Aktuální hydrologická situace

Aktualita

14.05.2021
Aktuální hydrologická situace

Po vydatných deštích, které v oblasti povodí Horní Odry za posledních 24 hodin místy dosahovaly 30 až 50 mm, a ojediněle až 70 mm srážek, došlo k vzestupům hladin zejména drobných vodních toků. Drobný déšť se v současnosti vyskytuje zejména v beskydské části území a ve vlastním povodí Odry, kde od 7 hodiny vypadlo většinou okolo 1 mm srážek. Vydatnější srážky jsou zaznamenány na Jablunkovsku a v pramenné oblasti Bílé Ostravice, kde napršelo místy do 5 mm srážek. Průtoky ve vodních tocích se pohybují nejčastěji v rozmezí 30 až 90denních vod a mají většinou klesající tendenci. Průtokové vlny na dolních úsecích řek Odry, Opavy a Ostravice se blíží kulminacím. Je dosažen 1. SPA na Opavě v Děhylově a na Ropičance v Řece. Závěrovým profilem řeky Odry v Bohumíně protéká 153 m3.s-1 vody, což je více než 30denní průtok.

Dle předpovědí počasí, vydané pobočkou ČHMÚ v Ostravě, se bude dnes na většině území vyskytovat déšť anebo přeháňky a srážky by měly ustávat až ve večerních hodinách. Prognóza srážek přitom dle předpovědního modelu Aladin činí cca 10 mm.

Většina vodních toků je po kulminaci průtokových vln. Řeka Odra v Bohumíně nyní kulminuje. Během dne by se situace měla postupně dále zlepšovat.

Na vodních dílech plníme, případně již prázdníme retenční prostory a transformujeme povodňové přítoky dle platných manipulačních řádů.