Aktuální hydrologická situace v povodí Odry je dobrá

Aktualita

24.02.2022
Aktuální hydrologická situace v povodí Odry je dobrá

Situace na vodních tocích je ovlivněna odtáváním sněhové pokrývky ze středních i vysokých poloh a rovněž vysokým úhrnem srážek v horských oblastech Jeseníků a Beskyd. Srážkové úhrny se za poslední týden pohybovaly na většině území ve správě státního podniku Povodí Odry do 10 mm, v horských oblastech Jeseníků a Beskyd do 50 mm, ojediněle i vyšší.

Srážky vypadávaly především ve vyšších polohách v průběhu celého týdne. V pondělí 21. 2. leželo v Jeseníkách a v Beskydech do 95 cm sněhu. Celkově se však v průběhu uplynulého týdne sněhová pokrývka v horských oblastech snížila. Ve srovnání s průměrnými zásobami sněhu v tomto období v letech 1970 – 2021 jsou zásoby sněhu ve výši 44% dlouhodobého průměru.  Průtoky na tocích se pohybují většinou na úrovni od 30 do 270 denních vod, což můžeme hodnotit jako mírně zvýšené nebo průměrné.

Všechny významné vodní nádrže státního podniku Povodí Odry mají vysoký stupeň naplnění 90 až 100 % zásobního objemu. Výjimkou je VD Morávka, kde probíhá rekonstrukce a hladina v nádrži je řízeně snížená o 2m. Situace na všech nádržích je průběžně pečlivě monitorována a vyhodnocována.

Vzhledem k nižším zásobám sněhu v horských oblastech a postupnému odtávání se vodohospodáři snaží zachytit maximum vody v nádržích, které budou využity v letním období.