Aktualita

03.04.2014
Upozornění pro vodáky - Moravice

Pro vodáckou akci „Otevření a sjezd řeky Moravice“ nebude zvýšen průtok

Na základě stávající nepříznivé hydrologické situace, Povodí Odry státní podnik  nesouhlasí s vypouštění vody pro vodáckou akci plánovanou na 19.a 20.4.2014 a nebude v uvedeném termínu vypouštět z vodního díla  Kružberk  vodu  pro vodáckou akci „Otevření a sjezd řeky Moravice“.