Zářijový vodácký sjezd řeky Moravice proběhne

Aktualita

04.09.2023
Zářijový vodácký sjezd řeky Moravice proběhne

Vzhledem k aktuálnímu stavu naplněnosti zásobního prostoru nádrží Kružberk a Slezská Harta vodohospodáři z Povodí Odry souhlasí s uspořádáním zářijového sjezdu Moravice ve dnech 16. a 17. 9. 2023. Zvýšený průtok 13,0 m3/s od nádrže Kružberk a průtok 2,5 m3/s od jezu Podhradí budou vypouštět pro vodácké organizované splutí Moravice v sobotu od 8:00 do 12:00 a v neděli od 7:00 do 11:00.

Registrovaní účastníci mají povolení ke vstupu na pozemky státního podniku Povodí Odry, které budou sloužit jako nástupní a výstupní místa. Po ukončení akce musí být organizátory akce pozemky uvedeny do původního stavu a bez odpadků. Vzhledem ke zvýšeným průtokům za účelem organizovaného sjezdu Moravice zajistí odpovídající bezpečnost na jezech této řeky organizátoři sjezdu. Dále vodohospodáři upozorňují, že v případě závažných provozních či povodňových situací budou manipulovat na nádrži Kružberk dle příslušných ustanovení platného manipulačního řádu a vyhrazují si právo v těchto případech souhlas s uspořádáním sjezdu zrušit.