Aktualita

16.08.2015
Zrušení sjezdů na Moravici

Zrušení sjezdů na řece Moravici z důvodu sucha

Z důvodu suchého období jsou všechny sjezdy na řece Moravici do odvolání zrušeny.

VH dispečnik Povodí Odry