Výlov Petrova rybníka u Krnova byl úspěšně proveden

Aktualita

14.11.2022
Výlov Petrova rybníka u Krnova byl úspěšně proveden

Vodohospodáři z Povodí Odry obhospodařují celkem 10 rybníků o výměře cca 50 hektarů, z nichž pouze na Petrově rybníku u Krnova chovají z větší části tržní ryby (kapr, amur, tolstolobik a lín). Ostatní rybníky slouží k chovu násad a také pro produkci dravých druhů (štika, candát, bolen, sumec) pro vodárenské nádrže. Výlov Petrova rybníka proběhl začátkem listopadu, kdy bylo vyloveno celkem 38 tun ryb (v roce 2021 to bylo 55 tun), které jsou určeny také na vánoční stůl.

„Nižší produkci oproti loňskému roku jsme očekávali vzhledem k teplému počasí, nedostatku vody v letním období a také neustálému zvyšujícímu se počtu predátorů, mezi které patří vydry, kormoráni a volavky. Kvalita našich výlovků je na velice dobré úrovni, také díky kvalitnímu krmivu, u kterého ovšem došlo také k razantnímu nárůstu ceny“ řekl vedoucí rybného hospodářství státního podniku Povodí Odry Ivo Jedlička a doplnil:“ Během října a začátku listopadu jsme uskutečnili  výlovy ještě na dalších čtyřech menších rybnících, kde jsou dravé ryby pro zarybnění našich vodárenských nádrží. Ty v nich slouží k podpoře kvality  vody.“

Jedním z faktorů, který jakost vody v nádržích ovlivňuje, je rybí společenstvo. Jeho správná druhová skladba může přirozeným způsobem pomáhat zabezpečit malý vegetační zákal vody a tím ulehčit její úpravu na vodu pitnou. Rybářské obhospodařování nádrže je proto nazváno účelové, jehož principem je snaha o udržování co nejlepší jakosti vody pomocí přirozené biomanipulace. Jejím jediným cílem je udržování nízkého počtu nežádoucích druhů ryb, živících se převážně zooplanktonem. Ten je pro přirozené čištění vody důležitý, protože vodu filtruje a živí se mikroskopickými řasami, které při silném rozmnožení vodu zakalují a zhoršují tak její kvalitu.

„Zájemci si opět mohou koupit rybu na vánoční stůl v našich prodejnách v Opavě, Žermanicích a Petrově rybníku u Krnova.  Jednotlivé ceny musíme, díky výraznému zvýšení cen krmiv, pohonných hmot i energií, mírně zvýšit v průměru o cca 5,- Kč na kile,“ uzavřel Ivo Jedlička.

Celoročně mají vodohospodáři v prodeji candáty, kapry nebo pstruhy. V předvánočním čase se nejvíce soustředí na prodej kaprů. Mají v prodeji také velmi kvalitní rybu, kterou nazvali „kružberský pstruh“. Je to ryba opravdu s výjimečným masem.