Aktualita

29.09.2014
Vodoměrná stanice ve Slezské Ostravě

Státní podnik Povodí Odry dokončil rekonstrukci vodoměrné stanice Slezská Ostrava, která se nachází na pravém břehu řeky Ostravice v městském obvodu Slezská Ostrava v místní části Kamenec.

Státní podnik Povodí Odry dokončil rekonstrukci vodoměrné stanice Slezská Ostrava, která se nachází na pravém břehu řeky Ostravice v městském obvodu Slezská Ostrava v místní části Kamenec. Součástí rekonstrukce byla také instalace zobrazovací stěny, na které jsou pro veřejnost zobrazovány aktuálně měřené údaje z této stanice: hloubka vody, průtok, teplota vody a teplota ovzduší. V době povodní pak také dosažený stupeň povodňové aktivity. Zobrazovací stěna je tvořena LED diodami a má rozměr 128x128 cm, takže údaje jsou dobře čitelné i z levého břehu v Komenského sadech. Měřené hodnoty jsou zobrazovány pouze ve dne, v noci je zobrazovací stěna vypnutá.

Celá rekonstrukce vyšla na 850 tis. Kč a stanice byla po úspěšném odzkoušení uvedena v září 2014 do provozu. Informování veřejnosti o aktuálních měřených stavech pomocí zobrazovací stěny je novinka nejen pro Povodí Odry, ale také v celé republice a proto se těšíme na reakci veřejnosti.

Ing. Jiří Pagáč, vedoucí VH dispečinku

 

vodomerna stanice ve Sl. Ostrave

vodomerna stanice ve Sl. Ostrave