Pro výběr nejvhodnější varianty protipovodňové ochrany na horní Opavě bylo zpracováno kolem stovky studií

Aktualita

12.04.2017
Pro výběr nejvhodnější varianty protipovodňové ochrany na horní Opavě bylo zpracováno kolem stovky studií

Vláda na jaře roku 2008 rozhodla na základě odborných posudků o realizaci menší, nikoliv větší nádrže Nové Heřminovy. Důvodem bylo hlavně zachování stejnojmenné obce, a to i přesto, že varianta s větší nádrží umožňovala vyšší ochranu před povodněmi, suchem a byla levnější. Schválené řešení je komplexním protipovodňovým systémem jak s opatřeními technickými tak s opatřeními přírodního charakteru.  Vládní návrh nejen, že zachoval obec Nové Heřminovy a nabídl ji kompenzace za zásah do jejího území, ale také podporuje její další rozvoj. Obec Nové Heřminovy nadále odmítá údolní nádrž s tím, že postačí pouze rozšířená koryta řek a omezit prostor pro vodu v Krnově a dalších sídlech pouze zdmi a valy. Podle obce prý nebyla vyhodnocena správně studie Ing.Čermáka a Ing. Králové CSc., která toto řešení navrhovala.

Odmítání přehrady obcí Nové Heřminovy není solidární k ostatním povodněmi ohroženým obyvatelům opavského údolí.

Proč obec Nové Heřminovy dále blokuje přípravu opatření ke snížení povodňového rizika na řece Opavě?