Výlov Petrova rybníka u Krnova úspěšně proběhl ve dnech 8 a 9 listopadu.

Aktualita

13.11.2023
Výlov Petrova rybníka u Krnova úspěšně proběhl ve dnech 8 a 9 listopadu.

Tradiční výlov Petrova rybníka proběhl začátkem listopadu, kdy bylo vyloveno celkem 40 tun ryb, které jsou určeny také na vánoční stůl. Chladné jaro a teplé letní počasí rybáře potrápilo.  Letošní výlovek je mírně lepší, než v roce 2022, kdy bylo sloveno 38 tun. Současně během října vodohospodáři provedli výlov dalších čtyř menších rybníků, které slouží pro chov dravých druhů ryb pro zarybnění vodárenských nádrží.

„Kvalita našich ryb  je na velice dobré úrovni, také díky krmivu a každodenní péči našich rybářů“ řekl vedoucí rybného hospodářství státního podniku Povodí Odry Ivo Jedlička a doplnil: Soustředíme se hlavně na produkci dravých druhů ryb, které vysazujeme do našich vodárenských nádrží. Jedním z faktorů, který ovlivňuje jakost vody v nádržích, je právě vyvážené rybí společenstvo. Jeho správná druhová skladba může přirozeným způsobem pomáhat snižovat vegetační zákal vody a tím ulehčit její úpravu na vodu pitnou. Současně se také zabýváme produkcí tržních ryb, jako třeba kapr, amur, tolstolobik popřípadě lín.

Rybářské obhospodařování nádrží je proto nazváno účelové, jehož principem je snaha o udržování co nejlepší jakosti vody pomocí přirozené biomanipulace. Jejím jediným cílem je udržování nízkého počtu nežádoucích druhů ryb, živících se převážně zooplanktonem. Ten je pro přirozené čištění vody důležitý, protože vodu filtruje a živí se mikroskopickými řasami, které při silném rozmnožení vodu zakalují a zhoršují tak její kvalitu.

Vánoční prodej ryb v našich prodejnách v Opavě, Žermanicích a Petrově rybníku u Krnova  nabídne tradičního kapra na vánoční stůl, kterého rybáři na požádání zpracují. Snažíme se i přes zvyšující se náklady držet rozumné ceny. Předpokládáme, že do vánoc nedojde k výraznějšímu zdražení. uzavřel Ivo Jedlička.

Celoročně mají vodohospodáři v prodeji kapry nebo pstruhy. V předvánočním čase se nejvíce soustředí na prodej kaprů. Mají v prodeji také velmi kvalitní rybu, kterou nazvali „kružberský pstruh“. Je to ryba opravdu s výjimečným masem.

Informace o prodejních časech jsou k dispozici na www.pod.cz.

Poznámka:

Vodohospodáři z Povodí Odry obhospodařují celkem 10 rybníků o výměře cca 50 hektarů, z nichž pouze na Petrově rybníku u Krnova chovají z větší části tržní ryby (kapr, amur, tolstolobik a lín). Ostatní rybníky slouží k chovu násad a také pro produkci dravých druhů (štika, candát, bolen, sumec) pro vodárenské nádrže.