Aktualita

20.11.2015
Škeble na VD Olešná

V důsledku dlouhodobého sucha dochází k postupnému poklesu hladiny vody v přehradě Olešná a osušené břehy odkryly prázdné lastury mlžů.

Převážná část lastur je čistá a je zřejmé, že došlo k odkrytí pozůstatků přirozeně uhynulých jedinců. Některé jsou uzavřené a ukotvené v písku, ale v těchto případech, se převážně jedná o jedince uhynulé mnohem dříve, než došlo k osušení dna a jsou zanesené bahnem. Současné zaklesávání hladiny je přirozeného charakteru a dochází k němu pozvolna. Proto mají mlži možnost postupně se přesouvat do zvodnělé části. Nelze však vyloučit úhyn některých méně zdatných jedinců. Škodu mohou napáchat i návštěvníci procházející se po osušené ploše se škeblemi blízko hladiny, kdy mohou živé jedince ukotvené ve vlhkém bahnu rozšlápnout. Z nalezených lastur převážná část patří škebli říční, která nenáleží mezi zvláště chráněné druhy, na rozdíl od škeble rybničné. Několik lastur náleží velevrubům a druhové zařazení se ověřuje, protože velevrub tupý a malířský náleží mezi zvláště chráněné živočichy. Při zahájení připravovaného záměru na odtěžení sedimentů, bude nutné provést záchranný transfer chráněných druhů. Výskyt škeblí bude nadále sledován.

RNDr. Lenka Filipová, podnikový ekolog

558 442 919, 724 862 233