letý).

Více informací zde
Mimořádná manipulace na Šancích Mimořádná manipulace na Šancích
07.10.2020

Státní podnik Povodí Odry využil hydrologickou situaci, bohatou na srážkové úhrny a na základě schválené mimořádné manipulace na vodním díle Šance provádí kontrolní převádění vody přes přeliv a spadiště vodního díla. Dosavadní výsledky měření chování hráze nevykazují žádné anomálie a problémy.

Více informací zde
Hydrologická situace Hydrologická situace
30.09.2020

Ve dnech 23. 9. až 30. 9. 2020 spadlo na území ve správě Povodí Odry, státní podnik od cca 30 mm do 120 mm srážek, z toho nejvyšší 24 hodinové úhrny spadly od pátku 25. 9. od 12 hodin (až 70 mm srážek). Srážky zasáhly téměř celé povodí, nejnižší úhrny byly v povodí Olše a Morávky. Srážky způsobily dosažení 1 až 2 letých vod (na Ludgeřovickém potoce 10 letá) a to hlavně na tocích s menším povodím. Byly dosaženy 3. SPA na Polančici v Polance, na Ludgeřovickém potoce v Ludgeřovicích a 1. SPA na Sedlnici v Sedlnici a na Luze v Jeseníku. V současné době není dosažen žádný SPA. Průtoky se pohybují na úrovni 30 až 270 denních vod. Uzávěrovým profilem Odra – Bohumín nyní protéká cca 111 m3/s, což odpovídá 90 dennímu průtoku.

Více informací zde
Zářijový vodácký sjezd Ostravice se uskuteční Zářijový vodácký sjezd Ostravice se uskuteční
16.09.2020

Vodohospodáři státního podniku Povodí Odry souhlasí s termínem vodáckého sjezdu Ostravice v termínu 26. září 2020. Zvýšený průtok 12,0 m3/s od nádrže Šance budou vypouštět v sobotu od 9:00 do 13:00.

Více informací zde
Zvýšený průtok v řece Moravici - oznámení Zvýšený průtok v řece Moravici - oznámení
07.09.2020

V souladu s „Kalendářem vodáckých akcí MS kraje pro rok 2020“, proběhne organizovaná vodácká akce „Zamykání Moravice“.

Více informací zde
Hydrologická situace 20. 8. 2020 Hydrologická situace 20. 8. 2020
20.08.2020

Za posledních 2 dny spadlo na území ve správě Povodí Odry, státní podnik až 160 mm srážek, přičemž srážky během úterního dne měly hlavně bouřkový charakter a zasáhly území s malým povodím. Na 3 tocích byly dosaženy 1. SPA (Polančice v Polance, Ludgeřovický potok v Ludgeřovicích a Krasovka v Radimi) a krátkodobě i 2. SPA (Polančice v Polance a Krasovka v Radimi). Během včerejšího dne srážky pokračovaly hlavně v podhůří Beskyd a v Beskydech a bylo zasaženo již větší část povodí a to pravostranné přítoky horní Odry a hlavně povodí horní Ostravice a horní Olše, kde v Jablunkově spadlo cca 156 mm srážek za 24 hodin. V současné době již neprší a ani srážky nejsou již předpovídány. Průtoky na horních a středních úsecích toků většinou kulminovaly.

Více informací zde
Naučná stezka Cesta kolem vody Naučná stezka Cesta kolem vody
03.08.2020

Kde pramení řeka Opava, jejíž vody plynou přes Vrbno pod Pradědem? Jaký život řeka ukrývá, co v ní žije a roste? Jakou roli hrála v historii při osídlování kraje pod horami? Proč se lidé vydávali výše do hor právě po říčkách a potocích? Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky a na spoustu dalších, vydejte se do Vrbna pod Pradědem, kde začíná interaktivní naučná stezka Cesta kolem vody. Vede skutečně těsně kolem řeky Opavy až do sousedních Karlovic, kde končí ve Vzdělávacím centru VÍCE Ve mlýně Karlovice. Stezka je dlouhá 6 km a má 10 hlavních zastavení.

Více informací zde
Udržování drobných vodních toků Udržování drobných vodních toků
28.07.2020

Vážení občané,

opakovaně bylo území povodí Odry zatíženo přívalovými srážkami, které byly příčinou tzv. bleskových povodní způsobující zaplavení vašich zahrad a domů a bohužel i utonutí. Vznikly tak škody na majetcích Vašich, ale i obecních, krajských nebo státních. Charakteristickým rysem těchto povodní je fakt, že se převážně rozvodní a vylijí z koryt drobné vodní toky a ještě častějším jevem je, že nemovitosti jsou zaplaveny povrchovými vodami stékajícími ze svahů, které se přes zástavbu umístěnou v údolí kolem potoků nemohou dostat do koryt příkopů, bystřin a potoků.

Více informací zde
Hydrologická situace 29. 6. 7:00 Hydrologická situace 29. 6. 7:00
29.06.2020

Za posledních 12 hodin spadlo do 20 mm srážek, přičemž aktuálně nejvíce prší v západní části povodí Odry (Jesenicko, Rýmařovsko). Během dne se předpokládají srážky na celém území povodí s nejvyššími úhrny srážek v západní části povodí. S ohledem na nasycenost celého území mohou i menší úhrny srážek vyvolat dosažení SPA a to hlavně na menších tocích. Na základě výpočtu  srážkoodtokového modelu Hydrog, lze hlavně na menších tocích v západní části povodí Odry očekávat dosažení i 3. SPA a na páteřních tocích pak 2. SPA.   

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace v povodí Odry Aktuální hydrologická situace v povodí Odry
28.06.2020

Na základě doposud spadlých srážek a další předpokládané srážkové činnosti podle prognózy ČHMÚ, na základě údajů z matematického modelu ALADIN ze dne 28. 6. 2020 z 6. hodiny ranní byla vytvořena tato prognózní zpráva o stavu v povodí a prognóze průtoků v povodí Odry. Celé povodí Odry je za poslední týden extrémně nasyceno úhrnem srážek, který se pohyboval mezi 20 až 130 mm srážek.

Více informací zde
Vyhodnocení hydrologické situace Vyhodnocení hydrologické situace
24.06.2020

Ve dnech 18. – 22. června proběhla v dílčím povodí Odry povodňová epizoda, která byla způsobena významnou srážkovou činností, kdy vypadly srážky v úhrnech až 245 mm (Beskydy – Lysá Hora), zasaženo bylo především povodí střední Odry po Ostravu, podhůří Beskyd a vlastní Beskydy a také Rychlebské hory a Jeseníky. Vlivem předchozího nasycení povodí a vysokých intenzit srážek došlo k vzestupu hladin vodních toků, byly dosaženy stupně povodňové aktivity (SPA), ve dvou profilech v povodí byly překročeny i 3.SPA.

Více informací zde
Informace o stavu a prognóza průtoků v povodí Odry 10:00 Informace o stavu a prognóza průtoků v povodí Odry 10:00
19.06.2020

Na základě doposud spadlých srážek a další předpokládané srážkové činnosti podle prognózy ČHMÚ, na základě údajů z matematického modelu ALADIN ze dne 19. 6. 2020 z 6. hodiny ranní a střednědobé prognózy ECMWF byla vytvořena tato informace o stavu v povodí a prognóze průtoků v povodí Odry.

Srážkovou činností v měsíci červnu je celé dílčí povodí Horní Odry vysoce nasyceno. Během posledních 14 dnů byly dosaženy úhrny od 50 až do 150 mm (v Rychlebských horách a Jeseníku). Od začátku současné srážkové epizody od čtvrtku 18.6. vypadly srážky v úhrnech až 90 mm, zasaženo bylo především povodí střední Odry  po Ostravu a podhůří Beskyd.

 

Více informací zde
Provedli jsme částečné napuštění suché nádrže Jelení Provedli jsme částečné napuštění suché nádrže Jelení
16.06.2020

Využili jsme období bohaté na srážky a provedli jsme částečné odzkoušení napuštění suché nádrže Jelení. Hloubka vody dosáhla u hráze 5 m. Nyní proběhne mimořádná etapa měření sedání hráze a zkoušky technologie. Dosavadní zjištění hodnotíme kladně. Předpokládáme další řízené plnění nádrže po jarním tání příští rok až k úrovni bezpečnostního přelivu. Mimořádná manipulace byla schválena do konce dubna 2021. Suchá nádrž je nadále schopna plnit protipovodňovou funkci.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace v povodí Odry – červen 2020 Aktuální hydrologická situace v povodí Odry – červen 2020
09.06.2020

Zima 2019/2020 byla extrémně chudá na sněhové zásoby a v kombinaci s hlubokým nedostatkem srážek v měsíci dubnu to znamenalo prudký nástup krajinného sucha a počínající hydrologické sucho. Bilančně se situace významně změnila během května, kdy v Jeseníkách vypadlo od 50 do 90 mm a v Beskydech pak 150 – 260 mm za měsíc. Květnové srážky znamenaly aktuálně uklidnění a zlepšení hydrologické situace, zejména v Beskydech. Situace na vodních dílech je výborná. Všechny významné nádrže ve správě státního podniku Povodí Odry jsou prakticky naplněny. Velkou výhodou našeho kraje jsou bohaté zásoby povrchových vod v údolních nádržích, které spolupracují v rámci Vodohospodářské soustavy povodí Odry s podporou Ostravského oblastního vodovodu.

Více informací zde
Požadovaný průtok vody z VD Kružberk v termínu 9.-10.5.2020 neposkytneme Požadovaný průtok vody z VD Kružberk v termínu 9.-10.5.2020 neposkytneme
06.05.2020

S ohledem na pokračování nouzového stavu v České republice v souvislosti s řešením epidemie koronaviru COVID-19 a s ohledem na stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 21. 4. 2020 neposkytneme požadovaný průtok vody z VD Kružberk nutný pro umožnění plánovaného květnového vodáckého sjezdu Moravice (9. – 10. května 2020).

Více informací zde
Informační centrum na vodním díle Šance bude zatím uzavřené Informační centrum na vodním díle Šance bude zatím uzavřené
28.04.2020

Vedení státního podniku Povodí Odry přijalo preventivní opatření ke snížení šíření nákazy koronavirem COVID-19 a letošní otevření Informačního centra Šance, které připadá na 1. května 2020 odsouvá na letní měsíce. Termín otevření a podmínky pro umožnění vstupu budou upřesněny v závislosti na pandemii.

Více informací zde
Zarybňujeme Petrův rybník u Krnova Zarybňujeme Petrův rybník u Krnova
20.04.2020

Státní podnik Povodí Odry v průběhu března a dubna letošního roku provede zarybnění Petrova rybníka u Krnova, který byl v loňském roce z důvodu virózy kaprů vypuštěn a veškeré ryby utraceny. Zarybnění probíhá ve třech etapách, kdy budou do nově napuštěného rybníka vysazeny násadové ryby z rybochovných zařízení Povodí Odry. Jedná se celkem o zhruba 25 000 kusů kapra obecného, amura bílého, tolstolobika bílého, lína obecného, candáta obecného a štiku obecnou.  Všechny tyto ryby jsou ve stáří 1- 2 roky. Ve srovnání s minulými lety se jedná o srovnatelné množství násady, která je však velikostně menší.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace v povodí Odry – duben 2020
16.04.2020

Srážkový úhrn se za hydrologický rok 2020 pohybuje od nízkých 130 mm na Hlučínsku a 220 mm v Rychlebských horách až po vyšší úhrny od 400 do 430 mm v Jeseníkách a Beskydech. Průtoky ve vodních tocích mají v jarním období postupnou klesající tendenci a nyní se pohybují v rozmezí 180 až 355 denních vod, což činí kolem 15 až 40 % dlouhodobých měsíčních průtokových průměrů. Nejnižší průtoky se v současnosti vyskytují v Olomouckém kraji v podhůří Rychlebských hor a v Moravskoslezském kraji v povodí Olše a na menších vodních tocích Opavska a Hlučínska.

Více informací zde
Dubnový sjezd Moravice nemůže proběhnout Dubnový sjezd Moravice nemůže proběhnout
07.04.2020

Dovolujeme si upozornit, že s ohledem na stávající stále trvající velmi přísná vládní opatření v souvislosti s omezením šíření koronaviru COVID-19 platná k dnešnímu dni, tj. k 6. 4. 2020, mezi občany České republiky nevyhovíme žádosti vodáků a neposkytneme pro umožnění plánovaného dubnového (18. – 19. 4. 2020) vodáckého sjezdu řeky Moravice požadovaný průtok vody z VD Kružberk.

Více informací zde
Upozornění na prodloužení lhůt
26.03.2020

S ohledem na pandemii COVID - 19 v ČR a opatřením přijatým Vládou ČR a opatřením přijatým vedením státního podniku s ohledem na zajištění bezpečnosti chodu a řízení podniku a jeho významných vodních děl, zejména přehrad a pohyblivých jezů a z důvodu, že Povodí Odry, státní podnik je subjektem kritické infrastruktury sdělujeme, že může docházet k výrazně delším lhůtám při vyřizování žádostí, stanovisek a sdělení, která podnik jako správce povodí a správce vodních toků připravuje.

Děkujeme za pochopení.

Více informací zde
Březnová aktuální hydrologická situace v povodí Odry
24.03.2020

Srážkový úhrn se za hydrologický rok 2020 pohybuje od nízkých 115 mm na Hlučínsku
a 190 mm v Rychlebských horách až po vysoké úhrny od 375 do 400 mm v Jeseníkách
a Beskydech. Těmto srážkám odpovídají jarní průtoky ve vodních tocích, které mají hodnotu 45 až 140 % dlouhodobého měsíčního průtokového průměru. Situace na vodních dílech je výborná. Všechny významné nádrže ve správě státního podniku Povodí Odry jsou naplněny.

Více informací zde
Den otevřených dveří na přehradách v povodí Odry se pro letošní rok ruší
05.03.2020

Vedení státního podniku Povodí Odry přijalo preventivní opatření ke snížení šíření nákazy koronavirem COVID-19 a s konečnou platností ruší letošní den otevřených dveří na vodních dílech v povodí Odry, který se měl uskutečnit 21. 3. 2020.

Více informací zde
Petrův rybník v Krnově se začal napouštět Petrův rybník v Krnově se začal napouštět
12.02.2020

Vodohospodáři z Povodí Odry začali napouštět Petrův rybník u Krnova. Ten byl po mimořádném veterinárním opatření zcela vypuštěn a desinfikován.  Po naplnění bude rybník opět zarybněn rybami z vlastní produkce státního podniku Povodí Odry. Do vody se tak přesunou násady kaprů, amurů, tolstolobiků, candátů  a štik.

Více informací zde
Připravujeme úpravu Ludgeřovického potoka Připravujeme úpravu Ludgeřovického potoka
03.02.2020

Koncem roku 2019 vodohospodáři státního podniku Povodí Odry, závodu Frýdek-Místek začali v rámci údržby vodních toků odstraňovat nánosy na Ludgeřovickém potoce v centru obce Ludgeřovice způsobené nejen lokálními srážkami. V letošním roce budou práce pokračovat tak, aby bylo koryto potoka vyčištěno. 

Více informací zde
Obyvatelé Litultovic na Opavsku chrání proti velké vodě nově vybudovaná suchá nádrž Choltický Obyvatelé Litultovic na Opavsku chrání proti velké vodě nově vybudovaná suchá nádrž Choltický
09.01.2020

Snížení povodňových průtoků, omezení odnosu splavenin a ochrana zástavby městyse Litultovice před negativními účinky povodňových průtoků způsobených přívalovými srážkami bylo důvodem výstavby suché nádrže Choltický. Celkový retenční objem nádrže je 96 150 m3 s plochou maximální hladiny 37 500 m2. Celkové stavební náklady činily necelých 37 mil. Kč, z toho dotace z programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi III“, byla ve výši 31,5 mil. Kč.

Více informací zde
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012