Informace o stavu a prognóza průtoků v povodí Odry 5. 8. 2021

Aktualita

05.08.2021
Informace o stavu a prognóza průtoků v povodí Odry 5. 8. 2021

Regionální nasycenost povodí Odry je po srážkách v předchozím období vysoká. Za posledních 24 hodin spadly na území v působnosti našeho podniku srážky v úhrnech od 4 do 55 mm, přičemž maximálních hodnot bylo dosaženo v Beskydech a v Poodří a Beskydské pahorkatině. Týdenní úhrn srážek se pohybuje v rozmezí od 10 do 90 mm, přičemž maximálních hodnot je dosahováno na pravostranných přítocích Odry a v Beskydech. Na základě meteorologické předpovědi ČHMÚ se v následujících 24 hodinách očekávají srážky v úhrnech až 100 mm, a to v povodí Ostravice a Morávky. V povodí Olše jsou očekávané úhrny srážek za 24 hodin 40 – 60 mm, v povodí Odry 10 – 50 mm, v povodí Opavy 15 – 50 mm a na Jesenicku od 25 do 50 mm.

V současné době odtéká Odrou v závěrném profilu Bohumín 73 m3/s. Ve vodních tocích v celém povodí jsou prozatím zaznamenávány průtoky nižší než 1letý průtok, pouze ve stanici Ludgeřovice na Ludgeřovickém potoku a na stanici Jeseník nad Odrou na Luze byla v době vydávání této zprávy překročena úroveň 1etého průtoku.

Při zpracovávání této prognózy průtoků na nejbližší období je uvažováno s pokračováním zvýšené srážkové činnosti podle výstrahy ČHMÚ.

dílčím povodí Odry se prognózují zvýšené průtoky s kulminací ze čtvrtku na pátek a dále během pátku s možným překročením 1. SPA na Lubině v Petřvaldě (55 m3/s, Q1) a na Odře ve Svinově (200 m3/s, Q2). S ohledem na komunikaci podzemních vod v údolní nivě řeky Odry může dojít k zátopě výstupem podzemní vody na zemský povrch v pravobřežním zahrázovém prostoru Ostravy – Nové Vsi.

 V  dílčím povodí Opavy se vzhledem k nižším prognózovaným srážkám nepředpokládá dosažení SPA. V Děhylově na řece Opavě se předpokládá vzestup průtoků s kulminací okolo 60 m3/s v pátek v odpoledních hodinách. Na Odře nad zaústěním Ostravice se očekává překročení 2leté vody, tj. 305 m3/s s kulminací v pátek v odpoledních hodinách. Upozorňujeme, že probíhá rekonstrukce silničního mostu přes řeku Odru na ulici Hlučínské a stavba musí postupovat dle platného povodňového plánu stavby.

 V dílčím povodí Ostravice a Olše se předpokládá překročení 1. SPA na Ostravici ve Frýdku-Místku (180 m3/s, Q2) a na Slezské Ostravě (300 m3/s, Q2), na Olši v Jablunkově (50 m3/s, cca Q2), na Stonávce v Hradišti (30 m3/s, Q2) a na Petrůvce v Petrovicích u Karviné (30 m3/s). Dosažení 2. SPA se předpokládá na Olši v Českém Těšíně (180 m3/s, cca Q2), na Olši v Dětmarovicích (260 m3/s, cca Q2) a na Olši ve Věřňovicích (350 m3/s, Q2 – Q5). K možnému vybřežení vod z koryta toku Petrůvka může dojít v lokalitách Dolní Marklovice a Závada.

Upozorňujeme, že může dojít k lokálnímu ohrožení pobřežníků od budovaného obchvatu Frýdku-Místku a stavba musí postupovat dle platného povodňového plánu stavby.

Upozorňujeme, že dále může dojít k ohrožení Karviné od stavby silničního obchvatu města přes řeku Olši, kde jsou v současnosti stavbou částečně odtěženy říční hráze a provádí se stavební činnost v prostoru průtočného profilu (na bermách). Stavba musí postupovat dle platného povodňového plánu stavby.

dílčím povodí okrajových přítoků Odry (vodní toky Bělá, Vidnávka, Osoblaha) se dosažení 1. SPA neočekává.

 V závěrném profilu Odra – Bohumín předpokládáme dosažení 2. SPA s kulminací průtoku 550 m3/s (Q2) v průběhu pátečního odpoledne. Z tohoto důvodu se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost lokalitám Bohumín - Pudlov a Ostrava - Antošovice. V současnosti se zpuštění stavidla na Antošovickém potoku, které má vazbu na použití velkokapacitního čerpadla HZS MSK nepředpokládá a predikovaný průtok by neměl znamenat zaplavení zástavby v zahrází v Antošovicích a neměl by znamenat ohrožení zástavby v Pudlově.

Hladiny v údolních nádržích v povodí Odry se nyní nacházejí v jejich zásobních prostorech.

V případě, že predikované srážky nebudou v čase vypadávat rovnoměrně v nižších intenzitách, ale v kumulovaných přívalech, tzn. že budou mít přívalový charakter, lze pak očekávat s ohledem na nasycené povodí vyšší kulminace a rychlé odezvy průtoků s dosažením i 3. SPA na drobných vodních tocích na území celého povodí Odry.

Prognóza průtoků je bez právní záruky.