Bez vodních nádrží by to nešlo

Aktualita

28.07.2022
Bez vodních nádrží by to nešlo

Údolní nádrže zmírňují oba hydrologické extrémy, tj. jak povodně, tak sucho. V současnosti je povodí Odry částečně postiženo půdním suchem, které má tendenci přejít do hydrologického sucha, to znamená nedostatku vody v našich potocích a řekách v Moravskoslezském regionu. Přehrady v období nadbytku vody ji zadržují a v současném suchu významně nalepšují úseky řek pod nimi. Kupříkladu při poslední tropické teplotní epizodě byl odtok z nádrží 3 až 6 krát vyšší než přítok do nich, což zajišťuje kvalitní podmínky pro vodní organismy a rybí společenstvo. Zároveň každou sekundu je dodávána voda z vodárenských nádrží pro pitné účely, jejíž množství se v extrémních vedrech blíží 2 000 litrů a obdobné množství vody je dodáváno pro průmysl a zemědělství.

Za posledních 14 dní vypadly na povodí Odry minimální srážky, v úhrnu průměrně pouze od 10 do 30 mm. Nedostatek srážek způsobuje půdní sucho a začíná se projevovat i na vodních tocích. Průtoky v řekách se nyní pohybují převážně v intervalu od 330-ti denních do 364-ti denních vod, což jsou již velmi nízké průtoky a hlavně na drobných vodních tocích se začíná projevovat tzv. hydrologické sucho.

Na tocích pod vodními nádržemi je situace významně lepší, neboť přehrady, které jsou v současnosti naplněny od 75 do 95 %, plní jednu ze svých základních funkcí, a tou je nalepšování průtoků v řekách.

Spolupráce přehrad ve Vodohospodářské soustavě povodí Odry a částečná přenositelnost jejich funkcí mezi pohořími Beskyd a Jeseníků umožňuje v době největších hydrologických extrémů realizovat zvýšené minimální odtoky z přehrad do toků pod nimi v souladu s pravidly manipulačního řádu soustavy. Například přítok do vodního díla Šance v Beskydech byl v minimu 150 l/s, odtok je kolem 600 l/s, což je 4x více. Pro představu hloubka vody v korytě Ostravice ve Frýdku – Místku se pohybuje nyní průměrně kolem 20 cm díky nalepšování z přehrad a bez nich by byla jen kolem 5 cm. To by znamenalo významné prohřívání vody, úbytek kyslíku v ní a možnou ekologickou katastrofu.

Na Opavsku je průtok řeky Moravice a Opavy dotován kaskádou vodních nádrží Slezská Harta a Kružberk a je 6x větší, než by byl bez nalepšování průtoku nádržemi.

Při tom vodohospodářská soustava a nádrže, které ji tvoří, zajišťují bezpečnou a bezporuchovou dodávku vody v množství necelých 2 000 l/s pro pitné účely a obdobně kolem 1 900 l/s pro průmysl.

 „V rámci Vodohospodářské soustavy Povodí Odry dokáží jednotlivá vodní díla spolupracovat tak, aby byl dosažen maximální efekt těchto nádrží jednak v období bohatém na srážky, tak i v době nízkých průtoků a sucha,“ konstatoval technický ředitel Povodí Odry Břetislav Tureček a dodal: “ Právě nádrže jsou schopny překlenout jak sezónní, tak i víceleté sucho a zajišťovat tak dostatek vody pro zajištění vysoké životní úrovně a pro další rozvoj celého Moravskoslezského regionu. A k tomu si važme i výborných chuťových vlastností pitné vody z našich přehrad.“

Mohli jsme zaregistrovat, že nejnižší průtoky, a to kolem 500 l/s se vyskytovaly na toku střední Opavy mezi městy Krnovem a Opavou. V povodí Horní Opavy se připravuje víceúčelová nádrž Nové Heřminovy. Nádrž Nové Heřminovy se po zhotovení stane součástí vodohospodářské soustavy.

Její nalepšovací efekt zajistí, že v budoucnu průtok v řece Opavě prakticky neklesne pod 1 000 l/s.“ konstatoval Lukáš Pavlas, vedoucí odboru Vodohospodářských koncepcí a informací.

Naše nádrže opakovaně prokazují, že v povodí Odry, které je chudé na zásoby podzemní vody, jsou zárukou vodního blahobytu pro naše občany a neexistuje k nim rovnocenná alternativa. Je naší povinností nádrže optimálně řídit, bezpečně provozovat a postupně adaptovat na dopady klimatické změny.