Ministerstvo zemědělství vyhlásilo soutěž u příležitosti Světového dne vody

Aktualita

04.03.2024
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo soutěž u příležitosti Světového dne vody

Soutěž s názvem „VYUŽITÍ VODY PRO MÍR“, je určena pro všechny žáky základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií a pro žáky škol se speciálně vzdělávacími potřebami.

Soutěž by měla přispět k uvědomění si významu a důležitosti sladké vody, její hodnoty a k zamyšlení se nad problémem nedostatku vody a jak je tedy důležité chránit tento nenahraditelný zdroj, který je zásadní pro život celé planety.
Cílem je, aby děti pochopily, že voda je obnovitelný, a přitom omezený přírodní zdroj, se kterým je důležité šetrně hospodařit.

Věříme, že Vás problematika VODY zaujme, vaše škola se připojí a jednotliví žáci budou moci soutěžit o hodnotné ceny.  Informace jsou k dispozici na webu Ministerstva zemědělství:

Soutěž ke Světovému dni vody "VYUŽITÍ VODY PRO MÍR" | eAGRI

.