Pro výběr nejvhodnější varianty protipovodňové ochrany na horní Opavě bylo zpracováno kolem stovky studií

Aktualita -

Pro výběr nejvhodnější varianty protipovodňové ochrany na horní Opavě bylo zpracováno kolem stovky studií

12.04.2017

Vláda na jaře roku 2008 rozhodla na základě odborných posudků o realizaci menší, nikoliv větší nádrže Nové Heřminovy. Důvodem bylo hlavně zachování stejnojmenné obce, a to i přesto, že varianta s větší nádrží umožňovala vyšší ochranu před povodněmi, suchem a byla levnější. Schválené řešení je komplexním protipovodňovým systémem jak s opatřeními technickými tak s opatřeními přírodního charakteru.  Vládní návrh nejen, že zachoval obec Nové Heřminovy a nabídl ji kompenzace za zásah do jejího území, ale také podporuje její další rozvoj. Obec Nové Heřminovy nadále odmítá údolní nádrž s tím, že postačí pouze rozšířená koryta řek a omezit prostor pro vodu v Krnově a dalších sídlech pouze zdmi a valy. Podle obce prý nebyla vyhodnocena správně studie Ing.Čermáka a Ing. Králové CSc., která toto řešení navrhovala.

Odmítání přehrady obcí Nové Heřminovy není solidární k ostatním povodněmi ohroženým obyvatelům opavského údolí.

Proč obec Nové Heřminovy dále blokuje přípravu opatření ke snížení povodňového rizika na řece Opavě?