Vodohospodáři souhlasí s uspořádáním červencového sjezdu Moravice

Aktualita

26.06.2019
Vodohospodáři souhlasí s uspořádáním červencového sjezdu Moravice

Vzhledem k aktuálnímu stavu naplněnosti zásobního prostoru nádrží Kružberk a Slezská Harta souhlasíme s uspořádáním červencového sjezdu Moravice a to ve dnech 6. a 7. července 2019.

Upozorňujeme, že v sobotu 6. 7. 2019 bude z důvodu propláchnutí přívodní štoly na Úpravnu vody v Podhradí a pro zajištění dodávané vhodné kvality surové vody průtok 7,5m3/s vypouštěn od 6:00 do 14:00 a následně pak v neděli 7. 7. 2019 od 8:00 do 12:00. Pro konání organizovaného vodáckého sjezdu bude z VD Kružberk odtok navýšen na cca 2,0 m3/s.

Pro registrované účastníky dávají vodohospodáři povolení ke vstupu na pozemky, které slouží jako nástupní a výstupní místa. Organizátoři byli požádání, vzhledem ke zvýšeným průtokům, o zajištění odpovídající bezpečnosti na jezech této řeky v úseku pořádaného organizovaného sjezdu.

Dále vodohospodáři upozorňují, že v případě závažných provozních či povodňových situací budou manipulovat na nádrži Kružberk dle příslušných ustanovení platného manipulačního řádu a vyhrazují si právo v těchto případech souhlas s uspořádáním sjezdu zrušit.