Aktualita

16.04.2020
Aktuální hydrologická situace v povodí Odry – duben 2020

Srážkový úhrn se za hydrologický rok 2020 pohybuje od nízkých 130 mm na Hlučínsku a 220 mm v Rychlebských horách až po vyšší úhrny od 400 do 430 mm v Jeseníkách a Beskydech. Průtoky ve vodních tocích mají v jarním období postupnou klesající tendenci a nyní se pohybují v rozmezí 180 až 355 denních vod, což činí kolem 15 až 40 % dlouhodobých měsíčních průtokových průměrů. Nejnižší průtoky se v současnosti vyskytují v Olomouckém kraji v podhůří Rychlebských hor a v Moravskoslezském kraji v povodí Olše a na menších vodních tocích Opavska a Hlučínska.

Tato anomální situace je důsledkem nízkých sněhových úhrnů letošní zimy. Situace na vodních dílech je nadále výborná a všechny významné nádrže ve správě státního podniku Povodí Odry mají vysoký stupeň naplnění (92 až 100 % zásobního objemu) a oproti stavu k předchozímu měsíci nedošlo k zásadní změně.

„Dodávka vody je pro cca 1 milion obyvatel našeho regionu, do vodních toků pod přehradami i pro průmysl na letní období zajištěna.  Odtoky z vodních děl jsou postupně snižovány dle vývoje aktuální situace, která je pečlivě průběžně monitorována a vyhodnocována s cílem maximálního využití vody akumulované v nádržích.“ řekl technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.  

S ohledem na silně podprůměrné sněhové úhrny letošní zimy lze očekávat problémy v dodávkách pitné vody v obcích, které nejsou na centrální systém zásobování vodou napojeny, zejména v podhůří Rychlebských hor, na Hlučínsku a Opavsku, ojediněle i v jiných okrajových lokalitách v povodí Odry.