Mimořádná manipulace na Vodním díle Slezská Harta byla ukončena

Aktualita

07.03.2018
Mimořádná manipulace na Vodním díle Slezská Harta byla ukončena

Dne 26. února 2018 bylo na Vodním díle Slezská Harta dosaženo kóty maximální zimní zásobní hladiny (tj. 496,00 m n. m.) dle platného Manipulačního řádu této nádrže, čímž byla ukončena povolená mimořádná manipulace na tomto vodním díle.

.