Aktuální hydrologická situace na území povodí Odry

Aktualita

22.08.2022
Aktuální hydrologická situace na území povodí Odry

Během posledních 3 dnů spadlo na území povodí od cca 40 do 120 mm srážek. Nejvyšší úhrny byly naměřeny v oblasti Rychlebských hor, údolní nivy Odry (Novojičínsko, Ostravsko) a Těšínska.

Situace na nádržích je dobrá, retenční prostory jsou prázdné a částečně jsou uvolněny i zásobní prostory pro tlumení případných zvýšených nebo povodňových průtoků vzniklých ze srážek.

Dle předpovědi lze očekávat vyšší úhrny srážek ještě dnes ve večerních a nočních hodinách a bude záležet na jejich přesném výskytu a intenzitě. Nepředpokládáme však ohrožení zástavby, nicméně ojediněle může dojít k dosažení 2. SPA a to spíše na drobných vodních tocích nebo tocích s malým povodím.