Hydrologická situace 29. 6. 7:00

Aktualita

29.06.2020
Hydrologická situace 29. 6. 7:00

Za posledních 12 hodin spadlo do 20 mm srážek, přičemž aktuálně nejvíce prší v západní části povodí Odry (Jesenicko, Rýmařovsko). Během dne se předpokládají srážky na celém území povodí s nejvyššími úhrny srážek v západní části povodí. S ohledem na nasycenost celého území mohou i menší úhrny srážek vyvolat dosažení SPA a to hlavně na menších tocích. Na základě výpočtu  srážkoodtokového modelu Hydrog, lze hlavně na menších tocích v západní části povodí Odry očekávat dosažení i 3. SPA a na páteřních tocích pak 2. SPA.   

Na významných vodních dílech jsme na úrovni zásobních hladin, případně mírně v retenčních prostorách, přičemž zaplněné retenční prostory z předchozích srážek se již podařilo vypustit a nádrže jsou připraveny opět transformovat povodňové přítoky.