Stavební práce na nejvyšší sypané hrázi suché nádrže v Moravskoslezském kraji začínají

Aktualita

24.04.2017
Stavební práce na nejvyšší sypané hrázi suché nádrže v Moravskoslezském kraji začínají

Výstavba nejvyšší sypané hráze suché nádrže Jelení, která je součástí protipovodňových opatření realizovaných na horní Opavě a zajistí ochranu proti povodním v obci Karlovice a přispívá k ochraně Široké Nivy a Nových Heřminov se dostala do další fáze. Finanční náklady na až 16 m vysokou hráz, která bude zaplacena z dotace MZe „Prevence před povodněmi III, se předpokládají ve výši 150 mil. Kč. Stavební práce by měly být ukončeny na podzim roku 2018.

Retenční prostor nádrže taktéž omezí odnos splavenin a účinně utlumí lokální přívalové srážky. Pro regionální srážky je navržen tak, aby byla zajištěna transformace teoretické stoleté povodňové vlny (Q100 = 33,5 m3/s) na neškodný odtok Q1 = 4,41 m3/s. Maximální objem suché nádrže na toku Kobylí potok přibližně 460 m nad soutokem s Adamovským potokem je navržen na 865 000 m3 s maximální hladinou na kótě 523,70 m n. m..