Vodohospodáři Povodí Odry se významně podílejí na vzniku nových cyklostezek a jejich údržbě

Aktualita

29.06.2021
Vodohospodáři Povodí Odry se významně podílejí na vzniku nových cyklostezek a jejich údržbě

Přirozeně, z morfologie terénu, se nabízí stezky pro cyklisty situovat podél vodních toků a zátop vodních děl, kde je minimální převýšení. Většina stezek je pak vedena po pozemcích a vodních dílech, převážně pak po ochranných říčních hrázích Povodí Odry, které významným způsobem přispívá k jejich realizaci a současně provádí údržbu.

Údržba doprovodné zeleně kolem vodních děl a toků je náročná a představuje jednu z hlavních údržbových činností vodohospodářů během jarního a letního období v rámci celého území povodí Odry. Na kosení trávy na hrázích a na nich vedených cyklostezek podél vodních toků vodohospodáři vynakládají ročně přes 10 mil. Kč.

Jako příklad uveďme cyklostezku z Ostravy do Beskyd podél řeky Ostravice a Morávky, stezky kolem Odry přes Ostravu do Bohumína, stezka z Ostravy kolem řeky Opavy až do Jeseníků, cyklotrasu podél dolní Olše nebo cyklostezku podél vodní nádrže Olešná u Frýdku – Místku. A připravují se další významné stezky s rozhodujícím přispěním státního podniku Povodí Odry, jako jsou stezky kolem zátopy Žermanické nádrže a nádrže Slezská Harta nebo i připravované nádrže Nové Heřminovy.

„Občané a návštěvníci Moravskoslezského kraje v hojné míře využívají hustou síť cyklostezek
a cyklotras, které byly v posledních 20 letech zhotoveny. Přátelský přístup státního podniku Povodí Odry znamená pro všechny jeho zaměstnance řadu komplikací jak bezpečnostních a provozních, tak během provádění údržby a oprav těchto vodních děl primárně určených k ochraně proti povodním a k zásobení vodou výrobních podniků našeho kraje. Proto si dovolujeme všechny uživatele stezek pro cyklisty požádat o respekt a pochopení při námi prováděných opravách vodních děl, kosení říčních hrází a ploch kolem vodních nádrží a vzájemnou ohleduplnost pro jejich bezpečné využívání,“
řekl technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček a dodal: „Snažíme se o vstřícnost a umožňujeme obcím a městům umístit stezky pro cyklisty na námi spravovaných vodních dílech a pozemcích, které široká veřejnost následně využívá.“