Aktuální hydrologická situace

Aktualita

17.05.2021
Aktuální hydrologická situace

Během posledního týdne vypadly na území ve správě Povodí Odry, státní podnik (území Moravskoslezského a části Olomouckého kraje) dešťové srážky v úhrnech od 30 do 90 mm. Srážky měly jak bouřkový charakter s vysokou intenzitou deště (Bohumínsko, Opavsko, Bruntálsko a další lokality), tak později regionální rozložení. Došlo k plnému nasycení půdního horizontu.

Během pondělí 17. 5. 2021 predikuje ČHMÚ srážky v úhrnech kolem 30 až 60 mm (v srážkových jádrech mohou být úhrny ojediněle i vyšší) s jejich dozníváním během 18. 5. 2021.

V lokalitách, kde srážky překročí úhrny nad 30 mm dojde již k povrchovému odtoku s možností, zejména u drobných vodních toků s malými povodími vzniku velkých vod a vyhlášení 2. SPA a ojediněle i 3. SPA s překročením kapacit koryt drobných vodních toků. U významných (větších) vodních toku se předpokládá dosažení 1. SPA, výjimečně 2. SPA a vybřežení z nich se nepředpokládá.

Pravděpodobnější výskyt popsaných povětrnostních jevů je v jihovýchodní části povodí Odry, tj. ostravsko-karvinská pánev, Moravskoslezské a Slezské Beskydy.

Důsledkem predikovaných povětrnostních vlivů může dojít k zaplavení nemovitostí situovaných v nejnižších polohách podél drobných vodních toků.

U významných vodních toků se vybřežení nepředpokládá. Významné vodní nádrže plní bezpečně svou funkci a výraznější zvyšování odtoku z nich se nepředpokládá.

Doporučuje se soustředit  preventivně na nekapacitní mostky a propustky a odstraňovat pláví a plovoucí předměty z jejich vtokových čel a zabezpečit si majetky, zejména v suterénech a nízkých polohách vůči korytům drobných vodních toků. Významná je prevence u malých vodních nádrží s uvolněním jejich česlí a vtokových objektů a bezpečnostních přelivů od pláví a nánosů, aby nedocházelo k nekontrolovatelnému plnění těchto vodních děl s následným přeléváním hrází a nebezpečím jejich protržení.

Informace je vydána jako společná s pobočkou ČHMÚ v Ostravě.