Při opravě nátrže na řece Ostravici jsme našli přírodě blízké řešení

Aktualita

09.06.2023
Při opravě nátrže na řece Ostravici jsme našli přírodě blízké řešení

Můžeme jednoznačně konstatovat, že jsou zde vytvořené podmínky pro vysokou biodiverzitu území a zároveň došlo k zabezpečení nátrže. Díky tomu se již nyní vykytuje, u pravého břehu řeky Ostravice na pomezí Hrabové a Vratimova několik druhů ptáků jako je kulík říční, pisík obecný, vodouš kropenatý, kachna divoká, morčák velký, konipas bílý i horský a další.

Proud řeky vytvořil rozsáhlou nátrž, která se postupně zvětšovala. Prvotním záměrem bylo nátrž zasypat a břeh uvést do původního stavu. Nakonec Povodí Odry, státní podnik, závod Frýdek-Místek, dokončil v jarních měsících letošního roku opravu poškozeného pravého břehu a koryta řeky Ostravice, a současně se našlo přírodě blízké řešení, kdy byla nátrž zachována, včetně zamezení jejího dalšího zvětšování se všechny benefity pro přírodu.

Nátrž byla od hlavního proudu vody v korytě oddělená mohutným valem říčního materiálu simulující pravý břeh. Návoz je v řečišti opevněn kamenným záhozem a osázen 2 řadami kůlu z listnáčů. Vlastní těleso hráze je oseté travní směsi. Zasazené kůly jsou viditelně vitální a raší. Travní směs vzchází.

Prostor nátrže zůstal uzavřen v původním stavu bez zásahu techniky. V současné době se na dně zdržuje souvislá hladina vody. Břehy nátrže jsou ve stavu umožňující hnízdění ledňáčka a je viditelná funkční velká nora pravděpodobně vydry říční. Uprostřed řečiště zůstalo drobné štěrkoviště a ve dně jsou uložené jednotlivé balvany. Koryto není uniformní a poskytuje pestrost biotopů různým živočichům i vegetaci. Nejvýznamnější je ponechání prostoru a stěny nátrže v původním stavu.