Připravujeme změnu záplavového území v prostoru Hlučínského jezera

Aktualita

17.07.2023
Připravujeme změnu záplavového území v prostoru Hlučínského jezera

Rekonstrukce protipovodňových opatření v prostoru Hlučínského jezera, které byly součástí I.etapy revitalizace byla ukončena. V současné době vodohospodáři připravují k podání příslušnému vodoprávnímu úřadu aktualizaci záplavového území řeky Opavy v prostoru Hlučínského jezera, která reaguje na nyní dokončené protipovodňové opatření a umožní další rozvoj tohoto území.

Součástí I. etapy revitalizace Hlučínského jezera byly kromě jiného vodohospodářské stavby, které hlavně v průběhu povodně roku 1997 utrpěly velké škody. Jedná se o zvýšení a zesílení ochranných hrází kolem řeky Opavy včetně vybudování funkčního objektu, rekonstrukce bezpečnostního přelivu, opravy nápustného a výpustného objektu jezera včetně opevnění břehů. V rámci stavby byly odstraněny další odtokové závady, byl vybudován nový most přes řeku Opavu a dvě lávky pro pěší s dostatečným převýšením nad návrhovým průtokem v toku. Celkové náklady vodohospodářských staveb na řece Opavě přesáhly 100 mil. Kč.

„Mohu konstatovat, že byl splněn jeden z hlavních účelů stavby, a to zajištění protipovodňové ochrany. Máme připraveny podklady k předání na příslušný vodoprávní úřad k následnému vyčlenění této lokality z aktivní zóny záplavového území, aby byl umožněn další rozvoj tohoto rekreačního území. konstatoval vedoucí provozního odboru státního podniku Povodí Odry Tomáš Skokan.

Investorem celého projektu bylo Ministerstvo financí ČR, koordinátorem a stavebníkem celé stavby bylo město Hlučín v úzké spolupráci s okolními obcemi a státní podnikem Povodí Odry.