Aktuální hydrologická situace v ranních hodinách

Aktualita

04.06.2024
Aktuální hydrologická situace v ranních hodinách

Za posledních 24 hodin spadly v oblasti úzkého pásu návětrných svahů Beskyd srážkové úhrny od 90 do 150 mm, přičemž tyto srážky vypadly hlavně během večera a noci. Dle předpovědi by srážky měly během dnešního dopoledne ustávat. Na ostatní části povodí byly srážky cca 50 mm. Z důvodu uvedených srážek došlo na vodních tocích k dosažení II. SPA na řece Olši v Českém Těšíně Balinách a na dalších 10 profilech máme I. SPA. 

Srážky zasáhly úzký pás návětrných svahů Beskyd a byly velmi intenzivní. V profilech nad vodními díly (přehradami) jsou odtoky transformovány a plní se uvolněné zásobní, případně retenční prostory. Nádrže zajišťují bezpečný provoz.

Vzhledem k prognóze ustávání srážek v dnešních dopoledních hodinách, předpokládáme zklidnění situace.