Mimořádná manipulace na Vodním díle Slezská Harta byla ukončena

Aktualita -

Mimořádná manipulace na Vodním díle Slezská Harta byla ukončena

07.03.2018

Dne 26. února 2018 bylo na Vodním díle Slezská Harta dosaženo kóty maximální zimní zásobní hladiny (tj. 496,00 m n. m.) dle platného Manipulačního řádu této nádrže, čímž byla ukončena povolená mimořádná manipulace na tomto vodním díle.

.