Aktuální hydrologická situace v povodí Odry - březen

Aktualita

23.03.2022
Aktuální hydrologická situace v povodí Odry - březen

Údolní nádrže státního podniku Povodí Odry pracující ve Vodohospodářské soustavě jsou připraveny na letošní sezónu a je zajištěna dodávka vody pro obyvatelstvo, pro průmysl či pro živočišnou výrobu.

Naplněnost nádrží státního podniku Povodí Odry je v současnosti mezi 90-100%, mimo údolní nádrže Morávka, jejíž hladina je řízeně snížena z důvodu bezpečnosti vodního díla po dobu stavební rekonstrukce, která na nádrži probíhá. Klíčové vodárenské nádrže Slezská Harta, Kružberk a Šance mají vysokou naplněnost a zejména nádrž Slezskou Hartu se podařilo v letošním hydrologickém roku, který začal od 1. listopadu významně doplnit, a to o necelých 30 mil. m3. Prakticky mimo nutného doplňování níže ležící přehrady Kružberk bylo řízení Slezské Harty po celé zimní období obezřetně optimalizováno za účelem doplnění jejího zásobního prostoru, což se ukázalo jako správné řešení. V uzávěrném profilu Odry v Bohumíně protéká nyní kolem 16 m3/s, což znamená jen 1/4 dlouhodobého měsíčního průměru. Zásoby vody ve sněhu jsou nízké a prakticky již pouze v nejvyšších polohách Jeseníků a Beskyd. Účinně lze předpokládat, že profilem Odry Bohumín může ještě protéct ze sněhových zásob pouze kolem 50 mil. m3, což je velice málo. Pokud by i v měsíci dubnu přetrvávaly současné nízké úhrny srážek, které za měsíc březen činily doposud pouze nepatrných 5 mm v nížinných oblastech a do 15 mm na horách, mohla by se hydrologická situace v povodí Odry dále zhoršovat, až přejít do letního sucha. Nicméně tyto úvahy jsou v současnosti ještě předčasné a přejme si, aby nastaly jarní deště, které doplní vláhový deficit.