Aktuální hydrologická situace na povodí Odry

Aktualita

13.05.2021
Aktuální hydrologická situace na povodí Odry

Během posledních cca 24 hodin spadly na území ve správě Povodí Odry, státní podnik (území Moravskoslezského a části Olomouckého kraje - ORP Jeseník) dešťové srážky v maximech až cca 50 mm. Srážky měly bouřkový charakter s vysokou intenzitou deště (Bohumín 40 mm/hod) a zasáhly rozlohou menší území. Vysoké úhrny srážek se vyskytly v oblasti Třince, Českého Těšína, Těrlicka, Bohumína a v Jeseníkách v povodí Bělé, Vidnavy, Osoblahy a v Heřmanovicích (rozvodnice Opavy, Opavice a Osoblahy).  Došlo k dosažení 1 letých vod (Krnov - Opava a Černý potok - Velká Kraš) a 2 letých vod (Mnichov - Černá Opava a Ludgeřovice - Ludgeřovický potok), přičemž předpokládáme, že část srážek vsákla do půdy a způsobila její nasycení.

Průtoky v tocích se nyní pohybuji od 30 - 180 denních vod, jsou zvýšené. Vodní díla plní svou funkci, a jsou schopny ve svých volných retenčních prostorách zadržovat zvýšené průtoky.
Dle předpovědi ČHMÚ se však srážky podobné intenzity očekávají i během dnešního dne až do zítřejšího rána. Pokud by srážky zasáhly stejná území, lze očekávat resp. nelze vyloučit překročení kapacit koryt a vybřežení vody z nich a to zejména na drobných vodních tocích s malým povodím.

Důsledkem těchto povětrnostních vlivů může dojít k zaplavení nemovitostí situovaných v nejnižších polohách podél drobných vodních toků. U významných vodních toků se vybřežení nepředpokládá.