Výstavba vodního díla Nové Heřminovy má většinovou podporu municipalit

Aktualita

10.02.2021
Výstavba vodního díla Nové Heřminovy má většinovou podporu municipalit

Informační a vzdělávací portál o vodě www.vodarenstvi.cz v souvislosti se zahájením územního řízení na výstavbu vodního díla Nové Heřminovy na horní Opavě na Bruntálsku oslovil zástupce měst a obcí v regionu, jichž by se výstavba vodního díla dotkla, s dotazem na jejich postoje k danému záměru. Po dlouholetých jednáních zaznívají z municipalit vstřícné hlasy k současné variantě záměru.

Dotazy se týkaly především toho, co projekt znamená pro současnost a budoucnost daných lokalit, jak zástupci municipalit hodnotí komunikaci ze strany vodohospodářů či státu, případně to, jak jsou spokojeni s nabízenými kompenzacemi.
Dlouhodobě kritická je k záměru na výstavbu vodního díla obec Nové Heřminovy, kde se nepodařilo najít kompromisní řešení mezi představiteli municipality a vodohospodáři. Její zástupci na dotazy nereagovali.

Největší města regionu, která výstavba nádrže ovlivní, Opava a Krnov, jsou k záměru vstřícnější.
„Pro Opavu je Vodní dílo Nové Heřminovy podmínkou dalšího rozvoje rozsáhlé části města, ale taky podmiňuje zachování veřejných i soukromých investic v potenciálně zaplavované části Opavy. Ve skutečnosti tedy musíme ocenit desítky let trvající práci Povodí Odry, ministerstva zemědělství i kraje. Je to práce pro Opavu a pro další města a obce ležící minimálně na řece Opavě. Při říjnové povodni v roce 2020 nám Nové Heřminovy chyběly. Ale stáli jsme na hrázích, které v Opavě za posledních 20 let Povodí Odry vystavělo, a viděli jsme na vlastní oči jejich efekt, který po vybudování celého vodního díla, bude ještě výraznější,“ konstatoval náměstek primátora Statutárního města Opava Michal Jedlička. Podle jeho názoru pomohlo ve změně názoru řady dotčených majitelů pozemků a nemovitostí zvýšení výkupních cen na důstojnou úroveň, protože původním cenám se lidé bránili oprávněně. Podle Jedličky mohli zůstat v opozici v současnosti spekulanti a sobci, již vytěsnili z paměti neštěstí lidí, které povodně v oblasti v minulosti způsobily.

Město Krnov podle starosty Tomáše Hradila s Povodím Odry komunikuje a úzce spolupracuje o protipovodňových opatřeních na katastru svého území.
„Plánované vodní dílo je krok k protipovodňové ochraně města Krnova. I téměř čtvrtstoletí po ničivých povodních se každoročně stále obáváme, zda velká voda znovu neudeří. Loni jsme měli Opavu i Opavici na druhém povodňovém stupni a od velkých škod jsme byli jen krůček. Součástí komplexu protipovodňových opatření bude také zkapacitnění koryta řeky Opavy v intravilánu našeho města. Hodláme toho využít pro řadu přírodě i lidem blízkých opatření, mezi něž například patří vytvoření náplavek nebo vybudování cyklostezky podél řeky,“ dodává Hradil.

Starosta Brantic Vladimír Dofek pozitivně hodnotí další krok v přípravě plánované stavby. „Jsme hrozně rádi, že došlo k posunu v přípravě výstavby přehrady, protože v loňském roce, kdy v měsíci říjnu 2020 byly dlouhodobé deště, tak hrozilo vylití řeky Opavy. Všichni občané měli strach, že se bude opakovat rok 1997. V rámci protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy se jedná o rozsáhlý projekt, který nemůže fungovat bez nádrže. Na tom se shodli v rámci mnoha studií vodohospodářští odborníci,“ dodává Dofek.

Starostka Zátoru Salome Sýkorová upozorňuje na nervozitu lidí při vydatnějších deštích. Oceňuje, že v průběhu dlouholetých jednání bylo dosaženo řady kompromisů, jako je menší varianta nádrže a změna trasy silnice I/45, kdy byla s ohledem na představitele Nových Heřminov zvolena nákladnější varianta, kterou preferovali. „Informace o zahájeném územním řízení je dobrou zprávou pro všechny občany Zátoru. Je to 23 let od povodní a stále byla protipovodňová ochrana naší obce v nedohlednu.  Pozemky v Zátoru jsou vykoupené, několik demoličních rozhodnutí vydaných a zrealizovaných, jiná čekají na provedení v letošním roce. Budeme velice rádi, když se projekt posune dál. Při každém větším dešti jsou lidé nešťastní, protože si pamatují, co tady v roce 1997 s povodněmi zažili. Byla jsem u začátku celého projektu, absolvovala jsem mnohá jednání, kdy se zkoumaly varianty a dělalo mnoho kompromisů v zájmu protipovodňové ochrany nejen našich obyvatel, ale i občanů Brantic, Krnova, Holasovic i části Opavy,“ konstatovala Sýkorová. 

Vodní dílo Nové Heřminovy má patřit do souboru protipovodňových opatření na horní Opavě. O výstavbě rozhodla Vláda ČR svým usnesením v roce 2008. Optimistické předpoklady vodohospodářů hovoří o tom, že dílo by mělo být dokončeno do roku 2030.

Vodarenstvi.cz

-          Nejvýznamnější vodárenský server v České republice;

-          Nezávislý zdroj informací a zpravodajství o oboru obsahující sekce pro laiky, odborníky, techniky i management;

-          Přináší každodenní zpravodajství z České republiky i ze zahraničí;

-          Portál s podporou vodárenských společností a dalších oborových organizací (SOVAK ČR a další) provozuje nezisková organizace zaměřující se na vzdělávání EduLudus (www.eduludus.cz);

-          Kontakt: redakce@vodarenstvi.cz