Odtěžení sedimentů z malé vodní nádrže Pocheň bylo dokončeno

Aktualita

03.11.2021
Odtěžení sedimentů z malé vodní nádrže Pocheň bylo dokončeno

Na podzim letošního roku bylo dokončeno odtěžení sedimentů z malé vodní nádrže Pocheň. V příštím roce je naplánováno dokončení náhradní výsadby za pokácené dřeviny, které budou vysázeny na terénních úpravách vzniklých při ukládání sedimentů. Druhová skladba stromů a keřů je zvolena s ohledem na druhovou skladbu okolních porostů.

Pevně věříme, že nádrž bude v příštím roce využívána rekreanty a sportovními rybáři. Český rybářský svaz již zahájil zarybňování a vysadil do nádrže první kapry. Celkové náklady stavebních prací dosáhly 33 mil. Kč bez DPH. Podíl dotačních prostředků ve výši 22 mil. Kč byl poskytnut z dotačního programu 129 390 Ministerstva zemědělství „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích 2 etapa“. Zbývající náklady uhradil státní podnik Povodí Odry z vlastních zdrojů.