Aktualita

26.03.2020
Upozornění na prodloužení lhůt

S ohledem na pandemii COVID - 19 v ČR a opatřením přijatým Vládou ČR a opatřením přijatým vedením státního podniku s ohledem na zajištění bezpečnosti chodu a řízení podniku a jeho významných vodních děl, zejména přehrad a pohyblivých jezů a z důvodu, že Povodí Odry, státní podnik je subjektem kritické infrastruktury sdělujeme, že může docházet k výrazně delším lhůtám při vyřizování žádostí, stanovisek a sdělení, která podnik jako správce povodí a správce vodních toků připravuje.

Děkujeme za pochopení.

.