Aktualita

11.08.2016
Sjezd Moravice 20. - 21. 8. 2016

Povodí Odry nebude vypouštět vodu z nádrže Kružberk (prostřednictvím provozu hydrocentrály na Podhradí) nutnou pro uskutečnění plánovaného vodáckého sjezdu ve dnech 20. až 21.8.2016.

S ohledem na probíhající rekonstrukci návodního líce hráze a zajišťování co nejlepší kvality vody pro úpravnu vody v Podhradí, nebude Povodí Odry vypouštět vodu z nádrže Kružberk (prostřednictvím provozu hydrocentrály na Podhradí) nutnou pro uskutečnění plánovaného vodáckého sjezdu ve dnech 20. až 21.8.2016.