Kontrola funkčnosti mobilního čerpadla Sigma

Aktualita

17.06.2021
Kontrola funkčnosti mobilního čerpadla Sigma

V minulých dnech proběhla v areálu Štěrkovny Hlučín "čerpací akce", která spočívala v přečerpání vody z tzv. oka do dešťové kanalizace v areálu. Mobilní čerpadlo Sigma, které státní podnik Povodí Odry zapůjčil Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, bylo použito v rámci pravidelné kontroly funkčnosti celého systému čerpání. Toto čerpadlo je nasazováno na Antošovické hrázi při povodňových průtocích a zajišťuje plynulý odchod vod z intravilánu obce. 

Při akci bylo přečerpáno cca 15 000m3 vody, maximum kapacitního čerpadla se pohybuje od 600 do 800 litrů za vteřinu.