Aktualita

21.05.2019
Prognóza průtoků pro povodí Odry - 2

Tato prognóza navazuje na prognózu vydanou dnes 21. 5. 2019 ve 13:30. Podle prognózy srážek ČHMÚ z matematického modelu ALADIN ze dne 21. 5. 2019 z 18. hodiny s využitím střednědobé prognózy srážek na dalších 7 dnů byla vytvořena prognóza průtoků v povodí Odry srážkoodtokovým modelem HYDROG.

Denní srážkové úhrny na středu 22. 5. 2019 jsou předpovídány pro Moravskoslezské Beskydy do cca 35 mm, pro území Hrubého a Nízkého Jeseníku do cca 70 mm, na čtvrtek jsou úhrny pro Beskydy i Jeseníky do 90 mm. Prognóza odtoku je oproti prognóze ze 13:30 vyšší pro povodí Bělé, mírně vyšší pro povodí Opavy a mírně nížší pro ostatní povodí. Vzestupy hladin vodních toků prognózujeme následovně:

 

dílčím povodí horní Odry může při prognózovaném vývoji srážek dojít k dostoupení 1. SPA na Odře v Odrách a ve Svinově (při kulminaci okolo 150-200 m3/s, tj. přibližně jedno až dvouletý průtok), 1. SPA a na Lubině v Petřvaldě.

 

dílčím povodí Opavy se předpokládá překročení 1. SPA na Opavě v Karlovicích, v Krnově, v Opavě a 2. SPA v profilu Děhylov, 1. SPA na Opavici v Krnově a na Černém potoce v Mezině. Situaci je třeba monitorovat v lokalitách Úvalno, Skrochovice, Držkovice, Vávrovice a Kravaře.

 V dílčím povodí Ostravice se předpokládá při vzestupech hladin dosažení 1. SPA na řece Morávka ve Vyšních Lhotách (při kulminaci 40 – 50 m3/s), na řece Ostravici ve Frýdku-Místku (při kulminaci kolem 160 m3/s dne tj. jedno až dvouletý průtok), na řece Ostravici v Ostravě (při kulminaci 200 m3/s dne 23. 5.,tj. cca jednoletý průtok).

 Na Odře v Bohumíně se předpokládá překročení 1. SPA při kulminaci 400 – 500 m3/s dne 23. 5., tj. přibližně dvouletý průtok.

 V dílčím povodí Olše může dojít k přímému ohrožení zástavby dne 23. 5. v blízkosti Petrůvky v Petrovicích u Karviné a v Závadě. Předpokládá se dosažení 2. SPA na řece Olši ve Věřňovicích a v Dětmarovicích dne 23. 5. (při kulminaci v obou profilech na úrovni dvou až pětileté vody). Dosažení 1. SPA se předpokládá na řece Petrůvce v Zebrzydowicích a na Olši v Českém Těšíně při kulminaci na úrovni dvouleté vody dne 23. 5.

 V dílčím povodí okrajových přítoků Odry je prognózován 3. SPA na řece Bělé v Jeseníku a v Mikulovicích z 22. na 23. 5. (cca Q5) a 2. SPA na Staříči v Lipové-lázních. Obdobnou situaci lze předpokládat i na Osoblaze.

 Potvrzujeme, že vzhledem k vyššímu nasycení povodí předchozími srážkami a možnosti výskytu místy vydatnějších srážek z bouřkové činnosti může dojít k rozvodnění menších toků (např. v oblasti Jablunkovska, Těšínska a Karvinska, např. Petrůvka, Sadový p., Hrabinka, Ropičanka s Rakovcem a další, popř. na návětrných svazích Jeseníků v povodí Bělé nebo Osoblahy) a ojediněle k  ohrožení jednotlivých usedlostí ležících v nejnižších polohách údolních niv a na drobných vodních tocích.

 Hladiny údolních nádrží v povodí Odry se nyní nacházejí v zásobních prostorech, pouze na nádrži Žermanice je hladina vyšší z důvodu povolené mimořádné manipulace, avšak dochází k jejímu snižování na úroveň maximální zásobní hladiny. Další manipulace budou případně prováděny v závislosti na skutečně spadlých srážkách, přítocích do nádrží a další prognóze.

 

  Kóta hladiny současná
[m n. m.]
Zásobní prostor
[m n. m.]
Odtok současný
[m3/s]
VD Slezská Harta 494,97 495,50 6,1
VD Kružberk 428,29 428,50 1,6
VD Šance 501,45 501,60 7,5
VD Morávka 506,29 506,80 5,1
VD Žermanice 291,45 291,10 9,5
VD Olešná 302,65 302,80 2,4
VD Těrlicko 275,50 275,60 5,4

 

 Prognóza průtoků je bez právní záruky a bude upřesněna na základě aktuální předpovědi srážek od ČHMÚ.

 V Ostravě, dne 21. 5. 2019, 21:30 hodin