Obec Nové Heřminovy žádá vodohospodáře, aby začali připravovat protipovodňovou ochranu jejich obce. Svým postojem však neumožňuje vybudovat protipovodňovou ochranu ostatním

Aktualita

09.10.2017
Obec Nové Heřminovy žádá vodohospodáře, aby začali připravovat protipovodňovou ochranu jejich obce. Svým postojem však neumožňuje vybudovat protipovodňovou ochranu ostatním

Přehradu na horním toku řeky Opavy dle odborníků nelze postavit na jiném místě, než v lokalitě Nových Heřminov. Přesto ji obec Nové Heřminovy odmítá a prosazuje nevhodný, zastaralý a nesolidární návrh ochrany před povodní založený na tom, ať se každý stará, jak umí. Obec Nové Heřminovy nyní dokonce požaduje, aby Povodí Odry začalo připravovat povodňovou ochranu jen pro jejich obec.

V současnosti je obec Nové Heřminovy standardně chráněna na 20-ti letou povodeň.  V rámci nabízených kompenzačních opatření spojených s výstavbou přehrady je obci nabízena ochrana na 1000-letou vodu na levém břehu a 100-letou vodu na břehu pravém. Jde o mnohem vyšší hodnoty, než by vyplynuly pro takto malou obec z příslušných norem. Návrh této ochrany je součástí solidárního principu - jestliže obec poskytne území pro přehradu, bude chráněna také na stejnou úroveň. Obec si však z tohoto řešení vybrala jen ochranu pro sebe a dožaduje se její realizace, jak vyplývá z dopisu, který adresovali zastupitelé Nových Heřminov ministru zemědělství.

„Obec Nové Heřminovy zpochybňuje nezbytnost výstavby nádrže a místo toho navrhuje prosadit variantu s tzv. individuální ochranou obcí. Zjednodušeně řečeno, každý ať si pomůže sám. K čemu by to vedlo? Pokud by se každá obec chránila svou vlastní hrází, voda by se při povodni již tolik nerozlévala a o to rychleji a s větším průtokem by směřovala níže k další obci. Pokud je těch obcí několik, jako na horní Opavě v úseku od Nových Heřminov až do Krnova, znamená to významný negativní vliv na povodňovou vlnu,“ konstatoval technický ředitel státního podniku Povodí Odry Petr Březina a dodal: „Například v tomto úseku jsme porovnáním objemu případných vyloučených rozlivů s objemem vlny, která by se rozlévala, došli k poměru více než 25 %. Místo, abychom povodeň zpomalovali a snižovali její vrchol, tak bychom opatřením dle obce Nové Heřminovy dělali pravý opak. Odborníci, kteří záležitost posuzovali v letech 2007 a 2008 toto znali a z toho důvodu toto řešení zamítli, jako koncepčně nevhodné a zastaralé.“

Zástupci obce Nové Heřminovy prosazují řešení, které nelze provést z dalšího významného důvodu. Zrychlením a zvýšením kulminace povodně bychom negativně ovlivnili hraniční úsek řeky Opavy pod Krnovem a ohrozili sousední Polsko. Toto řešení by bylo v rozporu s tzv. povodňovou směrnicí Evropské Unie.

„Řešení, které navrhují Nové Heřminovy, by se dalo přirovnat k radě, abychom všichni ve fiktivní vesnici vytápěli jakýmikoliv levnými kotli na uhlí, ať to čadí, jak to čadí, ale hlavně sousedům či přespolním. Schválené řešení s nádrží naopak situaci řeší podobně jako pro vesnici společný kvalitní kotel na plyn, který je ale umístěn v jednom domku. Protože tomu domku (Novým Heřminovům) zabere jeden pokoj, složíme se na to, aby si mohli přistavit ne jeden, ale dva pokoje nové“ přiblížil technický ředitel Petr Březina.