Aktuální hydrologická situace v povodí Odry – červen 2020

Aktualita

09.06.2020
Aktuální hydrologická situace v povodí Odry – červen 2020

Zima 2019/2020 byla extrémně chudá na sněhové zásoby a v kombinaci s hlubokým nedostatkem srážek v měsíci dubnu to znamenalo prudký nástup krajinného sucha a počínající hydrologické sucho. Bilančně se situace významně změnila během května, kdy v Jeseníkách vypadlo od 50 do 90 mm a v Beskydech pak 150 – 260 mm za měsíc. Květnové srážky znamenaly aktuálně uklidnění a zlepšení hydrologické situace, zejména v Beskydech. Situace na vodních dílech je výborná. Všechny významné nádrže ve správě státního podniku Povodí Odry jsou prakticky naplněny. Velkou výhodou našeho kraje jsou bohaté zásoby povrchových vod v údolních nádržích, které spolupracují v rámci Vodohospodářské soustavy povodí Odry s podporou Ostravského oblastního vodovodu.

„Severozápadní část povodí Odry, kterou reprezentují Rychlebské hory a hlavně Hrubý s Nízkým Jeseníkem měla na konci května průměrné průtoky a hydrologická situace ve vodních tocích byla dobrá. Jihovýchodní část povodí, pod kterou si můžeme představit Moravskoslezské a Slezské Beskydy pak měla na konci května průtoky v tocích nadprůměrné a hydrologická situace se zde velmi zlepšila. Průměrná je hydrologická situace na hlavním toku - Odře, pramenící v Oderských vrších, která je přirozeným předělem mezi oběma částmi povodí Odry,“ komentoval Břetislav Tureček, technický ředitel státního podniku Povodí Odry.

První červnový týden proběhly další významné srážky, které měly lokálně charakter přívalu a vyvrcholily o tomto víkendu. Byly zaznamenány úhrny, které dosáhly 80 až 110 mm (horní povodí Moravice s Podolským potokem na Rýmařovsku, horní povodí Bělé na Jesenicku a hřeben Rychlebských hor na Javornicku). Odezvou na tyto přívalové srážky byly průtoky, které na měřených tocích dosáhly převážně 1 až 2-letých průtoků a nyní se pohybují mezi 30 až 90-ti denními průtoky. Místy docházelo ke škodám odvozeným od svahových vod a drobných potůčků, příkopů a rigolů, které se již vybřežovaly a ohrožovaly jednotlivé nemovitosti. Nižší úhrny byly zaznamenány v Beskydech, a to od 30 do 50 mm. S ohledem na vysoké nasycení podloží z měsíce května to však znamená dlouhodobě zvýšené průtoky pohybující se kolem 90-ti denní vody.

Významnější pro zlepšení hydrologické situace jsou však regionální deště s nižší intenzitou, jaké se vyskytly v květnu v Beskydech, než proběhlé víkendové deště v Jeseníkách a Rychlebských horách, kdy se pouze část vody z nich stačí zasáknout pod zemský povrch.

 „Mohu optimisticky sdělit občanům našeho regionu i podnikatelským subjektům, že máme dostatek vody, její dodávka není ohrožena a situace v segmentu vodního hospodářství je trvale stabilní.

Jedinou dlouhodobě bilančně napjatější oblastí je údolní niva Opavy mezi městy Krnovem a Opavou ležící v tzv. srážkovém stínu Jeseníků, ale i tato oblast je v řešení, kterým je výstavba víceúčelové údolní nádrže Nové Heřminovy se soustavou dalších opatření se souhrnným názvem Opatření na horní Opavě, které schválila Vláda České republiky a které státní podnik Povodí Odry dlouhodobě naplňuje,“ uzavřel Břetislav Tureček.