Aktuální hydrologická situace

Aktualita

05.01.2022
Aktuální hydrologická situace

Situace na vodních tocích je ovlivněna oteplením ke konci roku spojeným s významnými dešťovými srážkami a to hlavně v beskydské části povodí. Srážkové úhrny se za poslední 2 týdny od 22. 12. 2021 do 5. 1. 2022 pohybovaly na většině území ve správě Povodí Odry do 40 mm, v horských oblastech Beskyd a Jeseníků pak do 90 mm. Průtoky na tocích se pohybují většinou na úrovni od 30 do 270 denních vod. Závěrovým profilem řeky Odry v Bohumíně nyní protéká 37,3 m3.s-1 vody, což odpovídá průměrnému, 180 dennímu průtoku.

Dešťové srážky v průběhu 2 týdnů spolu s vyššími teplotami způsobily oblevu a výrazné snížení sněhových zásob, především v Beskydech. Celkově v průběhu uplynulého týdne sněhová pokrývka významně ubyla, a to ve všech polohách. Povětrnostní situace z přelomu roku znamená příznivou změnu ve vodohospodářské bilanci, kdy došlo k doplnění zásobních prostorů vodních nádrží Vodohospodářské soustavy povodí Odry po podzimním přísušku, který byl poměrně chudý na spadlé srážky. Všechny významné vodní nádrže státního podniku Povodí Odry mají nyní vysoký stupeň naplnění (80 až 100 %) zásobního objemu.