Aktuality

2019
Vánoční prodej kaprů vodohospodáři na svých prodejnách pro letošní rok zajistili Vánoční prodej kaprů vodohospodáři na svých prodejnách pro letošní rok zajistili
13.11.2019

Tradiční vánoční prodej kaprů na prodejnách v Opavě, Žermanicích a Petrově rybníce u Krnova i přes problémy, které mělo Povodí Odry s nákazou Koi herpes virus na Petrově rybníce, bude zajištěn. Vodohospodáři z Povodí Odry chtějí vyjít vstříc svým dlouholetým zákazníkům a ve spolupráci s externí firmou Rybaspol zajistí vánoční prodej kaprů ve všech svých prodejnách. Prodej bude probíhat v obvyklých termínech. Podrobná prodejní doba bude včas zveřejněna na webových stránkách Povodí Odry.

Více informací zde
Žermanický přivaděč postupně přechází do standardního provozu Žermanický přivaděč postupně přechází do standardního provozu
05.11.2019

Od listopadu vstupuje do funkce žermanický přivaděč, jehož první úsek v délce 1800 m prošel v letošním roce opravou. První zkušební přepouštění vody z vodního díla Morávka do řeky Lučiny a následně do vodního díla Žermanice proběhne ve dnech 6. – 7. 11. 2019, kdy v průběhu 24 hodin bude dosažen průtok do výše 10m3/s.

Více informací zde
Petrův rybník v Krnově je vyčištěn od nákazy
23.10.2019

Mimořádná veterinární opatření na Petrově rybníce v Krnově byla ukončena výlovem a utracením celé rybí obsádky. Následovala desinfekce rybníka jeho vyschnutím a vápněním. Rybník se bude znovu napouštět a zarybňovat až na jaře příštího roku. Současně byly desinfikovány veškeré pracovní nástroje i pomůcky. V rámci mimořádného veterinárního opatření bylo sloveno a utraceno kolem 70 tun ryb (kapr, amur, tolstolobik, candát, štika, sumec) s celkovou ztrátou, která se pohybuje kolem 7 mil. Kč. Cyklostezka kolem Petrova rybníka je již vrácena do své původní trasy. Prodej ryb na Petrově rybníce bude zahájen 25. 10. 2019, prodejem lososovité ryby. 

Více informací zde
První úspěšná návštěvní sezóna informačního centra na Šancích pro letošní rok skončila První úspěšná návštěvní sezóna informačního centra na Šancích pro letošní rok skončila
30.09.2019

Nově vybudované informační centrum na vodním díle Šance, které zahájilo letos v červnu svůj provoz, bude od října uzavřené. Nové návštěvníky pak infocentrum přivítá zřejmě začátkem května roku 2020.  Během letošní první návštěvní sezóny prošlo informačním centrem VD Šance více než 5 tisíc zájemců.

Více informací zde
Zářijový vodácký sjezd řeky Moravice

Zářijový vodácký sjezd řeky Moravice
09.09.2019

Vzhledem k aktuálnímu stavu naplněnosti zásobního prostoru nádrží Kružberk a Slezská Harta a současně s vydáním souhlasného sdělení orgánu ochrany přírody, vodohospodáři souhlasí s uspořádáním zářijového sjezdu Moravice ve dnech 21. a 22. 9. 2019. Zvýšený průtok 13,0 m3/s od nádrže Kružberk a průtok 2,5 m3/s od jezu Podhradí bude vypouštěn pro vodácké organizované splutí Moravice v sobotu od 8:00 do 12:00 a v neděli od 7:00 do 11:00.

Více informací zde
Na řece Mohelnici pokračujeme v protipovodňových a revitalizačních opatřeních Na řece Mohelnici pokračujeme v protipovodňových a revitalizačních opatřeních
15.08.2019

Na řece Mohelnici v obci Raškovice (v říčním km 1,166 až 1,416) vodohospodáři státního podniku Povodí Odry ukončili další etapu protipovodňových a revitalizačních opatření, aby tak ochránili místní zástavbu před velkou vodou a vodní erozí. Jednalo se o tři spádové objekty v km 1,166, km 1,267 a km 1,416 s celkovými stavebními náklady ve výši 16,5 mil. Kč, z toho třímilionovou dotaci poskytl Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu.

Více informací zde
Na Petrově rybníce probíhají mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření a zdolání nebezpečné nákazy herpesvirózy Koi 
13.08.2019

Z důvodu vyhlášení mimořádných veterinárních opatření (onemocnění - koiherpeviróza kaprů) na Petrově rybníce v Krnově je do doby ukončení platnosti tohoto nařízení zakázán vstup na vodní dílo. Také byl s okamžitou platností ukončen rybolov na rybníce Výtažník a přerušen prodej ryb na sádkách. Obnovení prodeje se předpokládá nejdříve začátkem října 2019. Virus není přenosný na člověka.

Více informací zde
Srpnový vodácký sjezd řeky Moravice nebude

Srpnový vodácký sjezd řeky Moravice nebude
12.08.2019

S uspořádáním srpnového vodáckého sjezdu Moravice v termínu 17. a 18. 8. 2019 vodohospodáři nesouhlasí vzhledem k tomu, že nebylo organizátory vodácké akce doloženo souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody k organizovanému sjezdu. Současně Vám sdělujeme, že pokud nedojde k zásadní změně ve stávajících odtokových poměrech, budeme z provozních důvodů dne 21. 9. 2019 po dobu 8 hodin provádět řízený proplach přívodní štoly na úpravnu vody v Podhradí. Tento proplach bude zajištěn provozem MVE Podhradí na její maximální hltnost (tj. cca 7,5 m3/s) a to z důvodu zajištění dobré kvality vody pro tuto úpravnu.

Více informací zde
Hydrologická situace v povodí řeky Odry v letním období Hydrologická situace v povodí řeky Odry v letním období
22.07.2019

Po víkendových srážkách z lokálních bouřek se týdenní srážkový úhrn na celém území povodí Odry pohybuje v rozmezí od 5 do 40 mm. Vyšší úhrny srážek byly naměřeny v Beskydech, zejména v prostoru horní Olše, kde spadlo až 60 mm, oproti nejnižším srážkám, které se vyskytly v prostoru Novojičínska a Oderska ve výši pouze kolem 1 – 5 mm. Průtoky v tocích zůstávají nízké a jejich lokální zlepšení kupř. v povodí Olše je pouze přechodné. Současně však můžeme konstatovat, že zásoba vody v nádržích je dostatečná a do konce tohoto roku je zajištěna 100% zabezpečenost dodávky vody z údolních nádrží ve správě státního podniku Povodí Odry pro jednotlivé odběratele bez omezení. Výhled podle Českého hydrometeorologického ústavu do konce měsíce července počítá s letními až tropickými teplotami a pouze s lokálními srážkami bouřkového charakteru.

Více informací zde
Na nádrži Žermanice očekáváme zlepšení kvality vody
03.07.2019

Místní šetření a rozbory vody provedené laboratoří  státního podniku Povodí Odry v pondělí  1. 7. 2019 potvrdily masivní odumírání sinice způsobující zelené zabarvení hladiny na nádrži Žermanice a potvrdily oživení vody jinými druhy organizmů (rosivky, obrněnky, sinice a zelené řasy). Toto zjištění znamená, že by se voda v přehradě měla začít zlepšovat a že ji pravděpodobně bude možné využívat i nadále pro všechny účely.

Více informací zde
Na nádrži Žermanice byl zjištěn výskyt a rozvoj sinic Na nádrži Žermanice byl zjištěn výskyt a rozvoj sinic
28.06.2019

Na nádrži Žermanice bylo zjištěno zelené zabarvení vody různé intenzity, které je způsobeno masivním výskytem a rozvojem sinic. V současné době sinice dominují u hráze, ale postupně postupují po přehradě směrem proti vodě k přítoku a v horizontu dní lze očekávat jejich rozšíření po celé přehradě. K masivnímu rozvoji sinic přispívá stávající slunečné počasí s celodenními vysokými teplotami vzduchu. Pokud si počasí výrazně nezmění, neochladí se a pořádně nezaprší, což aktuální 10 denní předpovědi ČHMÚ nepředpokládá, bude se situace dále zhoršovat.

Více informací zde
Vodohospodáři souhlasí s uspořádáním červencového sjezdu Moravice Vodohospodáři souhlasí s uspořádáním červencového sjezdu Moravice
26.06.2019

Vzhledem k aktuálnímu stavu naplněnosti zásobního prostoru nádrží Kružberk a Slezská Harta souhlasíme s uspořádáním červencového sjezdu Moravice a to ve dnech 6. a 7. července 2019.

Více informací zde
Nejlepší přehradu z vlnité lepenky postavili studenti z Vysokého Mýta Nejlepší přehradu z vlnité lepenky postavili studenti z Vysokého Mýta
20.06.2019

Finálové kolo, se šesticí nejlepších modelů, se uskutečnilo ve středu 19. června v Infocentru vodního díla Šance na Ostravici, které spravuje státní podnik Povodí Odry, letošní speciální partner soutěže.

Více informací zde
Zahájili jsme provoz nového informačního centra na Šancích Zahájili jsme provoz nového informačního centra na Šancích
30.05.2019

Dnešním dnem byl zahájen provoz nově vybudovaného Informačního centra na vodním díle Šance. Jeho návštěvníci budou mít možnost získat, prostřednictvím interaktivních obrazovek, informace o vodním hospodářství, celé vodohospodářské soustavě povodí Odry a dalších zajímavostech vodního světa. Vše je doplněno krátkými filmy, vizualizacemi, animací a obrázky. Otevřeno bude v letní sezónu (vždy od čtvrtka, který bude přednostně vyhrazen pro plánované exkurze) do neděle a to od 10:00 do 16:00. Po celou otevírací dobu budou v informačním centru vodohospodářští odborníci připraveni odpovídat na nejrůznější dotazy.

Více informací zde
Červnový vodácký sjezd řeky Moravice se uskuteční Červnový vodácký sjezd řeky Moravice se uskuteční
28.05.2019

Naplněnost zásobního prostoru nádrží Kružberk a Slezská Harta umožňují konání dalšího vodáckého sjezdu na řece Moravici ve dnech 8. a 9. 6. 2019.

Více informací zde
Opět se potvrdila potřebnost přehradních nádrží
24.05.2019

Během uplynulých čtyř dnů spadlo na území povodí Odry v Beskydech až 180 mm srážek, v Jeseníkách to bylo až 100 mm. To bylo příčinou povodňových průtoků s velikostí do 5-ti leté vody. Přehrady byly na situaci připraveny. Včasným odpuštěním tak dokázaly v rozhodující době povodně snížit odtok z nich o 50 až 90%.

 

Více informací zde
Prognóza průtoků pro povodí Odr - 4  
23.05.2019

Tato prognóza navazuje na prognózu vydanou dne 22. 5. 2019 ve 20 hodin. Podle prognózy srážek ČHMÚ z modelu ALADIN ze dne 23. 5. 2019 ze 7. hodiny a s využitím střednědobé prognózy srážek na dalších 7 dnů byla vytvořena prognóza průtoků v povodí Odry srážkoodtokovým modelem HYDROG. Srážkové úhrny do zítřejšího rána jsou předpovídány pro oblast Beskyd do cca 15 mm a pro oblast Jeseníků do cca 5 mm. Prognóza odtoku je oproti prognóze z 20 hodin dne 23. 5. s výjimkou povodí Olše obdobná pro zbývající část povodí – tj. povodí Bělé, horní Odry, Opavy a Ostravice. Průběhy hladin vodních toků prognózujeme následovně:

Více informací zde
Prognóza průtoků pro povodí Odry - 3
22.05.2019

Tato prognóza navazuje na prognózu vydanou dne 21. 5. 2019 v 21:30. Podle prognózy srážek ČHMÚ z modelu ALADIN ze dne 22. 5. 2019 ze 7. hodiny a s využitím střednědobé prognózy srážek na dalších 7 dnů byla vytvořena prognóza průtoků v povodí Odry srážkoodtokovým modelem HYDROG. Srážkové úhrny do zítřejšího poledne jsou předpovídány pro povodí Odry do cca 100 mm. Prognóza odtoku je oproti prognóze z 21:30 dne 21. 5. opět vyšší pro povodí Bělé a obdobné jako včerejší večerní předpověď průtoků pro zbývající část povodí – tj. povodí horní Odry, Opavy, Ostravice a Olše. Vzestupy hladin vodních toků prognózujeme následovně:

Více informací zde
Prognóza průtoků pro povodí Odr - 1
21.05.2019

V uplynulém týdnu spadlo na území ve správě našeho podniku od 10 do 70 mm srážek a došlo k částečnému nasycení povodí, především pak povodí vodního toku Bělá a toků pramenících v Moravskoslezských Beskydech. Podle prognózy srážek ČHMÚ z matematického modelu ALADIN ze dne 21. 5. 2019 ze 7. hodiny ranní a s využitím střednědobé prognózy srážek na dalších 7 dnů byla vytvořena prognóza průtoků v povodí Odry srážkoodtokovým modelem HYDROG.

Více informací zde
Prognóza průtoků pro povodí Odry - 2
21.05.2019

Tato prognóza navazuje na prognózu vydanou dnes 21. 5. 2019 ve 13:30. Podle prognózy srážek ČHMÚ z matematického modelu ALADIN ze dne 21. 5. 2019 z 18. hodiny s využitím střednědobé prognózy srážek na dalších 7 dnů byla vytvořena prognóza průtoků v povodí Odry srážkoodtokovým modelem HYDROG.

Více informací zde
Povodí Odry získalo ocenění hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2018 Povodí Odry získalo ocenění hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2018
15.05.2019

Státní podnik Povodí Odry se umístil na 3. místě v kategorii – Organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců. Ocenění převzal generální ředitel Ing. Jiří Tkáč na slavnostním vyhlášení jubilejního 10. ročníku Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2018 za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblastech sociální, ekonomické a environmentální.

Více informací zde
Květnový vodácký sjezd řeky Moravice je možný Květnový vodácký sjezd řeky Moravice je možný
06.05.2019

Naplněnost zásobního prostoru nádrží Kružberk a Slezská Harta umožňují konání dalšího vodáckého sjezdu na řece Moravici ve dnech 18. a 19. 5. 2019.

Více informací zde
Upozornění na změnu velikonočního prodeje ryb Upozornění na změnu velikonočního prodeje ryb
15.04.2019

Prodejna v Opavě ve čtvrtek 18. 4. 2019 od 9:00 do 17:00 (v pátek 19. 4. 2019 je prodejna uzavřena)

Sádky Petrův rybník ve čtvrtek 18. 4. 2019 od 9:00 do 15:00 a v pátek 19. 4. 2019 od 9:00 do 17:00.

Více informací zde
Vodáci mohou sjet řeku Moravici Vodáci mohou sjet řeku Moravici
03.04.2019

Vzhledem k aktuálnímu stavu naplněnosti zásobního prostoru nádrží Kružberk a Slezská Harta vodohospodáři souhlasí s uspořádáním dubnového sjezdu Moravice ve dnech 13. a 14. 4. 2019. Zvýšený průtok 15,0 m3/s od nádrže Kružberk a průtok 2,5 m3/s od jezu Podhradí bude státní podnik Povodí Odry v uvedených dnech vypouštět od 7:00 do 11:00.

Více informací zde
Vodní dílo Šance dodává pitnou vodu už 50 let Vodní dílo Šance dodává pitnou vodu už 50 let
02.04.2019

Údolní nádrž Šance na řece Ostravici slouží už 50 let pro zásobování ostravské aglomerace pitnou vodou. 1. 4. 1969 byl zahájen odběr do úpravny vody ve Frýdlantu Nové Vsi přímo z nádrže. Nyní společně s vodárenskými nádržemi Kružberk a Slezská Harta na řece Moravici a Morávka na řece Morávce zásobuje převážnou část regionu pitnou vodou. Současně slouží k povodňové ochraně měst podél řeky Ostravice na délce 45km od profilu nádrže až po Ostravu. Kvalita vody, akumulovaná v nádrži zde v horském prostředí Moravskoslezských Beskyd, je velmi dobré kvality.

Více informací zde
Stavební akce rekonstrukce Staroměstského stupně získala ocenění Stavební akce rekonstrukce Staroměstského stupně získala ocenění
27.03.2019

V rámci Světového dne vody jsou každoročně udělovány ceny za dobré stavební počiny uplynulého roku. V kategorii Vodohospodářská stavba roku 2018 získala ocenění stavba „OSTRAVICE STARÉ MĚSTO REKONSTRUKCE SPÁDOVÉHO STUPNĚ“, jejímž investorem byl státní podnik Povodí Odry, projektantem akciová společnost AQUATIS a zhotovitelem Sdružení ZVÁNOVEC, a. s. a Lesostavby Frýdek – Místek.

Více informací zde
Březnový vodácký sjezd řeky Ostravice bude tuto sobotu

Březnový vodácký sjezd řeky Ostravice bude tuto sobotu
26.03.2019

Vzhledem k aktuálnímu stavu plnění zásobního prostoru nádrže Šance vodohospodáři souhlasí s uspořádáním březnového sjezdu Ostravice v jednodenním termínu dne 30. 3. 2019 a to od 9 do 13 hodin. Pro jeho uspořádání bude zaručen pouze nižší průtok cca 12 m3/s.

Více informací zde
Přehrady přivítaly rekordních 12 tisíc návštěvníků Přehrady přivítaly rekordních 12 tisíc návštěvníků
25.03.2019

Obrovký zájem o prohlídky přehrad zaznamenali vodohospodáři z povodí Odry tuto slunečnou sobotu. Během necelých šesti hodin provedli vodohospodáři celkem 12 tisíc návštěvníků, což je největší počet zájemců v celé historii pořádání dnů otevřených dveří. Například vodní dílo Šance navštívilo přes 3500 osob. Přes lávku do odběrné věže prošlo 700 návštěvníků, kde byl přístup limitován prostupností lávky. V injekční chodbě museli sestoupit po 380 schodech do nejnižšího místa a po 420 pak vystoupat zpět do pravého zavázání hráze.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace v povodí Odry Aktuální hydrologická situace v povodí Odry
20.03.2019

Zásoby vody ve vodních nádržích jsou velmi dobré, téměř všechny dosahují nebo se blíží 100% naplnění a dávají dobrý předpoklad pro bezproblémové zásobování v jarním a letním období. Po dlouhodobé rekonstrukci se doplňuje i nádrž Šance, kde hladina nastoupala od poloviny prosince o 8 metrů a chybí jí do úplného doplnění přibližně 2m stoupání hladiny. Průtoky v řekách bude ještě po nějakou dobu podporovat i tání sněhu z horských poloh. Jsou tak mírně zvýšené, což odpovídá tomuto ročnímu období.

Více informací zde
Největší stavební akcí roku 2019 bude oprava žermanického přivaděče Největší stavební akcí roku 2019 bude oprava žermanického přivaděče
20.03.2019

Investice do vodních toků a vodních děl v roce 2019 dosáhnou výše necelých 250 mil. Kč, z nichž přes 81 mil. Kč bude hrazeno z dotací a programového financování Ministerstva zemědělství a přes 161 mil. Kč bude financovat státní podnik Povodí Odry z vlastních zdrojů. Na opravy a údržbu vodních děl půjde z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry v letošním roce dalších téměř 206 mil Kč. Největší letošní stavební akcí bude oprava žermanického přivaděče, kterým je možné převést podle potřeby vodu z povodí řeky Morávky do povodí řeky Lučiny. V rámci protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy bude letos zahájena výstavba ochranných hrází v obci Holasovice a rekonstrukce jezu v Kunově.

Více informací zde
Zveme na Den otevřených dveří na přehradách v povodí Odry Zveme na Den otevřených dveří na přehradách v povodí Odry
05.03.2019

U příležitosti Světového den vody vodohospodáři v povodí Odry otevřou veřejnosti některé přehrady. V rámci Dne otevřených dveří budou v sobotu 23. března 2019 od 9:00 do 15:00 (poslední vstup 14:30) zpřístupněna vodní díla Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka a Žermanice. Zájemci mohou navštívit také vodohospodářský dispečink a laboratoře Povodí Odry v Ostravě na ulici Varenská č. 49.

Více informací zde
Mimořádná manipulace na nádržích Morávka, Žermanice a Olešná Mimořádná manipulace na nádržích Morávka, Žermanice a Olešná
20.02.2019

V souvislosti se zahájením opravy přivaděče vody z Vyšních Lhot do Žermanic, kterým nebude možné po celou dobu opravy (duben až prosinec 2019) převádět vodu z povodí Morávky a tím nadlepšovat přítoky do nádrže Žermanice, byla schválena mimořádná manipulace na soustavě nádrží Morávka, Žermanice a Olešná. Ta spočívá v dočasném zvýšení úrovně maximálních zásobních hladin na uvedených nádržích tak, aby v případě výskytu sucha nebyli omezování významní odběratelé vody z těchto nádrží.

Více informací zde
Letošní oprava přivaděče vody z Vyšních Lhot do nádrže Žermanice začne úpravou terénu Letošní oprava přivaděče vody z Vyšních Lhot do nádrže Žermanice začne úpravou terénu
15.02.2019

Pro letošní rok vodohospodáři plánuji provést 1. etapu opravy „Přivaděče Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto km 0,000 – km 1,881“. Před začátkem stavebních prací, které by měly být zahájeny v dubnu 2019, bude během února a března provedena příprava terénu. Ta spočívá především v kácení dřevin v prostoru, který je nezbytně nutný k provedení udržovacích prací na stávajícím vodním díle.

Více informací zde
S občany Nových Heřminov i ostatních obcí na horní Opavě chceme jejich dotazy řešit individuálními schůzkami S občany Nových Heřminov i ostatních obcí na horní Opavě chceme jejich dotazy řešit individuálními schůzkami
05.02.2019

Dotazy obyvatel Nových Heřminov i ostatních obcí a měst na horní Opavě v rámci celého projektu protipovodňových opatření bude od letošního roku státní podnik Povodí Odry řešit na základě individuálně sjednaných schůzek, které budou zaměřeny na konkrétní dotazy či požadavky. V současnosti se tato alternativa jeví pro jednotlivé tazatele jako pohodlnější a zajímavější. Činnost Informačního centra v Nových Heřminovech pozastavujeme.

 

Více informací zde
Vítkovický jez je opraven Vítkovický jez je opraven
15.01.2019

Nevyhovující technický stav stávajících povrchů jezových polí poškozených při chodu štěrkových splavenin za vyšších průtoků v řece Ostravici byl důvodem rozsáhlé dvouleté opravy vítkovického jezu. V rámci stavby byly instalovány také bezpečnostní prvky pro hasiče včetně informačních tabulí s první pomocí. Vyměněn byl také povrch vozovky cyklostezky na pravém břehu. Celkové náklady stavebních prací činily necelých 27 mil. Kč a byly hrazeny z rozpočtu státního podniku Povodí Odry.

Více informací zde
Sněžení zlepšilo situaci na nádržích v povodí Odry Sněžení zlepšilo situaci na nádržích v povodí Odry
09.01.2019

Sněžení, v nižších polohách déšť a občasné tání zlepšilo situaci na tocích v povodí Odry, a to zejména v Beskydech.  Zvýšené průtoky zlepšily i situaci na nádržích, kde přibylo za poslední měsíc 18 mil. m3 vody, z toho v beskydských nádržích Šance, Morávka, Těrlicko a Žermanice 15 mil. m3.

Více informací zde
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012