Letošní Světový den vody, který připadá na 22. březen, má téma: „Hodnota vody“

Aktualita

17.03.2021
Letošní Světový den vody, který připadá na 22. březen, má téma: „Hodnota vody“

Povodí Odry, státní podnik jako subjekt kritické infrastruktury zajišťuje prostřednictvím Vodohospodářské soustavy povodí Odry, kterou tvoří zejména údolní nádrže o celkové akumulaci kolem 300 mil. m3, i v dnešní složité společenské situaci prakticky se 100 % zabezpečeností dodávku surové vody jak pro výrobu vody pitné, tak pro průmysl, bez které by základní funkce a služby v Moravskoslezském regionu nemohly dále být zajišťovány.

Vzhledem k platným vládním opatřením v souvislosti s pandemií covid-19 se Den otevřených dveří na vybraných vodních dílech v letošním roce nemůže konat. Ze stejného důvodu prozatím nepředpokládáme, že bychom mohli otevřít pro veřejnost nově vybudované informační centrum na vodním díle Šance.