Zahájená oprava opěrné zdi v toku Bílovka v Bílovci omezí provoz na silnici č. II/463

Aktualita

04.08.2021
Zahájená oprava opěrné zdi v toku Bílovka v Bílovci omezí provoz na silnici č. II/463

Vodohospodáři Povodí Odry zahájili opravu pravobřežní opěrné zdi v obci Bílovec v km 11,260 – 11,500, která byla v nevyhovujícím stavu. Stavba bude realizována v intravilánu města v korytě a blízkosti koryta vodního toku Bílovka v celkové délce cca 240m.

Stávající opěrnou zeď nahradí nová, jejíž kotvení bude zasahovat i do spodních vrstev přilehlé silnice č. II/463. Provedením stavby dojde ke stabilizaci koryta Bílovky a ke statickému zajištění souběžné silnice. V průběhu opravy bude na této silnici druhé třídy zajištěn provoz obousměrně v jednom pruhu. Oprava bude prováděna v několika etapách s předpokladem ukončení v prosinci 2022 a celkovými náklady ve výši cca 53 mil. Kč. Zhotovitelem je dle výběrového řízení firma Lesostavby – Frýdek Místek a.s..