Aktuality

2019
Povodí Odry získalo ocenění hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2018 Povodí Odry získalo ocenění hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2018
15.05.2019

Státní podnik Povodí Odry se umístil na 3. místě v kategorii – Organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců. Ocenění převzal generální ředitel Ing. Jiří Tkáč na slavnostním vyhlášení jubilejního 10. ročníku Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2018 za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblastech sociální, ekonomické a environmentální.

Více informací zde
Květnový vodácký sjezd řeky Moravice je možný Květnový vodácký sjezd řeky Moravice je možný
06.05.2019

Naplněnost zásobního prostoru nádrží Kružberk a Slezská Harta umožňují konání dalšího vodáckého sjezdu na řece Moravici ve dnech 18. a 19. 5. 2019.

Více informací zde
Upozornění na změnu velikonočního prodeje ryb Upozornění na změnu velikonočního prodeje ryb
15.04.2019

Prodejna v Opavě ve čtvrtek 18. 4. 2019 od 9:00 do 17:00 (v pátek 19. 4. 2019 je prodejna uzavřena)

Sádky Petrův rybník ve čtvrtek 18. 4. 2019 od 9:00 do 15:00 a v pátek 19. 4. 2019 od 9:00 do 17:00.

Více informací zde
Vodáci mohou sjet řeku Moravici Vodáci mohou sjet řeku Moravici
03.04.2019

Vzhledem k aktuálnímu stavu naplněnosti zásobního prostoru nádrží Kružberk a Slezská Harta vodohospodáři souhlasí s uspořádáním dubnového sjezdu Moravice ve dnech 13. a 14. 4. 2019. Zvýšený průtok 15,0 m3/s od nádrže Kružberk a průtok 2,5 m3/s od jezu Podhradí bude státní podnik Povodí Odry v uvedených dnech vypouštět od 7:00 do 11:00.

Více informací zde
Vodní dílo Šance dodává pitnou vodu už 50 let Vodní dílo Šance dodává pitnou vodu už 50 let
02.04.2019

Údolní nádrž Šance na řece Ostravici slouží už 50 let pro zásobování ostravské aglomerace pitnou vodou. 1. 4. 1969 byl zahájen odběr do úpravny vody ve Frýdlantu Nové Vsi přímo z nádrže. Nyní společně s vodárenskými nádržemi Kružberk a Slezská Harta na řece Moravici a Morávka na řece Morávce zásobuje převážnou část regionu pitnou vodou. Současně slouží k povodňové ochraně měst podél řeky Ostravice na délce 45km od profilu nádrže až po Ostravu. Kvalita vody, akumulovaná v nádrži zde v horském prostředí Moravskoslezských Beskyd, je velmi dobré kvality.

Více informací zde
Stavební akce rekonstrukce Staroměstského stupně získala ocenění Stavební akce rekonstrukce Staroměstského stupně získala ocenění
27.03.2019

V rámci Světového dne vody jsou každoročně udělovány ceny za dobré stavební počiny uplynulého roku. V kategorii Vodohospodářská stavba roku 2018 získala ocenění stavba „OSTRAVICE STARÉ MĚSTO REKONSTRUKCE SPÁDOVÉHO STUPNĚ“, jejímž investorem byl státní podnik Povodí Odry, projektantem akciová společnost AQUATIS a zhotovitelem Sdružení ZVÁNOVEC, a. s. a Lesostavby Frýdek – Místek.

Více informací zde
Březnový vodácký sjezd řeky Ostravice bude tuto sobotu

Březnový vodácký sjezd řeky Ostravice bude tuto sobotu
26.03.2019

Vzhledem k aktuálnímu stavu plnění zásobního prostoru nádrže Šance vodohospodáři souhlasí s uspořádáním březnového sjezdu Ostravice v jednodenním termínu dne 30. 3. 2019 a to od 9 do 13 hodin. Pro jeho uspořádání bude zaručen pouze nižší průtok cca 12 m3/s.

Více informací zde
Přehrady přivítaly rekordních 12 tisíc návštěvníků Přehrady přivítaly rekordních 12 tisíc návštěvníků
25.03.2019

Obrovký zájem o prohlídky přehrad zaznamenali vodohospodáři z povodí Odry tuto slunečnou sobotu. Během necelých šesti hodin provedli vodohospodáři celkem 12 tisíc návštěvníků, což je největší počet zájemců v celé historii pořádání dnů otevřených dveří. Například vodní dílo Šance navštívilo přes 3500 osob. Přes lávku do odběrné věže prošlo 700 návštěvníků, kde byl přístup limitován prostupností lávky. V injekční chodbě museli sestoupit po 380 schodech do nejnižšího místa a po 420 pak vystoupat zpět do pravého zavázání hráze.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace v povodí Odry Aktuální hydrologická situace v povodí Odry
20.03.2019

Zásoby vody ve vodních nádržích jsou velmi dobré, téměř všechny dosahují nebo se blíží 100% naplnění a dávají dobrý předpoklad pro bezproblémové zásobování v jarním a letním období. Po dlouhodobé rekonstrukci se doplňuje i nádrž Šance, kde hladina nastoupala od poloviny prosince o 8 metrů a chybí jí do úplného doplnění přibližně 2m stoupání hladiny. Průtoky v řekách bude ještě po nějakou dobu podporovat i tání sněhu z horských poloh. Jsou tak mírně zvýšené, což odpovídá tomuto ročnímu období.

Více informací zde
Největší stavební akcí roku 2019 bude oprava žermanického přivaděče Největší stavební akcí roku 2019 bude oprava žermanického přivaděče
20.03.2019

Investice do vodních toků a vodních děl v roce 2019 dosáhnou výše necelých 250 mil. Kč, z nichž přes 81 mil. Kč bude hrazeno z dotací a programového financování Ministerstva zemědělství a přes 161 mil. Kč bude financovat státní podnik Povodí Odry z vlastních zdrojů. Na opravy a údržbu vodních děl půjde z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry v letošním roce dalších téměř 206 mil Kč. Největší letošní stavební akcí bude oprava žermanického přivaděče, kterým je možné převést podle potřeby vodu z povodí řeky Morávky do povodí řeky Lučiny. V rámci protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy bude letos zahájena výstavba ochranných hrází v obci Holasovice a rekonstrukce jezu v Kunově.

Více informací zde
Zveme na Den otevřených dveří na přehradách v povodí Odry Zveme na Den otevřených dveří na přehradách v povodí Odry
05.03.2019

U příležitosti Světového den vody vodohospodáři v povodí Odry otevřou veřejnosti některé přehrady. V rámci Dne otevřených dveří budou v sobotu 23. března 2019 od 9:00 do 15:00 (poslední vstup 14:30) zpřístupněna vodní díla Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka a Žermanice. Zájemci mohou navštívit také vodohospodářský dispečink a laboratoře Povodí Odry v Ostravě na ulici Varenská č. 49.

Více informací zde
Mimořádná manipulace na nádržích Morávka, Žermanice a Olešná Mimořádná manipulace na nádržích Morávka, Žermanice a Olešná
20.02.2019

V souvislosti se zahájením opravy přivaděče vody z Vyšních Lhot do Žermanic, kterým nebude možné po celou dobu opravy (duben až prosinec 2019) převádět vodu z povodí Morávky a tím nadlepšovat přítoky do nádrže Žermanice, byla schválena mimořádná manipulace na soustavě nádrží Morávka, Žermanice a Olešná. Ta spočívá v dočasném zvýšení úrovně maximálních zásobních hladin na uvedených nádržích tak, aby v případě výskytu sucha nebyli omezování významní odběratelé vody z těchto nádrží.

Více informací zde
Letošní oprava přivaděče vody z Vyšních Lhot do nádrže Žermanice začne úpravou terénu Letošní oprava přivaděče vody z Vyšních Lhot do nádrže Žermanice začne úpravou terénu
15.02.2019

Pro letošní rok vodohospodáři plánuji provést 1. etapu opravy „Přivaděče Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto km 0,000 – km 1,881“. Před začátkem stavebních prací, které by měly být zahájeny v dubnu 2019, bude během února a března provedena příprava terénu. Ta spočívá především v kácení dřevin v prostoru, který je nezbytně nutný k provedení udržovacích prací na stávajícím vodním díle.

Více informací zde
S občany Nových Heřminov i ostatních obcí na horní Opavě chceme jejich dotazy řešit individuálními schůzkami S občany Nových Heřminov i ostatních obcí na horní Opavě chceme jejich dotazy řešit individuálními schůzkami
05.02.2019

Dotazy obyvatel Nových Heřminov i ostatních obcí a měst na horní Opavě v rámci celého projektu protipovodňových opatření bude od letošního roku státní podnik Povodí Odry řešit na základě individuálně sjednaných schůzek, které budou zaměřeny na konkrétní dotazy či požadavky. V současnosti se tato alternativa jeví pro jednotlivé tazatele jako pohodlnější a zajímavější. Činnost Informačního centra v Nových Heřminovech pozastavujeme.

 

Více informací zde
Vítkovický jez je opraven Vítkovický jez je opraven
15.01.2019

Nevyhovující technický stav stávajících povrchů jezových polí poškozených při chodu štěrkových splavenin za vyšších průtoků v řece Ostravici byl důvodem rozsáhlé dvouleté opravy vítkovického jezu. V rámci stavby byly instalovány také bezpečnostní prvky pro hasiče včetně informačních tabulí s první pomocí. Vyměněn byl také povrch vozovky cyklostezky na pravém břehu. Celkové náklady stavebních prací činily necelých 27 mil. Kč a byly hrazeny z rozpočtu státního podniku Povodí Odry.

Více informací zde
Sněžení zlepšilo situaci na nádržích v povodí Odry Sněžení zlepšilo situaci na nádržích v povodí Odry
09.01.2019

Sněžení, v nižších polohách déšť a občasné tání zlepšilo situaci na tocích v povodí Odry, a to zejména v Beskydech.  Zvýšené průtoky zlepšily i situaci na nádržích, kde přibylo za poslední měsíc 18 mil. m3 vody, z toho v beskydských nádržích Šance, Morávka, Těrlicko a Žermanice 15 mil. m3.

Více informací zde
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012