Aktualita

18.02.2014
Upozornění na podvodníky

Státní podnik Povodí Odry získal informace o podvodném jednání osob (osoby), které oslovují vlastníky pozemků v okolí řeky Odry ve Studénce a okolí s informací, že jim hrozí mnohatisícová pokuta za nevykácené stromy a keře na jejich pozemcích. Bezprostředně na to přimějí tyto vlastníky, aby zaplatili za vykácení dřevin s tím, že náklady za toto kácení obdrží zpět buď od Povodí Odry nebo od města Studénky případně od Chráněné krajinné oblasti Poodří.

Státní podnik Povodí Odry se distancuje od těchto lidí a od jejich podvodného jednání a varuje oslovené před jakoukoliv dohodou a zejména platbou za nabízené služby spojené s kácením na jejich pozemcích pod pohrůžkou pokuty nebo jiných sankcí.

Tito lidé nejsou zaměstnanci podniku, nemají s podnikem žádný smluvní vztah ani objednávku na podobné činnosti a oslovené osoby uvádějí v omyl tvrzením, že jim hrozí pokuta za nevykácené dřeviny a že náklady na kácení mohou získat zpět. Státní podnik Povodí Odry společně s městem Studénka varují občany před podobnými podvodníky a jejich praktikami a doporučují na jejich nabídky nepřistoupit a zejména nic neplatit.

Ověřit si uvedené skutečnosti je možno jak u městského úřadu Studénka, tak na Povodí Odry. Jelikož není vyloučena expanze těchto podvodníků i do jiných katastrálních území, jiných obcí nebo k jiným tokům, platí toto upozornění obecně.

Ing. Čestmír Vlček
obchodní ředitel a tiskový mluvčí