Hydrologická situace

Aktualita

30.09.2020
Hydrologická situace

Ve dnech 23. 9. až 30. 9. 2020 spadlo na území ve správě Povodí Odry, státní podnik od cca 30 mm do 120 mm srážek, z toho nejvyšší 24 hodinové úhrny spadly od pátku 25. 9. od 12 hodin (až 70 mm srážek). Srážky zasáhly téměř celé povodí, nejnižší úhrny byly v povodí Olše a Morávky. Srážky způsobily dosažení 1 až 2 letých vod (na Ludgeřovickém potoce 10 letá) a to hlavně na tocích s menším povodím. Byly dosaženy 3. SPA na Polančici v Polance, na Ludgeřovickém potoce v Ludgeřovicích a 1. SPA na Sedlnici v Sedlnici a na Luze v Jeseníku. V současné době není dosažen žádný SPA. Průtoky se pohybují na úrovni 30 až 270 denních vod. Uzávěrovým profilem Odra – Bohumín nyní protéká cca 111 m3/s, což odpovídá 90 dennímu průtoku.

.