Aktuální hydrologická situace - leden 2024

Aktualita

03.01.2024
Aktuální hydrologická situace - leden 2024

Od nového roku vypadly na území povodí Odry srážky v úhrnu od 5 do 40mm. Nejvíce jich spadlo v Jeseníkách na Rýmařovsku, což je nad kaskádou nádrží Slezská Harta a Kružberk na řece Moravici a v Moravskoslezských Beskydech v prostoru nádrží Šance a Morávka, kde úhrn překročil 20mm. Průtoky v tocích jsou na celém území povodí Odry zvýšené. Obecně občanům žijících v povodí Odry nehrozí povodňové nebezpečí, ale měli by se vyvarovat při těchto zvýšených vodních stavech volnočasovým aktivitám na řekách, které mohou být nebezpečné.

Srážky z pevného sněhového skupenství oteplováním i na horách přecházely v déšť. Zásoby vody ve sněhu jsou podle ČHMÚ k 1. 1. 2024 nízké. Do tohoto víkendu, kdy se má významně ochladit se předpokládá, že vypadnou na povodí Odry další srážky zejména na horách, a to v maximálním úhrnu 20-30 mm v Beskydech a 30-40 mm v Jeseníkách. Srážky budou do víkendu v dešťové podobě včetně vysokých horských poloh.

Vodohospodáři státního podniku Povodí Odry řídí vodní díla spolupracující v rámci vodohospodářské soustavy operativně tak, aby nedošlo k žádným škodám jak na majetku občanů, podnikatelů, obcí i státu, tak na vlastních vodních říčních dílech. Proto jsou v současnosti některé přehrady významněji předpouštěny tak, aby se průtoky v řekách následně při kulminačních přítocích do nádrží bezeškodně utlumily.

Během dnešního dne dochází ke zvýšení odtoku z kaskády vodních nádrží Slezská Harta a Kružberk na cca 20 m3/s a z vodní nádrže Šance na Ostravici na cca 25 m3/s. Pokračují zvýšené odtoky z vodních děl Morávka a Těrlicko, aby i na nich byl připraven retenční prostor k tlumení velkých vod.

Současné zimní průtoky jsou charakteristické velkými objemy vody oproti letním povodním, které mají převážně tzv. štíhlejší povodňové vlny, ale násobně vyšší kulminační maxima.

Díky vysokým srážkám v prosinci 2023, které pokračují i nyní, byly doplněny všechny zásobní prostory našich nádrží a jsou připraveny bezpečně dodávat vodu pro obyvatele i průmyslové podniky v roce 2024.

Nepředpokládá se, že by současné zvýšené zimní průtoky v povodí Odry přešly do povodňových stavů.