Vodní dílo Šance dodává pitnou vodu už 50 let

Aktualita

02.04.2019
Vodní dílo Šance dodává pitnou vodu už 50 let

Údolní nádrž Šance na řece Ostravici slouží už 50 let pro zásobování ostravské aglomerace pitnou vodou. 1. 4. 1969 byl zahájen odběr do úpravny vody ve Frýdlantu Nové Vsi přímo z nádrže. Nyní společně s vodárenskými nádržemi Kružberk a Slezská Harta na řece Moravici a Morávka na řece Morávce zásobuje převážnou část regionu pitnou vodou. Současně slouží k povodňové ochraně měst podél řeky Ostravice na délce 45km od profilu nádrže až po Ostravu. Kvalita vody, akumulovaná v nádrži zde v horském prostředí Moravskoslezských Beskyd, je velmi dobré kvality.

„Toto významné vodní dílo je součástí Vodohospodářské soustavy povodí Odry. Vodní díla mezi sebou spolupracují a plní funkce zásobení pitnou i provozní vodou, zabezpečují zůstatkové průtoky v tocích v době sucha a povodňovou ochranu. Dále pak ovlivňují jakost vody v tocích pod nimi a v neposlední řadě vyrábějí elektrickou energii. Některé nádrže slouží i k rekreaci“, řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč.  

V období 2015 až 2018 byla na vodním díle Šance úspěšně provedena rozsáhlá rekonstrukce, po které je možné profilem přehrady převést i extrémní povodeň s dobou opakování 10 000 let. Stavební činnost představovala široký okruh prací, zaměřených na zvýšení kapacity objektů pro převádění povodní, na zvýšení koruny a stability hráze a těsnění jejího podloží, na monitoring veličin nutných pro provoz i vyhodnocení stavu vodního díla. Významnou částí byly masivní zemní práce na sesuvu Řečica vedoucí ke zvýšení jeho stability.

 „Pracovat jako hrázný na vodním díle je mnohdy celoživotní poslání, o tom svědčí fakt, že za celou dobu provozu se na díle vystřídali jen čtyři vedoucí hrázní“, konstatoval ředitel závodu Frýdek-Místek, Dalibor Kratochvíl.

Záměr na výstavbu přehrady Šance vznikl před více než 100 lety. První úvahy o výstavbě přehrady v Beskydech jsou spojeny s řešením problémů Ostravy se zásobováním pitnou vodou na přelomu 19. a 20. století. Přehrada tehdy měla zásobovat skupinový vodovod pro oblast od Místku po Bohumín.  Dalším impulsem byly katastrofální povodně v letech 1902 – 1903. Cílem vlastní výstavby vodního díla o téměř 60 let později byla skutečně potřeba pokrýt narůstající nároky na pitnou vodu na rozvíjejícím se Ostravsku. V letech 1964 až 1969 tak byla vybudována údolní nádrž v té době s nejvyšší sypanou hrází v republice. V současnosti VD Šance figuruje na třetím místě za novějšími přehradami Dalešice na řece Jihlavě a Slezská Harta na Moravici.

Jakost vody v nádrži vždy velmi úzce souvisí s jakostí vody, která ji napájí. Ta je zase závislá na činnostech, které probíhají v povodí nad nádrží. Tím, že v povodí Šanců nejsou žádná významná lidská sídla, ani průmyslové, tedy bodové zdroje znečištění, je kvalita vody beskydských přítoků velice vysoká. Monitoring kvality vody v nádrži probíhá každoročně v období měsíců dubna až září na předem stanovených místech.

 Význam vodního díla za povodní se ukázal v letech 1972, 1985 a především v roce 1996, 1997 a 2010, kdy dílo umožnilo výrazně snížit maximální průtok v Ostravici a zamezit tak zejména zatopení částí měst Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek-Místek a Ostrava.

Technické údaje o nádrži

Výška hráze nade dnem údolí: 63,5 m

Délka koruny hráze:                      342,25 m

Typ hráze:                                          kamenitá se šikmým hlinitým těsněním

Odběrné zařízení:                           mokrá odběrná věž, 5 etážových odběrů

Celkový objem nádrže:                                56,4 mil. m3

Zatopená plocha:                            306 ha

Plocha povodí:                                 146,61 km2

Název Šance je odvozen od bývalé železniční zastávky Šance na zrušené trati Ostravice-Bílá. Zastávka byla zase pojmenována po historickém opevnění, tak zvaných „šancích“, které se zde dříve nacházely.

Vedoucí hrázní na VD Šance:

Pavel Šipula (1969 – 1983), patří mezi pamětníky celé výstavby od roku 1964

Marie Tomečková (1984 – 2002)

Milan Katauer (2003 -2017)

Petr Konečný (2017 – dosud)