Aktualita

22.05.2015
Na Kletné se opět třpytí voda

Na vodní nádrži Kletná v Suchdole nad Odrou skončila náročná rekonstrukce a voda opět zaplnila dříve oblíbené místo rybářů i rekreantů. Ti se už opět mohou těšit na opravenou a vyčištěnou nádrž, jejíž oprava se vyšplhala na částku třináct a půl milionu korun (bez DPH).

Nemalá investice státního podniku Povodí Odry, která je správcem toho vodního díla, se dotkla mimo jiné hráze, kde se podařilo opravit těsnící část, korunu hráze, zábradlí, osvětlení a další prvky dominanty nádrže. Stavbaři vybudovali také patní drén v patě vzdušného líce hráze, rekonstrukce zasáhla i bezpečnostní přeliv. Celkem se oprava skládala z pěti stavebních objektů.  

V současné době už není ale po bagrech a další těžké technice ani památky, ty již brzy vystřídají první návštěvníci. "Smlouva o výpůjčce nádrže rybářům je účinná od 1. června 2015," sdělil Čestmír Vlček, obchodní ředitel Povodí Odry. Ten také prozradil, že ještě letos hodlá Povodí Odry investovat do další nádrže na Novojičínsku. "V plánu je rekonstrukce, respektive úprava vodního hospodářství na vodní nádrži Starý Jičín. Přepokládaná výše nákladů na tuto rekonstrukci je jeden milion korun," dodal.  

Parametry VN Kletná

  • celkový prostor nádrže 70 458 m3
  • zásobní prostor 49 735 m3
  • výška hráze max. 11 m
  • šířka hráze v koruně 5 m
  • zvýšila se kapacita bezpečnostního přelivu a změnila se transformace, tj. do obce Suchdol nad Odrou jde max. 1,5 m3/s a zbytek jde bezpečnostním přelivem mimo zastavěné území

(vyšlo v Region Týdeníku okresu Nový Jičín)