Vodní dílo Šance bylo bezpečné po celou dobu rekonstrukce

Aktualita

25.07.2018
Vodní dílo Šance bylo bezpečné po celou dobu rekonstrukce

Po dobu rekonstrukce vodního díla Šance byla bezpečnost přehrady zajištěna zejména sníženou hladinou na polovinu objemu. Vytvořil se tak prostor pro zachycení povodní. Rovněž byla upravena manipulační pravidla a vodu bylo možné z přehrady dříve a ve větším množství odpouštět.

„Po dokončení hlavních prvků stavby zejména nového bezpečnostního přelivu, navazujícího skluzu a vývaru pod hrází bylo možné přistoupit k plnění nádrže. To bude probíhat regulovaně s omezením rychlosti stoupání hladiny na maximálně 1m za týden a s přestávkami pro ustálení stavu hráze a nezbytná měření technického a bezpečnostního dohledu. Nádrž bude zkušebně napuštěna až po úroveň bezpečnostního přelivu. Kdy se tak stane, bude záležet na přítocích do nádrže. Může to být v následujících měsících, ale také i na jaře příštího roku“, informoval technický ředitel státního podniku Povodí Odry Petr Březina.

Bezpečnost přehrady byla posílena i několika dalšími opatřeními. Byla zvýšena a upravena koruna hráze včetně vlnolamu. Přísypem se zvýšila stabilita hráze a nově byla provedena injekční clona v podloží hráze. Zvýšila se také stabilita svahu nad nádrží v údolí Řečice a to odtěžením jeho horní části a přesunem horniny do jeho dolní části. Modernizací prošla také měřící zařízení sledující stav hráze.