Červnový vodácký sjezd řeky Moravice

Aktualita

04.06.2018
Červnový vodácký sjezd řeky Moravice

Vzhledem k aktuálnímu stavu naplněnosti zásobního prostoru nádrží Kružberk a Slezská Harta oznamujeme, že souhlasíme s uspořádáním červnového sjezdu Moravice a to pouze v sobotu 9. 6. 2018. Vzhledem ke skutečnosti, že dne 2. 5. 2018 byla zahájena generální oprava malé vodní elektrárny na Podhradí (majitelem je Czech Hydro s. r. o. s předpokládaným termínem ukončení opravy 30. 9. 2018) a tedy zajištění průtoku 2,5 m3/s přes tuto MVE není možný, budeme vypouštět průtok 9,5 m3/s již od VD Kružberk a to od 6:00 do 10:00 hodin.

Pro registrované účastníky dáváme povolení ke vstupu na naše pozemky, které budou sloužit jako nástupní a výstupní místa. Po ukončení akce musí být organizátory akce pozemky uvedeny do původního stavu a bez odpadků.

Vzhledem k zvýšeným průtokům za účelem sjezdu Moravice požadujeme v době konání Vaší akce zajistit odpovídající bezpečnost na jezech této řeky v úseku pořádaného organizovaného sjezdu.

Dále Vás upozorňujeme, že v případě závažných provozních či povodňových situací budeme manipulovat na nádrži Kružberk dle příslušných ustanovení platného manipulačního řádu a vyhrazujeme si právo v těchto případech náš souhlas s uspořádáním sjezdu zrušit.