Aktuální hydrologická situace – březen

Aktualita

13.03.2024
Aktuální hydrologická situace – březen

Hydrologická situace je na začátku jara z pohledu vodohospodářů v povodí Odry velice dobrá. Průtoky v tocích se pohybují od 270 do 30 denních vod, což jsou průtoky průměrné až zvýšené, ale pro toto období normální. Všechny vodní nádrže mají své zásobní prostory téměř plné, retenční prostory, které slouží pro zachycení povodní, jsou připravené reagovat na případné větší úhrny srážek. Současně mají nádrže dostatek vody pro zásobování obyvatel i průmyslu pro případ déle trvajícího sucha během léta.

Za posledních 14 dní vypadly na povodí Odry srážky v úhrnu od 5 do 10 mm, v Jeseníkách ojediněle přes 20 mm. Je možné konstatovat, že je celé povodí nasyceno vodou, což je dobrá výchozí hydrologická situace pro nacházející letní období. Sněhová pokrývka na horách je již z pohledu vodohospodářů nevýznamná.

„Pro zásobování obyvatel a průmyslu vodou v letním období jsou důležité vodní nádrže, které v našem kraji plní nezastupitelnou roli. Klíčovým obdobím pro dostatečnou zásobu vody je právě toto jarní období, kdy se snažíme zachytit co největší množství vody v nádržích, maximálně však jen po letní zásobní hladinu, kterou musíme dodržet podle manipulačních řádů jednotlivých vodních děl. Na jedné straně garantujeme našimi vodními díly, které pracují v rámci vodohospodářské soustavy, dodávku surové vody pro výrobu vody pitné, dodávku surové vody pro průmysl a vypouštění zvýšených množství vod do vodních toků pod nádržemi – Povodí Odry, státní podnik garantuje každou sekundu celkovým úhrnem pro tyto účely 6 000 litrů – na druhé straně přehrady musí být stále schopny zadržet i povodňové průtoky, které mohou překvapit i v létě, konstatoval technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček a dodal: „Nádrže opakovaně prokazují, že v povodí Odry, které je chudé na zásoby podzemní vody, jsou zárukou vodního blahobytu pro naše občany a neexistuje k nim rovnocenná alternativa. Je naší povinností nádrže optimálně řídit, bezpečně provozovat a postupně adaptovat na dopady klimatické změny.“  

Vodohospodářskou soustavu povodí Odry tvoří 8 údolních nádrží:

Kaskáda údolních nádrží Slezská Harta a Kružberk na řece Moravici, vodárenské nádrže Šance a Morávka na řekách Ostravice a Morávka, nádrže pro zásobení průmyslu Baška na Baštici, Olešná na Olešné, Žermanice na Lučině a Těrlicko na Stonávce v povodí Olše.

Tyto nádrže hospodaří a spolupracují jejich přirozeným propojením prostřednictvím vodních toků, jezů, náhonů a převodů vody. Celkový objem akumulované vody, se kterým státní podnik Povodí Odry hospodaří a který má Moravskoslezský kraj k dispozici, činí kolem 380 mil. m3.