Úklid Slezské Harty

Aktualita

09.04.2024
Úklid Slezské Harty

Český rybářský svaz Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko spolu se státním podnikem Povodí Odry pořádá každoročně jarní úklid břehů největší a zároveň nejmladší přehrady v našem kraji - Slezské Harty. Díky firmě SMOLO, která sponzorsky poskytla pytle na odpad, velkoobjemové kontejnery a i likvidaci odpadu, se v sobotu 6. 4. 2024 parta 46-ti dobrovolníku mohla pustit do díla. Sraz hlavní skupiny byl v 9 hod. na parkovišti u tělesa hráze. Vzácným účastníkem akce byl nový hejtman MSK Ing. Josef Bělica, který je rybářem a Harta je jeho srdcovou záležitostí. V létě zde chodí tábořit s rodinou. Osobně se zapojil a velice se podivil nad tím, co vše jsou lidé schopní v přírodě zanechat. Pneumatiky, sutiny stavebního materiálu, našla se i kapotáž starého motocyklu, PET obaly, sklo a moře polystyrénu... Překvapením bylo působení bobra. Důkazem byly specificky ohlodané stromy.

Sesbíraný odpad putoval po cestách i vodní hladině. Lodního svozu se ujal i jednatel ČRS Ing. Rosťa Trybuček. Za Povodí Odry státní podnik akci koordinoval vedoucí hrázný ze Slezské Harty Petr Poledna. Určil kritická místa, umožnil vjezdy a svážel plné pytle. Počasí neuvěřitelně přálo, dílo se dařilo a tak se nakonec naplnily tři kontejnery. Pan hejtman se pokusí zapojit do dalších ročníků žáky základních škol a tak vychovávat mladou generaci k podpoře ekologie a respektování životního prostředí.

Děkujeme všem dobrovolníkům, i firmám Smolo a.s. a Povodí Odry, státní podnik

ČRS Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, Ostrava

odbor čistoty vod a životního prostředí

Bc. Libor Kocinec