Nepřeceňujte své síly a vodní toky užívejte s rozvahou

Aktualita

18.04.2024
Nepřeceňujte své síly a vodní toky užívejte s rozvahou

Vodohospodáři apelují na občany, aby vodní díla využívali vždy za nízkých průtoků, při dobrých teplotních podmínkách vody v řekách, při nízké rychlosti proudící vody, nejlépe za přítomnosti dalších osob. Současně dodržovali zdravotnické zásady a při vstupu do větší hloubky se osmělili.

„Každý podle svého věku a kondice si musí zvážit, zda podmínky pro vodní rekreaci pro něj jsou vhodné, zvláště za děti to musí učinit jejich rodiče, případně jejich dozor.  Zvýšený pohyb osob kolem vodních toků a nádrží nemusí nutně zvýšit množství odpadu kolem nich. Žádám všechny o dodržování základních pravidel chování v přírodě. Jedním z nich je právě to, že vše, co si k vodě s sebou přineseme, tak si zase odneseme,“ požádal generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Volnočasové aktivity kolem vody mohou být při nepozornosti a risku velmi nebezpečné. Pokud je však vodní dílo užíváno s rozvahou, je bezpečné.

Zdroje vody musíme také chránit před znečištěním nebo špatným nakládáním.  „Právě proto kolem zátop vodárenských nádrží Kružberk, Šance a Morávka je vodoprávním úřadem stanoveno ochranné pásmo I. stupně. Apeluji na všechny, kteří si plánují výlet k výše uvedeným nádržím, že do ochranného pásma I. stupně je vstup osob zakázán. Toto ochranné pásmo kolem vodárenských nádrží je vymezeno informačními tabulemi,“ doplnil technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.

Voda je jedním ze základních kamenů života. Region dílčího povodí Horní Odry má vody dostatek, pečujme tedy společně o toto vodní bohatství a těšme se z tohoto veřejného blaha.