Ministr zemědělství řešil se zástupci Povodí Odry klíčové projekty

Aktualita

10.11.2023
Ministr zemědělství řešil se zástupci Povodí Odry klíčové projekty

V rámci pracovní návštěvy se ministr zemědělství Marek Výborný seznámil s nejvýznamnějšími projekty protipovodňových opatření na území povodí Odry. Současně se zajímal o funkci Vodohospodářské soustavy Povodí Odry v období sucha či povodní a o problémy, které vodohospodáři musí řešit.

Pracovní setkání ministra zemědělství proběhlo v pátek 10. listopadu 2023 na správě státního podniku Povodí Odry v Ostravě.

Detailně jsem se seznámil s aktuálními projekty, které má Povodí Odry rozpracované, zejména v oblasti protipovodňových opatření. Mám radost, že podnik aktivně komunikuje se všemi partnery, což mi dnes potvrdilo i vedení Moravskoslezského kraje. Probrali jsme také financování rozestavěných vodohospodářských staveb, díky navýšení rozpočtu, které jsme v tomto týdnu dojednali, dokážeme i v nejbližších letech financovat všechny stavby Povodí Odry,“ konstatoval ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Mezi nejvýznamnější projekty v povodí Odry patří modernizace vodního díla Morávka, jejíž stavební část byla ukončena, stejně tak modernizace Žermanického přivaděče. Další ukončenou stavbou je zvýšení protipovodňové ochrany Českého Těšína na řece Olši, Ropičance a Sadovém potoce. Probíhá realizace protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy včetně přípravy vodního díla Nové Heřminovy.

Naší prioritou je bezpečnost vodních děl, která procházejí postupně modernizacemi. Další důležitou oblastí, které se intenzivně věnujeme, jsou protipovodňová opatření. Velkým tématem je adaptace Vodohospodářské soustavy povodí Odry na postupnou klimatickou změnu. Mezi problémy, které řešíme společně s ministerstvem zemědělství je financování některých velkých staveb a klesající odběry povrchové vody, řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Vodohospodářská soustavy Povodí Odry zásobuje vodou z vodárenských nádrží 1 mil. obyvatel, tj. více než 90% z celkového počtu obyvatel v dílčím povodí Horní Odry, s vysokou zabezpečeností dodávky téměř 100%. Zde dochází k dlouhodobému pozvolnému poklesu požadavků na odběr vody, který je spojen jak s technologickým pokrokem, tak se změnou struktury průmyslu a útlumem některých provozů a mírným úbytkem obyvatel. Na základě analýz provedených ve spolupráci s doc. Dr. Ing. Pavlem Fošumpauerem z ČVUT Praha je možné konstatovat, že spolehlivost vodních zdrojů v povodí Odry je zajištěna i pro očekávaný vývoj klimatické změny v časových horizontech až do roku 2060 a soustava bude schopna dodávat požadované množství vody trvale. Případné požadavky na užitkovou vodu na Krnovsku a Opavsku bude možno pokrývat z připravovaného víceúčelového díla Nové Heřminovy na řece Opavě, která je součástí protipovodňových opatření v povodí horního toku řeky Opavy.

Povodí Odry, státní podnik pečuje o území velikosti 6 252 km2. Na tomto území vykonává funkci správce povodí, pečuje o 3 690 km vodních toků, z nichž 1 111 km je toků významných. Vodohospodářskou soustavu povodí Odry tvoří 8 údolních nádrží: kaskáda údolních nádrží Slezská Harta a Kružberk na řece Moravici, vodárenské nádrže Šance a Morávka na řekách Ostravice a Morávka, nádrže pro zásobení průmyslu Baška na Baštici, Olešná na Olešné, Žermanice na Lučině a Těrlicko na Stonávce v povodí Olše. Tyto nádrže hospodaří a spolupracují jejich přirozeným propojením prostřednictvím vodních toků, jezů, náhonů a převodů vody. Celkový objem akumulované vody, se kterým státní podnik Povodí Odry hospodaří a který má Moravskoslezský kraj k dispozici, činí kolem 380 mil. m3.